Tác Giả Vũ Ngọc Hương

Tổng Giám Đốc Tôi Đang Tìm Anh

Tổng Giám Đốc Tôi Đang Tìm Anh

7.1/10
2872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

7.4/10
2695

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 46
Mộng Có Đành Buông

Mộng Có Đành Buông

8.3/10
3422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 71
Mộng Có Đành Buông

Mộng Có Đành Buông

7.6/10
1827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

7.2/10
5756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 86
Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

8.5/10
4683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 86
Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Làm Vợ Tổng Giám Đốc

7.7/10
9502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 84
Trót Yêu Em Rồi

Trót Yêu Em Rồi

8/10
1468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Trót Yêu Em Rồi

Trót Yêu Em Rồi

8.4/10
2743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Lấy Người Em Từng Yêu

Lấy Người Em Từng Yêu

8.4/10
2474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

7.2/10
1942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 46
Yêu Anh Từ Bao Giờ

Yêu Anh Từ Bao Giờ

8.1/10
1804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Yêu Anh Từ Bao Giờ

Yêu Anh Từ Bao Giờ

7.8/10
2873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Kim Ngân Bên Thềm

Kim Ngân Bên Thềm

8/10
1739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Kim Ngân Bên Thềm

Kim Ngân Bên Thềm

8.2/10
1548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Kim Ngân Bên Thềm

Kim Ngân Bên Thềm

8.5/10
2188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

8.2/10
1674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

7.3/10
1666

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

7.5/10
1443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

8.1/10
1653

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu

7.1/10
1103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Khi Trái Tim Dẫn Lối

Khi Trái Tim Dẫn Lối

7.2/10
3223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Vào Cửa Nhà Giàu

Vào Cửa Nhà Giàu

8/10
3440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chúng Ta Hãy Tái Hôn

8.2/10
7909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 76
Nơi Đâu Bình Yên

Nơi Đâu Bình Yên

7.4/10
2729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Cô Dâu Đóng Thế

Cô Dâu Đóng Thế

8/10
4800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương

Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương

7.5/10
2809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Bắt Nhầm Yêu Đúng

Bắt Nhầm Yêu Đúng

7.7/10
5843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 72
Trót Yêu Em Rồi

Trót Yêu Em Rồi

7.9/10
6029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 24
Tổng Giám Đốc Tôi Đang Tìm Anh
7.1/10
2872

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương
7.4/10
2695

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mộng Có Đành Buông
8.3/10
3422

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Mộng Có Đành Buông
7.6/10
1827

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương
7.2/10
5756

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương
8.5/10
4683

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Làm Vợ Tổng Giám Đốc
7.7/10
9502

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trót Yêu Em Rồi
8/10
1468

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Trót Yêu Em Rồi
8.4/10
2743

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Lấy Người Em Từng Yêu
8.4/10
2474

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng
7.2/10
1942

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Yêu Anh Từ Bao Giờ
8.1/10
1804

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Anh Từ Bao Giờ
7.8/10
2873

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Ngân Bên Thềm
8/10
1739

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Kim Ngân Bên Thềm
8.2/10
1548

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Kim Ngân Bên Thềm
8.5/10
2188

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
8.2/10
1674

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
7.3/10
1666

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
7.5/10
1443

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
8.1/10
1653

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sắp Đặt Kết Hôn Hóa Thành Yêu
7.1/10
1103

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khi Trái Tim Dẫn Lối
7.2/10
3223

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vào Cửa Nhà Giàu
8/10
3440

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chúng Ta Hãy Tái Hôn
8.2/10
7909

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nơi Đâu Bình Yên
7.4/10
2729

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Dâu Đóng Thế
8/10
4800

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương
7.5/10
2809

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bắt Nhầm Yêu Đúng
7.7/10
5843

Thể loại: Việt Nam

Trót Yêu Em Rồi
7.9/10
6029

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam