Tác Giả Đại Hà Đông Lưu

Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn

Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn

7.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Biển Của Anh

Biển Của Anh

8.2/10
1200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 5
Không Làm Quyền Thần Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

Không Làm Quyền Thần Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

7.2/10
1120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Xuyên Thành Vai Ác Nhưng Là Ác Ma Nhãi Con

Xuyên Thành Vai Ác Nhưng Là Ác Ma Nhãi Con

7.6/10
1450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 20
Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

7.5/10
1276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Trường Sinh Bắt Đầu Từ Nuôi Gà Tạp Dịch

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Nuôi Gà Tạp Dịch

7.2/10
1307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 8
Em Ấy Đói Bụng Rồi

Em Ấy Đói Bụng Rồi

7.3/10
1582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Trong Đôi Mắt Ấy

Trong Đôi Mắt Ấy

7.3/10
1230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 8
Tằm chi

Tằm chi

8.5/10
9396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 47
Trợ Lý Phùng Có Điều Muốn Nói

Trợ Lý Phùng Có Điều Muốn Nói

8.5/10
1185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Mẹ Ruột Của Tiểu Phản Diện Lắm Lời Thập Niên 70

Mẹ Ruột Của Tiểu Phản Diện Lắm Lời Thập Niên 70

7.1/10
1160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Lâm Ngạn Liễu Như Họa

Lâm Ngạn Liễu Như Họa

7.3/10
1270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Con Đường Nghịch Tập Của Đại Yêu Pháo Hôi

Con Đường Nghịch Tập Của Đại Yêu Pháo Hôi

7.4/10
2162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 50
Chanh Vỏ Xanh

Chanh Vỏ Xanh

7.3/10
1209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 3
Chỉ Là Người Đi Ngang Đời Nhau

Chỉ Là Người Đi Ngang Đời Nhau

8.3/10
1683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính

7.7/10
5165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 167
Tn 90 Nhật Ký Nuôi Con Rể

Tn 90 Nhật Ký Nuôi Con Rể

7.5/10
1217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 4
Nam Phong Yêu Nguyệt Quang

Nam Phong Yêu Nguyệt Quang

7.5/10
1337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy

Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy

7.9/10
1958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 19
Tiêu Hồn

Tiêu Hồn

8.2/10
1214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

8/10
2086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Hải Âu Gãy Cánh

Hải Âu Gãy Cánh

7.9/10
1250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Việt Nam

Chương 4
Từ Nữ Thái Y Thành Thầy Thuốc Ở Thập Niên 70

Từ Nữ Thái Y Thành Thầy Thuốc Ở Thập Niên 70

7.6/10
4058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Ánh Trăng Sáng Bỏ Trốn Của Quyền Thần

Ánh Trăng Sáng Bỏ Trốn Của Quyền Thần

8.4/10
2508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

8.4/10
1187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

7.9/10
3852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 83
Trọng Sinh Cùng Bạo Quân

Trọng Sinh Cùng Bạo Quân

7.3/10
1718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 30
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính

7.5/10
1604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Thập Niên 70 Mẹ Xinh Đẹp Hàng Ngày Nuôi Con

Thập Niên 70 Mẹ Xinh Đẹp Hàng Ngày Nuôi Con

7.2/10
1415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 4
Ta Không Làm Thiếp

Ta Không Làm Thiếp

7.6/10
5518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 57
Tôi Xuyên Đến Năm 60 Làm Giàu

Tôi Xuyên Đến Năm 60 Làm Giàu

7.4/10
10172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Tình Nhân Mười Đêm FULL

Tình Nhân Mười Đêm FULL

7.9/10
10214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 64
Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

7.7/10
1919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Dị Thế Đạo Môn FULL

Dị Thế Đạo Môn FULL

7.7/10
22374

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 51
Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

7.3/10
1421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 10
Có Cơn Mưa Thoáng Qua

Có Cơn Mưa Thoáng Qua

7.9/10
1707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Bách Hợp

Chương 25
Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

7.4/10
6729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Chủ Nông Trường Thập Niên 70 Hệ Thống FULL

Chủ Nông Trường Thập Niên 70 Hệ Thống FULL

7.6/10
9929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 49
Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân FULL

Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân FULL

7.4/10
7927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 50
Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Phụ Niên Đại Văn

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Phụ Niên Đại Văn

7.5/10
3941

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 50
Bát Hệ Triệu Hoán Sư Phế Vật Đích Tiểu Thư

Bát Hệ Triệu Hoán Sư Phế Vật Đích Tiểu Thư

7.6/10
38675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 1329
Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi FULL

Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi FULL

7.3/10
2731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

7.2/10
27557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 595
Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

7.3/10
5099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 94
Anh Không Yêu Cô Ta

Anh Không Yêu Cô Ta

7.3/10
9979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 79
Cảnh Nhu

Cảnh Nhu

7/10
1349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Độc Nhất Thiếu Nữ

Độc Nhất Thiếu Nữ

7.4/10
1360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
Bạn Gái Thiên Tài

Bạn Gái Thiên Tài

7.1/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 4
Chúng Ta Của Sau Này

Chúng Ta Của Sau Này

7.3/10
5118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 89
Hôn Nhân Chớp Nhoáng Đại Thúc Là “thê Quản Nghiêm”

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Đại Thúc Là “thê Quản Nghiêm”

7.2/10
1430

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Sủng

Chương 6
Sâu Gạo Hoàng Gia Sâu Sâu Sâu

Sâu Gạo Hoàng Gia Sâu Sâu Sâu

7.6/10
2402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Chương 23
Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

7.7/10
23298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Kiều Khí Bao

Kiều Khí Bao

7.9/10
1696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

7.6/10
11418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 94
Hạ Thiên FULL

Hạ Thiên FULL

7.3/10
5342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 34
Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ

7.7/10
10179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 68
Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

7.4/10
29125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 121
Thập Niên 60 Xuyên Thành Mẹ Kế Góa Phụ

Thập Niên 60 Xuyên Thành Mẹ Kế Góa Phụ

7.1/10
25085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Bạn Trai Snake Của Tôi FULL

Bạn Trai Snake Của Tôi FULL

7.2/10
2753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Thập Niên 60 Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Thập Niên 60 Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

7.4/10
18224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cá Mập Và Trà

Cá Mập Và Trà

7.6/10
2190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

8.2/10
67581

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 146
Xuyên Qua Chư Thiên

Xuyên Qua Chư Thiên

8.4/10
62837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 501
Xuyên Thư Chơi Hệ Em Gái Của Pháo Hôi

Xuyên Thư Chơi Hệ Em Gái Của Pháo Hôi

7.3/10
4328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 48
Nam Chính Là Quỷ

Nam Chính Là Quỷ

7.2/10
1739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Từ Hôm Nay Trở Đi Nuôi Cổ Dịch

Từ Hôm Nay Trở Đi Nuôi Cổ Dịch

7.7/10
5228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 50
Hắc Phương Ta Hôm Nay Cũng Ở Lặp Lại Hoành Nhảy

Hắc Phương Ta Hôm Nay Cũng Ở Lặp Lại Hoành Nhảy

7.1/10
9010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 108
Trọng Sinh Trở Thành Cây Trúc

Trọng Sinh Trở Thành Cây Trúc

8.5/10
32271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 419
Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

7.2/10
6995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

Thập Niên 70 Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

7/10
15617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 327
Sau Khi Vất Vả Vượt Ngục Tôi Phát Hiện Vợ Mình Kết Hôn Với Người Khác

Sau Khi Vất Vả Vượt Ngục Tôi Phát Hiện Vợ Mình Kết Hôn Với Người Khác

7/10
2301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 4
Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

7.6/10
20354

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 267
Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

7.4/10
1667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

7.1/10
9521

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 105
Chước Chước

Chước Chước

7.3/10
2036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Tinh Cầu Kiến Tạo Sư

Tinh Cầu Kiến Tạo Sư

7.9/10
4297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 32
Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn

Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn

7.2/10
4125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 25
Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

7.7/10
4502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 21
Nguyệt Hạ An Đồ FULL

Nguyệt Hạ An Đồ FULL

7.1/10
23044

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

7.9/10
43477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 273
Xuyên Qua Chi Phu Phu

Xuyên Qua Chi Phu Phu

7.4/10
12046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 50
Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

7.8/10
1929

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Đứa Nhỏ Nhà Bên Lại Nằm Trên Cửa Sổ Nhìn Tôi FULL

Đứa Nhỏ Nhà Bên Lại Nằm Trên Cửa Sổ Nhìn Tôi FULL

7.8/10
5662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Tây Giản FULL

Tây Giản FULL

7.2/10
2676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Phụng Chỉ Làm Nũng

Phụng Chỉ Làm Nũng

7/10
8903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 51
Nông Gia Cổ Đại

Nông Gia Cổ Đại

7.8/10
19322

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 50
Mỹ Nhân Bị Giam Cầm FULL

Mỹ Nhân Bị Giam Cầm FULL

7.4/10
25633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Những Cô Gái Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Những Cô Gái Ở Bệnh Viện Tâm Thần

7.9/10
1837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 3
Xuân Phi

Xuân Phi

7.2/10
2755

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 22
Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài FULL

Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài FULL

7.1/10
20121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 69
Mùa Chim Di Trú FULL

Mùa Chim Di Trú FULL

7.6/10
2139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Kẻ Trừng Phạt FULL

Kẻ Trừng Phạt FULL

7.9/10
14948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 43
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

7.6/10
12265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 128
Giao Dịch Cứu Rỗi

Giao Dịch Cứu Rỗi

7.9/10
2611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 12
Hoạ Ái

Hoạ Ái

7.2/10
2887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Phương Phi Tận

Phương Phi Tận

7.6/10
5275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 31
Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

7.2/10
94242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 199
Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

7.8/10
9458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Chương 49
Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

7.4/10
18084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Trang Chủ Mượn Một Chút! FULL

Trang Chủ Mượn Một Chút! FULL

7.6/10
7158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn
7.1/10
1000

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Biển Của Anh
8.2/10
1200

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Không Làm Quyền Thần Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng
7.2/10
1120

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Vai Ác Nhưng Là Ác Ma Nhãi Con
7.6/10
1450

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ
7.5/10
1276

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Nuôi Gà Tạp Dịch
7.2/10
1307

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Em Ấy Đói Bụng Rồi
7.3/10
1582

Thể loại: Đam Mỹ

Trong Đôi Mắt Ấy
7.3/10
1230

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Tằm chi
8.5/10
9396

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Trợ Lý Phùng Có Điều Muốn Nói
8.5/10
1185

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Mẹ Ruột Của Tiểu Phản Diện Lắm Lời Thập Niên 70
7.1/10
1160

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Lâm Ngạn Liễu Như Họa
7.3/10
1270

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Nghịch Tập Của Đại Yêu Pháo Hôi
7.4/10
2162

Thể loại: Truyện Khác

Chanh Vỏ Xanh
7.3/10
1209

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chỉ Là Người Đi Ngang Đời Nhau
8.3/10
1683

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vinh Quang Giành Lấy Nam Chính
7.7/10
5165

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tn 90 Nhật Ký Nuôi Con Rể
7.5/10
1217

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Nam Phong Yêu Nguyệt Quang
7.5/10
1337

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy
7.9/10
1958

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Sủng

Tiêu Hồn
8.2/10
1214

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu
8/10
2086

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hải Âu Gãy Cánh
7.9/10
1250

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Việt Nam

Từ Nữ Thái Y Thành Thầy Thuốc Ở Thập Niên 70
7.6/10
4058

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du, Huyền huyễn

Ánh Trăng Sáng Bỏ Trốn Của Quyền Thần
8.4/10
2508

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp
8.4/10
1187

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
7.9/10
3852

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Cùng Bạo Quân
7.3/10
1718

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính
7.5/10
1604

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Mẹ Xinh Đẹp Hàng Ngày Nuôi Con
7.2/10
1415

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ta Không Làm Thiếp
7.6/10
5518

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôi Xuyên Đến Năm 60 Làm Giàu
7.4/10
10172

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tình Nhân Mười Đêm FULL
7.9/10
10214

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính
7.7/10
1919

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Dị Thế Đạo Môn FULL
7.7/10
22374

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi
7.3/10
1421

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Có Cơn Mưa Thoáng Qua
7.9/10
1707

Thể loại: Truyện Teen, Bách Hợp

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính
7.4/10
6729

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nông Trường Thập Niên 70 Hệ Thống FULL
7.6/10
9929

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân FULL
7.4/10
7927

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Phụ Niên Đại Văn
7.5/10
3941

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Bát Hệ Triệu Hoán Sư Phế Vật Đích Tiểu Thư
7.6/10
38675

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi FULL
7.3/10
2731

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tuyệt Thế Võ Hồn
7.2/10
27557

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện
7.3/10
5099

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Anh Không Yêu Cô Ta
7.3/10
9979

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cảnh Nhu
7/10
1349

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Nhất Thiếu Nữ
7.4/10
1360

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bạn Gái Thiên Tài
7.1/10
1392

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chúng Ta Của Sau Này
7.3/10
5118

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Đại Thúc Là “thê Quản Nghiêm”
7.2/10
1430

Thể loại: Đô Thị, Truyện Sủng

Sâu Gạo Hoàng Gia Sâu Sâu Sâu
7.6/10
2402

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ
7.7/10
23298

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Kiều Khí Bao
7.9/10
1696

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
7.6/10
11418

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hạ Thiên FULL
7.3/10
5342

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ
7.7/10
10179

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu
7.4/10
29125

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Xuyên Thành Mẹ Kế Góa Phụ
7.1/10
25085

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Bạn Trai Snake Của Tôi FULL
7.2/10
2753

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 60 Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện
7.4/10
18224

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cá Mập Và Trà
7.6/10
2190

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp
8.2/10
67581

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Qua Chư Thiên
8.4/10
62837

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xuyên Thư Chơi Hệ Em Gái Của Pháo Hôi
7.3/10
4328

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nam Chính Là Quỷ
7.2/10
1739

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Từ Hôm Nay Trở Đi Nuôi Cổ Dịch
7.7/10
5228

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Hắc Phương Ta Hôm Nay Cũng Ở Lặp Lại Hoành Nhảy
7.1/10
9010

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Trở Thành Cây Trúc
8.5/10
32271

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão
7.2/10
6995

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
7/10
15617

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Vất Vả Vượt Ngục Tôi Phát Hiện Vợ Mình Kết Hôn Với Người Khác
7/10
2301

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử
7.6/10
20354

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn
7.4/10
1667

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em
7.1/10
9521

Thể loại: Ngôn Tình

Chước Chước
7.3/10
2036

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Cầu Kiến Tạo Sư
7.9/10
4297

Thể loại: Khoa Huyễn

Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn
7.2/10
4125

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp
7.7/10
4502

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nguyệt Hạ An Đồ FULL
7.1/10
23044

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
7.9/10
43477

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Qua Chi Phu Phu
7.4/10
12046

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi
7.8/10
1929

Thể loại: Ngôn Tình

Đứa Nhỏ Nhà Bên Lại Nằm Trên Cửa Sổ Nhìn Tôi FULL
7.8/10
5662

Thể loại: Đam Mỹ

Tây Giản FULL
7.2/10
2676

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Phụng Chỉ Làm Nũng
7/10
8903

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nông Gia Cổ Đại
7.8/10
19322

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Mỹ Nhân Bị Giam Cầm FULL
7.4/10
25633

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Những Cô Gái Ở Bệnh Viện Tâm Thần
7.9/10
1837

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Bách Hợp

Xuân Phi
7.2/10
2755

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài FULL
7.1/10
20121

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Mùa Chim Di Trú FULL
7.6/10
2139

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Kẻ Trừng Phạt FULL
7.9/10
14948

Thể loại: Linh Dị

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
7.6/10
12265

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Giao Dịch Cứu Rỗi
7.9/10
2611

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Hoạ Ái
7.2/10
2887

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Phương Phi Tận
7.6/10
5275

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL
7.2/10
94242

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính
7.8/10
9458

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống
7.4/10
18084

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trang Chủ Mượn Một Chút! FULL
7.6/10
7158

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác