Tác Giả Thủy Thiên Thừa

Trò Chơi Vực Sâu

Trò Chơi Vực Sâu

7.8/10
1126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 5
Giết Chết Thần Tượng FULL

Giết Chết Thần Tượng FULL

7.5/10
4450

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Trục Vương

Trục Vương

7.3/10
2531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

7/10
11862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Kiếp Vô Thường

Kiếp Vô Thường

7.7/10
7696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 89
Phụ Gia Di Sản

Phụ Gia Di Sản

8.7/10
59348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 106
Ai Đem Ai Là Thật

Ai Đem Ai Là Thật

8.6/10
123426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 114
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

9/10
100690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 194
Nương Nương Khang

Nương Nương Khang

7.5/10
83110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 79
Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

7.5/10
49919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 59
Yêu Một Kẻ Ngốc

Yêu Một Kẻ Ngốc

7.5/10
224026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 132
Nhất Túy Kinh Niên

Nhất Túy Kinh Niên

7.5/10
142486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Châm Phong Đối Quyết

Châm Phong Đối Quyết

7.5/10
199120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 120
Tộc Long Huyết

Tộc Long Huyết

7.5/10
12760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

7.5/10
144866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 121
Kỷ Cambri Trở Lại

Kỷ Cambri Trở Lại

7.5/10
215565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 363
Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

7.5/10
173127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 123
Cha Nuôi

Cha Nuôi

7.5/10
167346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 167
Trò Chơi Vực Sâu
7.8/10
1126

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Giết Chết Thần Tượng FULL
7.5/10
4450

Thể loại: Đam Mỹ

Trục Vương
7.3/10
2531

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp
7/10
11862

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp Vô Thường
7.7/10
7696

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phụ Gia Di Sản
8.7/10
59348

Thể loại: Đam Mỹ

Ai Đem Ai Là Thật
8.6/10
123426

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
9/10
100690

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nương Nương Khang
7.5/10
83110

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm
7.5/10
49919

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Một Kẻ Ngốc
7.5/10
224026

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nhất Túy Kinh Niên
7.5/10
142486

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Châm Phong Đối Quyết
7.5/10
199120

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tộc Long Huyết
7.5/10
12760

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Tiểu Bạch Dương
7.5/10
144866

Thể loại: Đam Mỹ

Kỷ Cambri Trở Lại
7.5/10
215565

Thể loại: Đam Mỹ

Chức Nghiệp Thế Thân
7.5/10
173127

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cha Nuôi
7.5/10
167346

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác