Tác Giả Vũ Ngọc Hương

Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

7.4/10
1637

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 46
Mộng Có Đành Buông

Mộng Có Đành Buông

8.3/10
1436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 69
Mộng Có Đành Buông

Mộng Có Đành Buông

7.6/10
1277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

7.2/10
4207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 86
Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

8.5/10
1009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 86
Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Làm Vợ Tổng Giám Đốc

7.7/10
4063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 84
Trót Yêu Em Rồi

Trót Yêu Em Rồi

8/10
1093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Trót Yêu Em Rồi

Trót Yêu Em Rồi

8.4/10
1941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Lấy Người Em Từng Yêu

Lấy Người Em Từng Yêu

8.4/10
1764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

7.2/10
1584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 46
Yêu Anh Từ Bao Giờ

Yêu Anh Từ Bao Giờ

8.1/10
1519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Yêu Anh Từ Bao Giờ

Yêu Anh Từ Bao Giờ

7.8/10
2327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Kim Ngân Bên Thềm

Kim Ngân Bên Thềm

8/10
1462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Kim Ngân Bên Thềm

Kim Ngân Bên Thềm

8.2/10
1502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Kim Ngân Bên Thềm

Kim Ngân Bên Thềm

8.5/10
1433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

8.2/10
1204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

7.3/10
1390

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

7.5/10
1304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

8.1/10
1553

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

7.1/10
1101

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Khi Trái Tim Dẫn Lối

Khi Trái Tim Dẫn Lối

7.2/10
1836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Vào Cửa Nhà Giàu

Vào Cửa Nhà Giàu

8/10
2143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chúng Ta Hãy Tái Hôn

8.2/10
3899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 76
Nơi Đâu Bình Yên

Nơi Đâu Bình Yên

7.4/10
2001

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Cô Dâu Đóng Thế

Cô Dâu Đóng Thế

8/10
3848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương

Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương

7.5/10
2222

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Bắt Nhầm Yêu Đúng

Bắt Nhầm Yêu Đúng

7.7/10
4212

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 72
Trót Yêu Em Rồi

Trót Yêu Em Rồi

7.9/10
5295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 24
Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương
7.4/10
1637

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mộng Có Đành Buông
8.3/10
1436

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Mộng Có Đành Buông
7.6/10
1277

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương
7.2/10
4207

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương
8.5/10
1009

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Làm Vợ Tổng Giám Đốc
7.7/10
4063

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trót Yêu Em Rồi
8/10
1093

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Trót Yêu Em Rồi
8.4/10
1941

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Lấy Người Em Từng Yêu
8.4/10
1764

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng
7.2/10
1584

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Yêu Anh Từ Bao Giờ
8.1/10
1519

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Anh Từ Bao Giờ
7.8/10
2327

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Ngân Bên Thềm
8/10
1462

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Kim Ngân Bên Thềm
8.2/10
1502

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Kim Ngân Bên Thềm
8.5/10
1433

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
8.2/10
1204

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
7.3/10
1390

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
7.5/10
1304

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
8.1/10
1553

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
7.1/10
1101

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khi Trái Tim Dẫn Lối
7.2/10
1836

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vào Cửa Nhà Giàu
8/10
2143

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chúng Ta Hãy Tái Hôn
8.2/10
3899

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nơi Đâu Bình Yên
7.4/10
2001

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Dâu Đóng Thế
8/10
3848

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương
7.5/10
2222

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bắt Nhầm Yêu Đúng
7.7/10
4212

Thể loại: Việt Nam

Trót Yêu Em Rồi
7.9/10
5295

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam