Tác Giả Xuân Phong Lựu Hỏa

Ngày Chia Tay Hôm Ấy Mưa Rất To

Ngày Chia Tay Hôm Ấy Mưa Rất To

7.4/10
2169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Phục Ưng

Phục Ưng

7.7/10
16407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 127
Thay Chị Gả Đại Gia FULL

Thay Chị Gả Đại Gia FULL

7.7/10
53664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

7.1/10
6442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

7.3/10
3275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 38
Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

7.1/10
26375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 152
Công Chúa Chạm Khắc

Công Chúa Chạm Khắc

7.9/10
3159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Công Chúa Của Anh

Công Chúa Của Anh

7.5/10
3705

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Giả trai bị hotboy trường nhìn trúng

Giả trai bị hotboy trường nhìn trúng

8.5/10
14577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Hồn của ba tôi bám theo anh chàng học thần cao lãnh

Hồn của ba tôi bám theo anh chàng học thần cao lãnh

8.5/10
9158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
Cuồng vọng

Cuồng vọng

8.5/10
7288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 45
Bênh vực người mình

Bênh vực người mình

8.5/10
9915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

7.1/10
12008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh FULL

Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh FULL

7.5/10
173957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 93
Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

7.6/10
58224

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 122
Mộng trong mộng

Mộng trong mộng

8.5/10
69713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 122
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

10.3/10
85171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 88
Trở về năm tháng bố tôi là hotboy

Trở về năm tháng bố tôi là hotboy

8.5/10
222926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 93
Cháu Gái Của Siêu Sao

Cháu Gái Của Siêu Sao

9.1/10
55419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

8.1/10
32608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 69
Cố Chấp Trong Lòng Anh

Cố Chấp Trong Lòng Anh

7.9/10
26268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 67
Tiểu Dạ Khúc

Tiểu Dạ Khúc

7.5/10
15049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học

Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học

9.5/10
8378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Anh Chỉ Là Một

Anh Chỉ Là Một

7.5/10
81750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

9.2/10
254240

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Làm Nũng Trong Lòng Anh

Làm Nũng Trong Lòng Anh

9.6/10
127123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 95
Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

7.5/10
36704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Vì Tôi Là Tiên Nữ

Vì Tôi Là Tiên Nữ

7.5/10
26486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 88
Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

9.7/10
65905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 59
Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

7.5/10
30919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Tiểu Ôn Nhu

Tiểu Ôn Nhu

7.5/10
472368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 98
Ngày Chia Tay Hôm Ấy Mưa Rất To
7.4/10
2169

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phục Ưng
7.7/10
16407

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Chị Gả Đại Gia FULL
7.7/10
53664

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu
7.1/10
6442

Thể loại: Ngôn Tình

Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình
7.3/10
3275

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
7.1/10
26375

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Công Chúa Chạm Khắc
7.9/10
3159

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa Của Anh
7.5/10
3705

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giả trai bị hotboy trường nhìn trúng
8.5/10
14577

Thể loại: Truyện Khác

Hồn của ba tôi bám theo anh chàng học thần cao lãnh
8.5/10
9158

Thể loại: Truyện Khác

Cuồng vọng
8.5/10
7288

Thể loại: Truyện Khác

Bênh vực người mình
8.5/10
9915

Thể loại: Truyện Khác

Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng
7.1/10
12008

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh FULL
7.5/10
173957

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
7.6/10
58224

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Mộng trong mộng
8.5/10
69713

Thể loại: Truyện Khác

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
10.3/10
85171

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trở về năm tháng bố tôi là hotboy
8.5/10
222926

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cháu Gái Của Siêu Sao
9.1/10
55419

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài
8.1/10
32608

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cố Chấp Trong Lòng Anh
7.9/10
26268

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu Dạ Khúc
7.5/10
15049

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học
9.5/10
8378

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Chỉ Là Một
7.5/10
81750

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!
9.2/10
254240

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Nũng Trong Lòng Anh
9.6/10
127123

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh
7.5/10
36704

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vì Tôi Là Tiên Nữ
7.5/10
26486

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ
9.7/10
65905

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa
7.5/10
30919

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Ôn Nhu
7.5/10
472368

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng