Tác Giả Thâm Lam Thủy Thiển

Xuyên Nhanh Nuôi Dưỡng Anh Chồng Phản Diện Mau Buông Tha!

Xuyên Nhanh Nuôi Dưỡng Anh Chồng Phản Diện Mau Buông Tha!

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 5
Là Bé Cưng Của Người

Là Bé Cưng Của Người

8.4/10
2525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 66
Trò Chơi Vực Sâu

Trò Chơi Vực Sâu

7.8/10
1215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 5
Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

7.9/10
1438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Chương 12
Tô Tô

Tô Tô

7.7/10
6494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Nụ hôn nồng cháy

Nụ hôn nồng cháy

8.5/10
5110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 143
Nụ Hôn Cháy Bỏng

Nụ Hôn Cháy Bỏng

7.6/10
14192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Cọ Xát

Cọ Xát

7.3/10
40138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 79
Khai Cục Trừu Đến Npc Thân Phận Tạp Vô Hạn

Khai Cục Trừu Đến Npc Thân Phận Tạp Vô Hạn

8.5/10
18334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 222
Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

7.7/10
4798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 34
Giết Chết Thần Tượng FULL

Giết Chết Thần Tượng FULL

7.5/10
4870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Trục Vương

Trục Vương

7.3/10
2709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

7/10
12724

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Sênh Ca

Sênh Ca

7.7/10
2036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

7.9/10
35131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 68
Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

7.3/10
2312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Kiếp Vô Thường

Kiếp Vô Thường

7.7/10
8684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 89
Em Trong Tim Tôi

Em Trong Tim Tôi

7.3/10
44308

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Cảnh Xuân Chợt Tiết

Cảnh Xuân Chợt Tiết

7.8/10
8266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL

Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL

7.5/10
61279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 179
Mau Xuyên Nghịch Tập Boss Phản Diện Cầu Buông Tha

Mau Xuyên Nghịch Tập Boss Phản Diện Cầu Buông Tha

7.9/10
8149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 35
[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

7.5/10
6202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 44
Phụ Gia Di Sản

Phụ Gia Di Sản

8.7/10
61182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 106
Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

7/10
986776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 161
Ai Đem Ai Là Thật

Ai Đem Ai Là Thật

8.6/10
127476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 114
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

9/10
105063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 194
Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Tôi Và Người Ấy Của Tôi

7.5/10
28005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Nương Nương Khang

Nương Nương Khang

7.5/10
85170

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 79
Mạt Thế Chi Cô Thành

Mạt Thế Chi Cô Thành

7.5/10
6968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 19
Trang Chủ Đừng Vội

Trang Chủ Đừng Vội

8.5/10
57092

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

8.5/10
59423

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 238
Vọng Môn Nhàn Phi

Vọng Môn Nhàn Phi

8.5/10
35572

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

7.5/10
51756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 59
Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

7.5/10
4748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Yêu Một Kẻ Ngốc

Yêu Một Kẻ Ngốc

7.5/10
234350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 132
Bán Ngâm

Bán Ngâm

7.5/10
206566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 73
Quả Táo Nhỏ

Quả Táo Nhỏ

8.8/10
22722

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 46
Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

7.5/10
12828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 47
Nhất Túy Kinh Niên

Nhất Túy Kinh Niên

7.5/10
145771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

7.5/10
42903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 240
Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

7.5/10
150506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 171
Châm Phong Đối Quyết

Châm Phong Đối Quyết

7.5/10
201972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 120
Tộc Long Huyết

Tộc Long Huyết

7.5/10
13283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

7.5/10
148430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 121
Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

7.5/10
23974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 78
Võ Đạo Ngàn Năm

Võ Đạo Ngàn Năm

7.5/10
2619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp

Chương 6
Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

7.5/10
127256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 120
Kỷ Cambri Trở Lại

Kỷ Cambri Trở Lại

7.5/10
219516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 363
Tình Đầu Trong Vũ Trụ

Tình Đầu Trong Vũ Trụ

7.5/10
18663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
My Amazing Boyfriend

My Amazing Boyfriend

7.5/10
4493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Phù Ảnh Ám Hương

Phù Ảnh Ám Hương

7.5/10
115243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

7.5/10
181278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 123
Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

7.5/10
29371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị

Chương 175
Cha Nuôi

Cha Nuôi

7.5/10
171191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 167
Ảm Dạ Ly Du

Ảm Dạ Ly Du

7.5/10
50141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 126
Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

7.5/10
19107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 79
Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai

Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai

7.5/10
10664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

7.5/10
287253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 115
Ông Xã Em Là Thú Nhân

Ông Xã Em Là Thú Nhân

7.5/10
860244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Xuyên Nhanh Nuôi Dưỡng Anh Chồng Phản Diện Mau Buông Tha!
7.3/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Là Bé Cưng Của Người
8.4/10
2525

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Trò Chơi Vực Sâu
7.8/10
1215

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc
7.9/10
1438

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Tô Tô
7.7/10
6494

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nụ hôn nồng cháy
8.5/10
5110

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nụ Hôn Cháy Bỏng
7.6/10
14192

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cọ Xát
7.3/10
40138

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Khai Cục Trừu Đến Npc Thân Phận Tạp Vô Hạn
8.5/10
18334

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi
7.7/10
4798

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Giết Chết Thần Tượng FULL
7.5/10
4870

Thể loại: Đam Mỹ

Trục Vương
7.3/10
2709

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp
7/10
12724

Thể loại: Đam Mỹ

Sênh Ca
7.7/10
2036

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
7.9/10
35131

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này
7.3/10
2312

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Kiếp Vô Thường
7.7/10
8684

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Em Trong Tim Tôi
7.3/10
44308

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cảnh Xuân Chợt Tiết
7.8/10
8266

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL
7.5/10
61279

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Mau Xuyên Nghịch Tập Boss Phản Diện Cầu Buông Tha
7.9/10
8149

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
7.5/10
6202

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Phụ Gia Di Sản
8.7/10
61182

Thể loại: Đam Mỹ

Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!
7/10
986776

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ai Đem Ai Là Thật
8.6/10
127476

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
9/10
105063

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tôi Và Người Ấy Của Tôi
7.5/10
28005

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nương Nương Khang
7.5/10
85170

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mạt Thế Chi Cô Thành
7.5/10
6968

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Trang Chủ Đừng Vội
8.5/10
57092

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
8.5/10
59423

Thể loại: Ngôn Tình

Vọng Môn Nhàn Phi
8.5/10
35572

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm
7.5/10
51756

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần
7.5/10
4748

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Yêu Một Kẻ Ngốc
7.5/10
234350

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bán Ngâm
7.5/10
206566

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quả Táo Nhỏ
8.8/10
22722

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân
7.5/10
12828

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhất Túy Kinh Niên
7.5/10
145771

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
7.5/10
42903

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Xuyên Không

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
7.5/10
150506

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Châm Phong Đối Quyết
7.5/10
201972

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tộc Long Huyết
7.5/10
13283

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Tiểu Bạch Dương
7.5/10
148430

Thể loại: Đam Mỹ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ
7.5/10
23974

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Võ Đạo Ngàn Năm
7.5/10
2619

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
7.5/10
127256

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Kỷ Cambri Trở Lại
7.5/10
219516

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Đầu Trong Vũ Trụ
7.5/10
18663

Thể loại: Ngôn Tình

My Amazing Boyfriend
7.5/10
4493

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phù Ảnh Ám Hương
7.5/10
115243

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chức Nghiệp Thế Thân
7.5/10
181278

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
7.5/10
29371

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị

Cha Nuôi
7.5/10
171191

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Ảm Dạ Ly Du
7.5/10
50141

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích
7.5/10
19107

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai
7.5/10
10664

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
7.5/10
287253

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Ông Xã Em Là Thú Nhân
7.5/10
860244

Thể loại: Ngôn Tình