Tác Giả Tiểu Trần

Tôi Mất Vào Năm Tôi Yêu Anh Nhất FULL

Tôi Mất Vào Năm Tôi Yêu Anh Nhất FULL

7.1/10
2810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 16
Ánh Trăng Nơi Thiên Đường FULL

Ánh Trăng Nơi Thiên Đường FULL

7.8/10
2058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Anh Ấy Là Sao Trên Trời FULL

Anh Ấy Là Sao Trên Trời FULL

7.5/10
2257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Tình Đế Vương FULL

Tình Đế Vương FULL

7.3/10
1795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Sổ Tay Hướng Dẫn Của Phụ Nữ Thành Thị FULL

Sổ Tay Hướng Dẫn Của Phụ Nữ Thành Thị FULL

7.1/10
1779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Ta Đương Hoàng Đế Những Cái Đó Năm

Ta Đương Hoàng Đế Những Cái Đó Năm

7.1/10
12004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 501
Ánh Trăng Trước Cửa Sổ

Ánh Trăng Trước Cửa Sổ

7.2/10
1430

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Trao Thâm Tình Cho Em

Trao Thâm Tình Cho Em

7.8/10
6372

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 33
Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên

Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên

7/10
6748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 132
Vạn Tự Phá Thiên

Vạn Tự Phá Thiên

7.5/10
3413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 31
Nhân Tiên Chi Luyến

Nhân Tiên Chi Luyến

7.6/10
1792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 7
Vầng Dương Ôm Lấy Em

Vầng Dương Ôm Lấy Em

7.5/10
52424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Một Giấc Hồng Trần

Một Giấc Hồng Trần

8.5/10
3010

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Keep On Loving You - Tiếp Tục Yêu Anh

Keep On Loving You - Tiếp Tục Yêu Anh

8.5/10
8127

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 39
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

8.5/10
53553

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 53
Ta Là Người Hiện Đại

Ta Là Người Hiện Đại

8.5/10
12162

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 45
Keep On Loving You

Keep On Loving You

7.5/10
22456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 39
Tu La Tình Nhân

Tu La Tình Nhân

7.5/10
12588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 95
Dẫn Linh Sư

Dẫn Linh Sư

7.5/10
33584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 91
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

7.5/10
28464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 53
Tình Chấp (P2)

Tình Chấp (P2)

7.5/10
6655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Tình Chấp

Tình Chấp

7.5/10
54798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 62
Lệ Ngàn Năm

Lệ Ngàn Năm

7.5/10
5859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 22
Tổng Giám Đốc Không Tốt

Tổng Giám Đốc Không Tốt

7.5/10
13224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Quan Hệ Đẫm Máu

Quan Hệ Đẫm Máu

7.5/10
13359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

7.5/10
173767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 47
Tôi Mất Vào Năm Tôi Yêu Anh Nhất FULL
7.1/10
2810

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ánh Trăng Nơi Thiên Đường FULL
7.8/10
2058

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Anh Ấy Là Sao Trên Trời FULL
7.5/10
2257

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tình Đế Vương FULL
7.3/10
1795

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sổ Tay Hướng Dẫn Của Phụ Nữ Thành Thị FULL
7.1/10
1779

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ta Đương Hoàng Đế Những Cái Đó Năm
7.1/10
12004

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ánh Trăng Trước Cửa Sổ
7.2/10
1430

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trao Thâm Tình Cho Em
7.8/10
6372

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên
7/10
6748

Thể loại: Truyện Khác

Vạn Tự Phá Thiên
7.5/10
3413

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nhân Tiên Chi Luyến
7.6/10
1792

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Vầng Dương Ôm Lấy Em
7.5/10
52424

Thể loại: Ngôn Tình

Một Giấc Hồng Trần
8.5/10
3010

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Keep On Loving You - Tiếp Tục Yêu Anh
8.5/10
8127

Thể loại: Truyện Teen

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải
8.5/10
53553

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Ta Là Người Hiện Đại
8.5/10
12162

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Keep On Loving You
7.5/10
22456

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tu La Tình Nhân
7.5/10
12588

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Dẫn Linh Sư
7.5/10
33584

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải
7.5/10
28464

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tình Chấp (P2)
7.5/10
6655

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Chấp
7.5/10
54798

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Lệ Ngàn Năm
7.5/10
5859

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tổng Giám Đốc Không Tốt
7.5/10
13224

Thể loại: Ngôn Tình

Quan Hệ Đẫm Máu
7.5/10
13359

Thể loại: Ngôn Tình

Oan Gia Tương Phùng
7.5/10
173767

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình