Tác Giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.5/10
1089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.9/10
8431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Chỉ Là Giết Thời Gian

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.5/10
2255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 35
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.1/10
5263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 48
Phi Tần Này Chức Nghiệp

Phi Tần Này Chức Nghiệp

7.3/10
35814

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.9/10
12306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 103
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.4/10
16604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 144
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.9/10
57607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

7.4/10
54894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 129
Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

7.3/10
111998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 161
Tạo Tác Thời Quang

Tạo Tác Thời Quang

10.3/10
8719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10
185714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

7.5/10
115414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

7.5/10
249412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 138
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10
43921

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10
47254

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 15
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

7.5/10
153150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 156
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

8.8/10
748992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 203
Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

7.5/10
329640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10
36150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10
189099

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10
298349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Nữ Thần Trở Về

Nữ Thần Trở Về

7.5/10
339241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 153
Phúc Trạch Hữu Dư

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10
74653

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 81
Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10
65279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 106
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10
32379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10
90111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 164
Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10
2437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thiên Hữu

Thiên Hữu

7.5/10
29988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 79
Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10
109143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 86
Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10
30498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 54
Vợ Ơi Chào Em

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10
327429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

7.5/10
76198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí
7.5/10
1089

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL
7.9/10
8431

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chỉ Là Giết Thời Gian
7.5/10
2255

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
7.1/10
5263

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Phi Tần Này Chức Nghiệp
7.3/10
35814

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
7.9/10
12306

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tạo Tác Thời Gian
7.4/10
16604

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL
7.9/10
57607

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Hoàng Thành Có Bảo Châu
7.4/10
54894

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
7.3/10
111998

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tạo Tác Thời Quang
10.3/10
8719

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hân Hoan
9.3/10
185714

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Lai Nhất Thứ
7.5/10
115414

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
7.5/10
249412

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nghề Làm Phi – Tập 2
8.5/10
43921

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghề Làm Phi – Tập 1
8.5/10
47254

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
7.5/10
153150

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
8.8/10
748992

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bát Bảo Trang
7.5/10
329640

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Who Are You ??? [Thanh Vũ]
7.5/10
36150

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
7.5/10
189099

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê
7.5/10
298349

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Nữ Thần Trở Về
7.5/10
339241

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phúc Trạch Hữu Dư
7.5/10
74653

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Siêu Sao, Tính Cái Gì?
7.5/10
65279

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
7.5/10
32379

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
7.5/10
90111

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
7.5/10
2437

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hữu
7.5/10
29988

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Tử Biến Bại Gia Tử
7.5/10
109143

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xui Xẻo, Chia Tay Đi
7.5/10
30498

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vợ Ơi Chào Em
7.5/10
327429

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi
7.5/10
76198

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu