Tác Giả Nhĩ Đích Vinh Quang

Đại Vương Vạn Vạn Không Thể!

Đại Vương Vạn Vạn Không Thể!

7.8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Cá Không Có Chân

Cá Không Có Chân

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Ủ Rượu Trái Cây Trên Đảo Quỳnh Hoa

Ủ Rượu Trái Cây Trên Đảo Quỳnh Hoa

7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Không Gian Bé Gái Mồ Côi Xuyên Đến Thập Niên 60 Xuất Sắc Nhân Sinh

Không Gian Bé Gái Mồ Côi Xuyên Đến Thập Niên 60 Xuất Sắc Nhân Sinh

7.4/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Kinh Khủng Tu Tiên Lộ Dịch

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ Dịch

7.4/10
1699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Trọng Sinh Đến Thập Niên 70 Làm Quả Phụ

Trọng Sinh Đến Thập Niên 70 Làm Quả Phụ

7/10
1362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Tiểu Thất

Tiểu Thất

8.5/10
2391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

8.3/10
2523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 55
Nói Dối Như Cuội

Nói Dối Như Cuội

7.1/10
1216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 4
Drama Hàng Ngày Nhà Ảnh Đế

Drama Hàng Ngày Nhà Ảnh Đế

7.5/10
1483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Mạt Thế Tại Hải Đảo Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Mạt Thế Tại Hải Đảo Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

7.4/10
1297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Chuyển Sinh Thành Nữ Vương Vong Linh Ở Dị Giới

Chuyển Sinh Thành Nữ Vương Vong Linh Ở Dị Giới

7.7/10
2165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 26
Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

7/10
5477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 143
Thập Niên 70 Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu FULL

Thập Niên 70 Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu FULL

7.8/10
12180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên FULL

Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên FULL

7.7/10
14496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Vạn Giới Quỷ Thám

Vạn Giới Quỷ Thám

7.2/10
2870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 50
Tiền Vệ Hủy Diệt

Tiền Vệ Hủy Diệt

7.5/10
4120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 44
Ta Thật Sự Là Tra Thụ

Ta Thật Sự Là Tra Thụ

7.4/10
2354

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 12
Em Không Cần Lại Cô Đơn

Em Không Cần Lại Cô Đơn

7.4/10
26078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 169
Ta Thật Là Tra Thụ Xuyên Nhanh

Ta Thật Là Tra Thụ Xuyên Nhanh

7.2/10
28885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 181
Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

7.6/10
2034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 5
Trọng Sinh Khổ Tận Cam Lai

Trọng Sinh Khổ Tận Cam Lai

7.6/10
13212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

7.9/10
177639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np

7.6/10
16812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn

Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn

8.5/10
19982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 166
Quái Vật Người Thu Thập Vô Hạn  

Quái Vật Người Thu Thập Vô Hạn  

7.4/10
7718

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 127
Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

7.6/10
3215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 21
Ngoan Nghe Lời

Ngoan Nghe Lời

7.2/10
1699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

7.6/10
14552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân

7.3/10
17408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Năm Tháng Thoi Đưa FULL

Năm Tháng Thoi Đưa FULL

7/10
3311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Sau Khi Từ Chức Tiểu Hoàng Đế Không Làm Người

Sau Khi Từ Chức Tiểu Hoàng Đế Không Làm Người

7.6/10
2344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 11
Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân

7.3/10
25695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Trở Về Lúc Bắt Đầu FULL

Trở Về Lúc Bắt Đầu FULL

7.2/10
10152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 58
Bị Bắt Về Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Bị Bắt Về Sau Này Sinh Con Cho Hắn

7.9/10
123291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 374
101 Sủng Vật Tình Nhân

101 Sủng Vật Tình Nhân

7.3/10
2994

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Quỷ Vương Bất Tử

Quỷ Vương Bất Tử

7.1/10
5553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 43
Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

7.9/10
43067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 129
Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết

Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết

6.5/10
49899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 545
Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

7.1/10
8653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 160
Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

7.8/10
18430

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 74
Ái Tình Chưa Dứt

Ái Tình Chưa Dứt

9.9/10
57809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 125
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
43786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Trước Và Sau Ly Hôn

Trước Và Sau Ly Hôn

7.5/10
106771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

9.1/10
18687

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 45
Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

7.9/10
36637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 126
Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh

Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh

7.5/10
7380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

7.5/10
16067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 28
Đinh Nam Ti Vũ

Đinh Nam Ti Vũ

7.5/10
89194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
101 Sủng Vật Tình Nhân I

101 Sủng Vật Tình Nhân I

7.5/10
5112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 18
Đại Vương Vạn Vạn Không Thể!
7.8/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Cá Không Có Chân
7.5/10
1000

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ủ Rượu Trái Cây Trên Đảo Quỳnh Hoa
7/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Không Gian Bé Gái Mồ Côi Xuyên Đến Thập Niên 60 Xuất Sắc Nhân Sinh
7.4/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ Dịch
7.4/10
1699

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Đến Thập Niên 70 Làm Quả Phụ
7/10
1362

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Thất
8.5/10
2391

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần
8.3/10
2523

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Nói Dối Như Cuội
7.1/10
1216

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Drama Hàng Ngày Nhà Ảnh Đế
7.5/10
1483

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mạt Thế Tại Hải Đảo Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng
7.4/10
1297

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chuyển Sinh Thành Nữ Vương Vong Linh Ở Dị Giới
7.7/10
2165

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
7/10
5477

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu FULL
7.8/10
12180

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên FULL
7.7/10
14496

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vạn Giới Quỷ Thám
7.2/10
2870

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tiền Vệ Hủy Diệt
7.5/10
4120

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Ta Thật Sự Là Tra Thụ
7.4/10
2354

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Em Không Cần Lại Cô Đơn
7.4/10
26078

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Ta Thật Là Tra Thụ Xuyên Nhanh
7.2/10
28885

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu
7.6/10
2034

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Trọng Sinh Khổ Tận Cam Lai
7.6/10
13212

Thể loại: Ngôn Tình

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
7.9/10
177639

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Kỹ Nữ Và Sài Lang – Np
7.6/10
16812

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ngươi Không Cần Lại Cô Đơn
8.5/10
19982

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp

Quái Vật Người Thu Thập Vô Hạn  
7.4/10
7718

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện
7.6/10
3215

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngoan Nghe Lời
7.2/10
1699

Thể loại: Đam Mỹ

Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký
7.6/10
14552

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Nông Nữ Là Ngư Dân
7.3/10
17408

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Năm Tháng Thoi Đưa FULL
7/10
3311

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Từ Chức Tiểu Hoàng Đế Không Làm Người
7.6/10
2344

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tiểu Nương Tử Là Ngư Dân
7.3/10
25695

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở Về Lúc Bắt Đầu FULL
7.2/10
10152

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bị Bắt Về Sau Này Sinh Con Cho Hắn
7.9/10
123291

Thể loại: Đam Mỹ

101 Sủng Vật Tình Nhân
7.3/10
2994

Thể loại: Ngôn Tình

Quỷ Vương Bất Tử
7.1/10
5553

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện
7.9/10
43067

Thể loại: Đam Mỹ

Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết
6.5/10
49899

Thể loại: Huyền huyễn

Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi
7.1/10
8653

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
7.8/10
18430

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ái Tình Chưa Dứt
9.9/10
57809

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Cuối
6.1/10
43786

Thể loại: Đam Mỹ

Trước Và Sau Ly Hôn
7.5/10
106771

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ
9.1/10
18687

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
7.9/10
36637

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tô Tiểu Thư Và Cố Tiên Sinh
7.5/10
7380

Thể loại: Ngôn Tình

Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
7.5/10
16067

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đinh Nam Ti Vũ
7.5/10
89194

Thể loại: Ngôn Tình

101 Sủng Vật Tình Nhân I
7.5/10
5112

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn