Tác Giả Tận Tam Từ

Vịt Xấu Xí Là Giúp Việc Của Tôi

Vịt Xấu Xí Là Giúp Việc Của Tôi

7.3/10
1125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Bạn Học Hoàng FULL

Bạn Học Hoàng FULL

7.2/10
10205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 83
Viên Xuân Thiên

Viên Xuân Thiên

7.9/10
1652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Kỳ Nghỉ Hoang Đường

7.6/10
1905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ưu Ái

Ưu Ái

7.2/10
3305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.6/10
7756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Người Yêu Giả Tưởng

Người Yêu Giả Tưởng

7/10
9195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 96
Hạ Của Anh

Hạ Của Anh

7.3/10
4892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tôi Đã Chết Trước Khi Ly Hôn

Tôi Đã Chết Trước Khi Ly Hôn

7.3/10
2260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Cổ Túng

Cổ Túng

7.5/10
2715

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Khi Quả Táo Chín FULL

Khi Quả Táo Chín FULL

7.7/10
10376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 42
Tà Mị Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Tà Mị Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

7.9/10
2941

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Song Sinh Kiếp Vợ Yêu Giả Mạo

Song Sinh Kiếp Vợ Yêu Giả Mạo

7.8/10
15357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 149
Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL

Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL

7.8/10
19421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Quy Luật Tình Yêu

Quy Luật Tình Yêu

7/10
7486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ

7.2/10
5405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Phủng Sát Chim Hoàng Yến

Phủng Sát Chim Hoàng Yến

7.3/10
16737

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

7.9/10
39588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 129
Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

9.5/10
9434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 58
Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

7.1/10
7333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 160
Ái Tình Chưa Dứt

Ái Tình Chưa Dứt

9.9/10
55397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 125
Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

6.8/10
41418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 63
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
41710

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

7.3/10
12563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 35
Trước Và Sau Ly Hôn

Trước Và Sau Ly Hôn

7.5/10
102986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

7.5/10
18002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 50
Cam Xanh Nhỏ

Cam Xanh Nhỏ

7.5/10
7057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Sủng

Chương 23
Hoàng Đồng Học

Hoàng Đồng Học

7.5/10
32669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

7.5/10
5630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
Thư Của Tề Nhạc Tư

Thư Của Tề Nhạc Tư

7.5/10
16451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 72
Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ

Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ

7.5/10
38037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 99
Thừa Tướng Phu Nhân

Thừa Tướng Phu Nhân

7.5/10
513056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 169
Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi

7.5/10
11597

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 22
Vịt Xấu Xí Là Giúp Việc Của Tôi
7.3/10
1125

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bạn Học Hoàng FULL
7.2/10
10205

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Viên Xuân Thiên
7.9/10
1652

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Kỳ Nghỉ Hoang Đường
7.6/10
1905

Thể loại: Đam Mỹ

Ưu Ái
7.2/10
3305

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Chốn Xưa
7.6/10
7756

Thể loại: Đam Mỹ

Người Yêu Giả Tưởng
7/10
9195

Thể loại: Đam Mỹ

Hạ Của Anh
7.3/10
4892

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Đã Chết Trước Khi Ly Hôn
7.3/10
2260

Thể loại: Đam Mỹ

Cổ Túng
7.5/10
2715

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Quả Táo Chín FULL
7.7/10
10376

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tà Mị Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
7.9/10
2941

Thể loại: Đam Mỹ

Song Sinh Kiếp Vợ Yêu Giả Mạo
7.8/10
15357

Thể loại: Ngôn Tình

Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL
7.8/10
19421

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Quy Luật Tình Yêu
7/10
7486

Thể loại: Đam Mỹ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ
7.2/10
5405

Thể loại: Đam Mỹ

Phủng Sát Chim Hoàng Yến
7.3/10
16737

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện
7.9/10
39588

Thể loại: Đam Mỹ

Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
9.5/10
9434

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi
7.1/10
7333

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Ái Tình Chưa Dứt
9.9/10
55397

Thể loại: Đam Mỹ

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
6.8/10
41418

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tình Cuối
6.1/10
41710

Thể loại: Đam Mỹ

Tro Bụi Trong Đêm Hè
7.3/10
12563

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trước Và Sau Ly Hôn
7.5/10
102986

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
7.5/10
18002

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cam Xanh Nhỏ
7.5/10
7057

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Sủng

Hoàng Đồng Học
7.5/10
32669

Thể loại: Đam Mỹ

Thượng Đế Phù Hộ
7.5/10
5630

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thư Của Tề Nhạc Tư
7.5/10
16451

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ
7.5/10
38037

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thừa Tướng Phu Nhân
7.5/10
513056

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi
7.5/10
11597

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình