Tác Giả Đỗ Vũ Hoàng Ngân

Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Cậu Hai Nhà Họ Bùi

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 25
Xuyên Vào Ổ Thổ Phỉ Trở Thành Nữ Đại Vương

Xuyên Vào Ổ Thổ Phỉ Trở Thành Nữ Đại Vương

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Trọng Sinh Về Năm Tháng Ba Tôi Chơi Bóng Rổ

Trọng Sinh Về Năm Tháng Ba Tôi Chơi Bóng Rổ

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Thắp Sáng Kỹ Năng Mới

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Thắp Sáng Kỹ Năng Mới

7.6/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 10
Sống Lại Tôi Từ Chối Làm Mẹ Đỡ Đầu FULL

Sống Lại Tôi Từ Chối Làm Mẹ Đỡ Đầu FULL

7.8/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

7.8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 100
Xuyên Vào Động Phòng Nông Nữ Xấu Xí Muốn Trở Mình

Xuyên Vào Động Phòng Nông Nữ Xấu Xí Muốn Trở Mình

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Không Gian Bé Gái Mồ Côi Xuyên Đến Thập Niên 60 Xuất Sắc Nhân Sinh

Không Gian Bé Gái Mồ Côi Xuyên Đến Thập Niên 60 Xuất Sắc Nhân Sinh

7.4/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Kẻ Bắt Nạt Là Thiên Kim Giả

Kẻ Bắt Nạt Là Thiên Kim Giả

7.1/10
1082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Xuyên Vào Thế Giới Quỷ Dị Xây Dựng Địa Phủ

Xuyên Vào Thế Giới Quỷ Dị Xây Dựng Địa Phủ

7.7/10
1025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Ruộng Tại Vùng Hoang Dã

Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Ruộng Tại Vùng Hoang Dã

7.5/10
1263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Mỹ Nhân Trọng Sinh H

Mỹ Nhân Trọng Sinh H

7.5/10
1107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác

Chương 6
Cuộc Sống Điền Viên Trong Núi Xuyên Thành Nữ Thổ Phỉ

Cuộc Sống Điền Viên Trong Núi Xuyên Thành Nữ Thổ Phỉ

7.2/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 10
Dưới Gầm Giường Có Tên Biến Thái

Dưới Gầm Giường Có Tên Biến Thái

7.1/10
1128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 12
Chia Tay Rồi Tôi Tìm Được Mối Mới FULL

Chia Tay Rồi Tôi Tìm Được Mối Mới FULL

7.5/10
5778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!

Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!

7.6/10
1143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 23
Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

7.1/10
1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 14
Khi Nào Mới Được Yêu

Khi Nào Mới Được Yêu

8.5/10
1186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 29
Đạp Tinh

Đạp Tinh

7.2/10
1077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 10
Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

8.3/10
2307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 67
Thị Trấn Dầu Mỏ Bị Bỏ Hoang Của Ta Trở Thành Đô Thị Tuyến Một Bản Dịch

Thị Trấn Dầu Mỏ Bị Bỏ Hoang Của Ta Trở Thành Đô Thị Tuyến Một Bản Dịch

7.2/10
2088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Quân Hôn Nóng Bỏng Cô Điên Bị Trưởng Quan Bắt Lấy

Thập Niên 70 Quân Hôn Nóng Bỏng Cô Điên Bị Trưởng Quan Bắt Lấy

7.5/10
1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 5
Quân Tẩu Yêu Kiều Quân Tẩu Quyến Rũ Quân Gia Cuồng Bạo Sủng Tận Trời

Quân Tẩu Yêu Kiều Quân Tẩu Quyến Rũ Quân Gia Cuồng Bạo Sủng Tận Trời

7.7/10
1098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

7.5/10
3026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 122
Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều

Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều

7.9/10
2594

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Làm Bác Sĩ Không Cần Thiết Quá Bình Thường

Làm Bác Sĩ Không Cần Thiết Quá Bình Thường

7.5/10
1148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 9
Thế Giới Ma Quái! Tiểu Tổ Tông Huyền Học Xuống Núi

Thế Giới Ma Quái! Tiểu Tổ Tông Huyền Học Xuống Núi

7.2/10
1709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Hào Môn Tranh Đấu

Hào Môn Tranh Đấu

7.8/10
1817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

7.2/10
1681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 44
Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Bộ Ba Không Nghi Kỵ

7.7/10
1074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 7
Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm

Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm

7.9/10
1270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

8.3/10
1481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Chỉ Là đã Từng

Chỉ Là đã Từng

8.2/10
1429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Anh Ấy Chỉ Thần Phục Một Người

Anh Ấy Chỉ Thần Phục Một Người

7.4/10
1434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Sau Khi Nam Chính Có Thể Đọc Được còm Men

Sau Khi Nam Chính Có Thể Đọc Được còm Men

8/10
1256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa

Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa

8/10
1449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử

Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử

7.5/10
1395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Hôn Trộm Làn Gió

Hôn Trộm Làn Gió

7.4/10
4718

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 77
Chú Thú Tính Em Sai Rồi

Chú Thú Tính Em Sai Rồi

7.2/10
2662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa Dịch

Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa Dịch

7.7/10
1122

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

7.8/10
3007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ông Chồng Trung Khuyển Của Người Vợ Trọng Sinh

Ông Chồng Trung Khuyển Của Người Vợ Trọng Sinh

7.7/10
1128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Dọn Sạch Cả Nhà Ta Xuống Nông Thôn Được Chồng Xưởng Trưởng Bạo Sủng

Dọn Sạch Cả Nhà Ta Xuống Nông Thôn Được Chồng Xưởng Trưởng Bạo Sủng

7.2/10
1773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Đại Sư Huyền Học Xuống Núi Làm Thiên Kim Nhà Hào Môn

Đại Sư Huyền Học Xuống Núi Làm Thiên Kim Nhà Hào Môn

7/10
2557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 24
Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương

8.1/10
1738

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 35
Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú

7.4/10
5231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!

7.5/10
1108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Nợ Em Một Hôn Lễ

Nợ Em Một Hôn Lễ

7.3/10
5474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

7.6/10
2379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn

Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn

7.1/10
1164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Cung Nữ Chưởng Sự Là Trợ Lý Của Ảnh Đế

Cung Nữ Chưởng Sự Là Trợ Lý Của Ảnh Đế

7.8/10
3137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Ngày Nào Cũng “chiến” Với Nam Chính

Ngày Nào Cũng “chiến” Với Nam Chính

7.7/10
2145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 30
Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi

Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi

7.4/10
1487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 25
Binh Vương Thần Bí

Binh Vương Thần Bí

7.8/10
4089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 1115
Đại Tống Tiểu Lại

Đại Tống Tiểu Lại

7.9/10
1231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 14
Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành

Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành

7.2/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày

Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày

7.5/10
1283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 6
Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày

Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày

8/10
1765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 12
Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

7.8/10
2460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị

Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị

7.5/10
2060

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 50
Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

7/10
1383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Thám Hiểm

Chương 7
Sa Điêu Lốp Xe Dự Phòng Online Sửa Mệnh

Sa Điêu Lốp Xe Dự Phòng Online Sửa Mệnh

7.4/10
1176

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ

Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ

7.1/10
1089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 2
Xuyên Thành Quả Phụ Ta Thành Mẹ Của 7 Đứa Bé

Xuyên Thành Quả Phụ Ta Thành Mẹ Của 7 Đứa Bé

7/10
1444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

7.6/10
1151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 80 Trở Về Năm 1983 Làm Phú Hào

Thập Niên 80 Trở Về Năm 1983 Làm Phú Hào

7.2/10
1202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

8.1/10
3773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 26
Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ

Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ

7.7/10
1753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

7.5/10
4608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 21
Đoán Quẻ

Đoán Quẻ

7.4/10
1094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Chương 7
Đoán Quẻ

Đoán Quẻ

8.2/10
1140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Chương 7
Đều Thời Đại Nào Rồi

Đều Thời Đại Nào Rồi

7.4/10
1920

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 25
Trở về năm tháng bố tôi chơi bóng rổ

Trở về năm tháng bố tôi chơi bóng rổ

8.5/10
4072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 39
Gả cho gian hùng

Gả cho gian hùng

8.5/10
18206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 94
Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

8.1/10
1646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 19
Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

7.9/10
1694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 24
Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

7.9/10
1320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em

Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em

7/10
1255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

7.1/10
2284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Tình Yêu Màu Tím

Tình Yêu Màu Tím

7.7/10
1535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 16
Trả Nợ Chân Tình

Trả Nợ Chân Tình

8.1/10
3657

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 68
Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

7.1/10
1623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không

Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không

7.7/10
2526

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

7.6/10
1107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính

7.7/10
1888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi

Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi

7.3/10
4355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Xuyên Đến 40 Năm Sau Ông Xã Đã Già!

Xuyên Đến 40 Năm Sau Ông Xã Đã Già!

7.9/10
1221

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

7.6/10
1276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 9
Âm Nữ

Âm Nữ

8.4/10
1570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 4
Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

Say - Đa Nhục Ngư Hoàn

7.1/10
36909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 38
Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

7/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80 Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80 Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

7.3/10
1090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Song Bích

Song Bích

7.4/10
2398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 71
Song Bích

Song Bích

8.3/10
2838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 71
Tam Thế Yêu Hồ

Tam Thế Yêu Hồ

7.8/10
8985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 36
Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại

Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại

7.9/10
1802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 14
Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giương Buồm Ra Khơi

Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giương Buồm Ra Khơi

7.8/10
1259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

8.3/10
1584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 27
Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui

Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui

8.3/10
2526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
ngôn Tình Thiên Thần Lạc Lối

ngôn Tình Thiên Thần Lạc Lối

7.7/10
1587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Cậu Hai Nhà Họ Bùi
7.7/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Xuyên Vào Ổ Thổ Phỉ Trở Thành Nữ Đại Vương
7.5/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh Về Năm Tháng Ba Tôi Chơi Bóng Rổ
7.7/10
1000

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Thắp Sáng Kỹ Năng Mới
7.6/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Sống Lại Tôi Từ Chối Làm Mẹ Đỡ Đầu FULL
7.8/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện
7.8/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Xuyên Vào Động Phòng Nông Nữ Xấu Xí Muốn Trở Mình
7.5/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Không Gian Bé Gái Mồ Côi Xuyên Đến Thập Niên 60 Xuất Sắc Nhân Sinh
7.4/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kẻ Bắt Nạt Là Thiên Kim Giả
7.1/10
1082

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Vào Thế Giới Quỷ Dị Xây Dựng Địa Phủ
7.7/10
1025

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Ta Làm Ruộng Tại Vùng Hoang Dã
7.5/10
1263

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Mỹ Nhân Trọng Sinh H
7.5/10
1107

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác

Cuộc Sống Điền Viên Trong Núi Xuyên Thành Nữ Thổ Phỉ
7.2/10
1229

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dưới Gầm Giường Có Tên Biến Thái
7.1/10
1128

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chia Tay Rồi Tôi Tìm Được Mối Mới FULL
7.5/10
5778

Thể loại: Ngôn Tình

Đây Không Phải Bug Đây Là Tính Năng Của Game!
7.6/10
1143

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Võng Du, Huyền huyễn

Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền
7.1/10
1119

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Khi Nào Mới Được Yêu
8.5/10
1186

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Đạp Tinh
7.2/10
1077

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê
8.3/10
2307

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Thị Trấn Dầu Mỏ Bị Bỏ Hoang Của Ta Trở Thành Đô Thị Tuyến Một Bản Dịch
7.2/10
2088

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Quân Hôn Nóng Bỏng Cô Điên Bị Trưởng Quan Bắt Lấy
7.5/10
1119

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Quân Tẩu Yêu Kiều Quân Tẩu Quyến Rũ Quân Gia Cuồng Bạo Sủng Tận Trời
7.7/10
1098

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ
7.5/10
3026

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều
7.9/10
2594

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Làm Bác Sĩ Không Cần Thiết Quá Bình Thường
7.5/10
1148

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thế Giới Ma Quái! Tiểu Tổ Tông Huyền Học Xuống Núi
7.2/10
1709

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hào Môn Tranh Đấu
7.8/10
1817

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm
7.2/10
1681

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không

Bộ Ba Không Nghi Kỵ
7.7/10
1074

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Sau Khi Đòi Chia Tay Nữ Phụ Mỹ Nhân Không Muốn Làm Cực Phẩm
7.9/10
1270

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương
8.3/10
1481

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chỉ Là đã Từng
8.2/10
1429

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Ấy Chỉ Thần Phục Một Người
7.4/10
1434

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Nam Chính Có Thể Đọc Được còm Men
8/10
1256

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa
8/10
1449

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử
7.5/10
1395

Thể loại: Tiên Hiệp

Hôn Trộm Làn Gió
7.4/10
4718

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chú Thú Tính Em Sai Rồi
7.2/10
2662

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trọng Sinh Rồi Ai Còn Thi Công Chức Nữa Dịch
7.7/10
1122

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính
7.8/10
3007

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông Chồng Trung Khuyển Của Người Vợ Trọng Sinh
7.7/10
1128

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dọn Sạch Cả Nhà Ta Xuống Nông Thôn Được Chồng Xưởng Trưởng Bạo Sủng
7.2/10
1773

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Đại Sư Huyền Học Xuống Núi Làm Thiên Kim Nhà Hào Môn
7/10
2557

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương
8.1/10
1738

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chú Tôi Mặt Người Dạ Thú
7.4/10
5231

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!
7.5/10
1108

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Em Một Hôn Lễ
7.3/10
5474

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo
7.6/10
2379

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn
7.1/10
1164

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cung Nữ Chưởng Sự Là Trợ Lý Của Ảnh Đế
7.8/10
3137

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ngày Nào Cũng “chiến” Với Nam Chính
7.7/10
2145

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhàn Rỗi Cùng Tiên Nhân Quét Hoa Rơi
7.4/10
1487

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Binh Vương Thần Bí
7.8/10
4089

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đại Tống Tiểu Lại
7.9/10
1231

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành
7.2/10
1174

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Hắc Hoá Hằng Ngày
7.5/10
1283

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày
8/10
1765

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền huyễn

Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói
7.8/10
2460

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị
7.5/10
2060

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối
7/10
1383

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Thám Hiểm

Sa Điêu Lốp Xe Dự Phòng Online Sửa Mệnh
7.4/10
1176

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ
7.1/10
1089

Thể loại: Trọng Sinh

Xuyên Thành Quả Phụ Ta Thành Mẹ Của 7 Đứa Bé
7/10
1444

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy
7.6/10
1151

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Trở Về Năm 1983 Làm Phú Hào
7.2/10
1202

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
8.1/10
3773

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ
7.7/10
1753

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
7.5/10
4608

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đoán Quẻ
7.4/10
1094

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Đoán Quẻ
8.2/10
1140

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp, Đông Phương

Đều Thời Đại Nào Rồi
7.4/10
1920

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Trở về năm tháng bố tôi chơi bóng rổ
8.5/10
4072

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không

Gả cho gian hùng
8.5/10
18206

Thể loại: Truyện Khác

Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa
8.1/10
1646

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm
7.9/10
1694

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết
7.9/10
1320

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Em
7/10
1255

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả
7.1/10
2284

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Yêu Màu Tím
7.7/10
1535

Thể loại: Bách Hợp

Trả Nợ Chân Tình
8.1/10
3657

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
7.1/10
1623

Thể loại: Đam Mỹ

Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không
7.7/10
2526

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
7.6/10
1107

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
7.7/10
1888

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi
7.3/10
4355

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Đến 40 Năm Sau Ông Xã Đã Già!
7.9/10
1221

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du
7.6/10
1276

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền huyễn

Âm Nữ
8.4/10
1570

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Say - Đa Nhục Ngư Hoàn
7.1/10
36909

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính
7/10
1229

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80 Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh
7.3/10
1090

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Song Bích
7.4/10
2398

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Song Bích
8.3/10
2838

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tam Thế Yêu Hồ
7.8/10
8985

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cách Cách Cát Tường - Thuyết Mộng Thoại
7.9/10
1802

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giương Buồm Ra Khơi
7.8/10
1259

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Lỡ Yêu Anh Mất Rồi
8.3/10
1584

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhà Họ Lục Có Chuyện Vui
8.3/10
2526

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

ngôn Tình Thiên Thần Lạc Lối
7.7/10
1587

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình