Tác Giả Ứng Đắc Tiêu Hạ Lộc

Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng

Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng

7.4/10
1351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 4
Giả Thiên Kim Thật Thiếu Gia

Giả Thiên Kim Thật Thiếu Gia

7.6/10
3129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Tiểu Thủy Nhi

Tiểu Thủy Nhi

7.7/10
3010

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 13
Chờ Ái

Chờ Ái

7.5/10
3895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 15
Loạn Nhịp

Loạn Nhịp

7.3/10
2467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

7.5/10
3090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 18
Cuồng Ma Sủng Nữ

Cuồng Ma Sủng Nữ

7.1/10
5429

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Khi Tận Thế Giáng Lâm

Khi Tận Thế Giáng Lâm

7.8/10
17835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 69
Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu

Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu

8.5/10
5675

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

8.5/10
94839

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 194
Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

8.6/10
133310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 237
Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

7.7/10
47219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 104
Lạc Nhi Ý

Lạc Nhi Ý

7.5/10
154864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 353
Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

7.5/10
6535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Bạch Y Nữ Đế

Bạch Y Nữ Đế

7.5/10
12584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 35
Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng
7.4/10
1351

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Giả Thiên Kim Thật Thiếu Gia
7.6/10
3129

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Thủy Nhi
7.7/10
3010

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chờ Ái
7.5/10
3895

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Loạn Nhịp
7.3/10
2467

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ
7.5/10
3090

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuồng Ma Sủng Nữ
7.1/10
5429

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Tận Thế Giáng Lâm
7.8/10
17835

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu
8.5/10
5675

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư
8.5/10
94839

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
8.6/10
133310

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp
7.7/10
47219

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Lạc Nhi Ý
7.5/10
154864

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!
7.5/10
6535

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạch Y Nữ Đế
7.5/10
12584

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn