Tác Giả Trường Vụ

Nuông chiều thái tử phi

Nuông chiều thái tử phi

8.5/10
5535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 67
Lúc Tàn Canh

Lúc Tàn Canh

7/10
5462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 58
Màu tường vi cho em

Màu tường vi cho em

8.5/10
18789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 67
Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

6.3/10
5784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Tiểu Hà Sơn

Tiểu Hà Sơn

10.3/10
37366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 53
Chuyện Cũ

Chuyện Cũ

7.5/10
7483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Quý Ngài Lảm Nhảm

Quý Ngài Lảm Nhảm

8.5/10
5687

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

7.5/10
33286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Quân Sự, Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 198
Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

7.5/10
5392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chuyện Cũ Của Bạch Dương

7.5/10
32425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng

Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng

7.5/10
4726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Ngôi Nhà Ma Ám

Ngôi Nhà Ma Ám

7.5/10
12433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 41
Phúc Hắc Tiên Sinh

Phúc Hắc Tiên Sinh

7.5/10
7244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 25
Tình Chiến

Tình Chiến

7.5/10
38047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Phát Ngoan Tiên Sinh

Phát Ngoan Tiên Sinh

7.5/10
9785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 34
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

7.5/10
6020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 14
Nuông chiều thái tử phi
8.5/10
5535

Thể loại: Truyện Khác

Lúc Tàn Canh
7/10
5462

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Màu tường vi cho em
8.5/10
18789

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ
6.3/10
5784

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Hà Sơn
10.3/10
37366

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chuyện Cũ
7.5/10
7483

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Quý Ngài Lảm Nhảm
8.5/10
5687

Thể loại: Đam Mỹ

Cơ Giới Khách
7.5/10
33286

Thể loại: Dị Năng, Quân Sự, Dị Giới, Khoa Huyễn

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)
7.5/10
5392

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ

Chuyện Cũ Của Bạch Dương
7.5/10
32425

Thể loại: Ngôn Tình

Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng
7.5/10
4726

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngôi Nhà Ma Ám
7.5/10
12433

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Phúc Hắc Tiên Sinh
7.5/10
7244

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Tình Chiến
7.5/10
38047

Thể loại: Ngôn Tình

Phát Ngoan Tiên Sinh
7.5/10
9785

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đi Về Phía Không Anh
7.5/10
6020

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình