Tác Giả Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Niềm Riêng Giấu Kín

Niềm Riêng Giấu Kín

7.7/10
1351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Công Chúa Giả Mạo

Công Chúa Giả Mạo

7.5/10
1717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Làm Nên Sử Sách

Làm Nên Sử Sách

7.7/10
1291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Nhúng Chàm

Nhúng Chàm

8.2/10
1665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi

Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi

7.1/10
1271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 6
Phượng Hoàng Lột Xác

Phượng Hoàng Lột Xác

7.1/10
1350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Thuốc Hối Hận Có Vị Gì FULL

Thuốc Hối Hận Có Vị Gì FULL

7.8/10
2624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Bật Thốt Lên Nói Yêu Em FULL

Bật Thốt Lên Nói Yêu Em FULL

7.8/10
1979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Cái Nhìn Của Linh Hồn FULL

Cái Nhìn Của Linh Hồn FULL

7.7/10
3153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị

Chương 17
Gặp Người Khi Tâm Động

Gặp Người Khi Tâm Động

7.1/10
1466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu

Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu

7.9/10
1774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL

7.9/10
5156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Thốn Đan Thanh FULL

Thốn Đan Thanh FULL

7.8/10
6483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL

Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL

7.7/10
4449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 8
Không Phải Duy Nhất

Không Phải Duy Nhất

7.4/10
2978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 9
Niềm Riêng Giấu Kín
7.7/10
1351

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Công Chúa Giả Mạo
7.5/10
1717

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Làm Nên Sử Sách
7.7/10
1291

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhúng Chàm
8.2/10
1665

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi
7.1/10
1271

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Phượng Hoàng Lột Xác
7.1/10
1350

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Thuốc Hối Hận Có Vị Gì FULL
7.8/10
2624

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bật Thốt Lên Nói Yêu Em FULL
7.8/10
1979

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cái Nhìn Của Linh Hồn FULL
7.7/10
3153

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị

Gặp Người Khi Tâm Động
7.1/10
1466

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu
7.9/10
1774

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình FULL
7.9/10
5156

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thốn Đan Thanh FULL
7.8/10
6483

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ FULL
7.7/10
4449

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Không Phải Duy Nhất
7.4/10
2978

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình