Tác Giả Ứng Đắc Tiêu Hạ Lộc

Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng

Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng

7.4/10
1153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 4
Giả Thiên Kim Thật Thiếu Gia

Giả Thiên Kim Thật Thiếu Gia

7.6/10
2159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Tiểu Thủy Nhi

Tiểu Thủy Nhi

7.7/10
2498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 13
Chờ Ái

Chờ Ái

7.5/10
3383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 15
Loạn Nhịp

Loạn Nhịp

7.3/10
1973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

7.5/10
2500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 18
Cuồng Ma Sủng Nữ

Cuồng Ma Sủng Nữ

7.1/10
3968

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Khi Tận Thế Giáng Lâm

Khi Tận Thế Giáng Lâm

7.8/10
14191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 69
Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu

Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu

8.5/10
5206

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

8.5/10
93654

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 194
Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

8.6/10
122978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 237
Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

7.7/10
43968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 104
Lạc Nhi Ý

Lạc Nhi Ý

7.5/10
146266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 353
Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

7.5/10
5599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Bạch Y Nữ Đế

Bạch Y Nữ Đế

7.5/10
11386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 35
Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng
7.4/10
1153

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Giả Thiên Kim Thật Thiếu Gia
7.6/10
2159

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Thủy Nhi
7.7/10
2498

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chờ Ái
7.5/10
3383

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Loạn Nhịp
7.3/10
1973

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ
7.5/10
2500

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuồng Ma Sủng Nữ
7.1/10
3968

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Tận Thế Giáng Lâm
7.8/10
14191

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu
8.5/10
5206

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư
8.5/10
93654

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
8.6/10
122978

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp
7.7/10
43968

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Lạc Nhi Ý
7.5/10
146266

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!
7.5/10
5599

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạch Y Nữ Đế
7.5/10
11386

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn