Tác Giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tại Hạ Rất Bình Thường

Tại Hạ Rất Bình Thường

7.2/10
1553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Như Châu Như Ngọc

Như Châu Như Ngọc

7.8/10
7190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Như Châu Tựa Ngọc FULL

Như Châu Tựa Ngọc FULL

7.7/10
4091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 98
Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.5/10
1238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.9/10
12412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Chỉ Là Giết Thời Gian

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.5/10
3056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 35
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.1/10
6803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 48
Phi Tần Này Chức Nghiệp

Phi Tần Này Chức Nghiệp

7.3/10
39531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.9/10
15560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 103
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.4/10
19592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 145
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.9/10
61508

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

7.4/10
64642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 129
Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

7.3/10
119793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 161
Tạo Tác Thời Quang

Tạo Tác Thời Quang

10.3/10
9192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10
191328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

7.5/10
117847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

7.5/10
254671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 138
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10
45244

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10
49997

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 15
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

7.5/10
159215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 156
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

8.8/10
773494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 203
Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

7.5/10
341410

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10
37748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10
194243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10
308892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Nữ Thần Trở Về

Nữ Thần Trở Về

7.5/10
348655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 153
Phúc Trạch Hữu Dư

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10
77694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 81
Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10
67872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 106
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10
34033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10
93159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 164
Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10
2606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thiên Hữu

Thiên Hữu

7.5/10
31372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 79
Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10
112908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 86
Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10
32060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 54
Vợ Ơi Chào Em

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10
335417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

7.5/10
80881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Tại Hạ Rất Bình Thường
7.2/10
1553

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Như Châu Như Ngọc
7.8/10
7190

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Như Châu Tựa Ngọc FULL
7.7/10
4091

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí
7.5/10
1238

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL
7.9/10
12412

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chỉ Là Giết Thời Gian
7.5/10
3056

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
7.1/10
6803

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Phi Tần Này Chức Nghiệp
7.3/10
39531

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
7.9/10
15560

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tạo Tác Thời Gian
7.4/10
19592

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL
7.9/10
61508

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Hoàng Thành Có Bảo Châu
7.4/10
64642

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
7.3/10
119793

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tạo Tác Thời Quang
10.3/10
9192

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hân Hoan
9.3/10
191328

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Lai Nhất Thứ
7.5/10
117847

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
7.5/10
254671

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nghề Làm Phi – Tập 2
8.5/10
45244

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghề Làm Phi – Tập 1
8.5/10
49997

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
7.5/10
159215

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
8.8/10
773494

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bát Bảo Trang
7.5/10
341410

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Who Are You ??? [Thanh Vũ]
7.5/10
37748

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
7.5/10
194243

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê
7.5/10
308892

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Nữ Thần Trở Về
7.5/10
348655

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phúc Trạch Hữu Dư
7.5/10
77694

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Siêu Sao, Tính Cái Gì?
7.5/10
67872

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
7.5/10
34033

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
7.5/10
93159

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
7.5/10
2606

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hữu
7.5/10
31372

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Tử Biến Bại Gia Tử
7.5/10
112908

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xui Xẻo, Chia Tay Đi
7.5/10
32060

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vợ Ơi Chào Em
7.5/10
335417

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi
7.5/10
80881

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu