Tác Giả Tần Tam Kiến

Bạn Học Hoàng FULL

Bạn Học Hoàng FULL

7.2/10
10151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 83
Viên Xuân Thiên

Viên Xuân Thiên

7.9/10
1649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Kỳ Nghỉ Hoang Đường

7.6/10
1901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ưu Ái

Ưu Ái

7.2/10
3305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.6/10
7740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Người Yêu Giả Tưởng

Người Yêu Giả Tưởng

7/10
9182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 96
Hạ Của Anh

Hạ Của Anh

7.3/10
4885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Khi Quả Táo Chín FULL

Khi Quả Táo Chín FULL

7.7/10
10371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 42
Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL

Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL

7.8/10
19418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Quy Luật Tình Yêu

Quy Luật Tình Yêu

7/10
7474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ

7.2/10
5384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

9.5/10
9393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 58
Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

6.8/10
41414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 63
Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

7.3/10
12561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 35
Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

7.5/10
17995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 50
Cam Xanh Nhỏ

Cam Xanh Nhỏ

7.5/10
7056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Sủng

Chương 23
Hoàng Đồng Học

Hoàng Đồng Học

7.5/10
32662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

7.5/10
5624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
Thư Của Tề Nhạc Tư

Thư Của Tề Nhạc Tư

7.5/10
16444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 72
Bạn Học Hoàng FULL
7.2/10
10151

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Viên Xuân Thiên
7.9/10
1649

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Kỳ Nghỉ Hoang Đường
7.6/10
1901

Thể loại: Đam Mỹ

Ưu Ái
7.2/10
3305

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Chốn Xưa
7.6/10
7740

Thể loại: Đam Mỹ

Người Yêu Giả Tưởng
7/10
9182

Thể loại: Đam Mỹ

Hạ Của Anh
7.3/10
4885

Thể loại: Đam Mỹ

Khi Quả Táo Chín FULL
7.7/10
10371

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL
7.8/10
19418

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Quy Luật Tình Yêu
7/10
7474

Thể loại: Đam Mỹ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ
7.2/10
5384

Thể loại: Đam Mỹ

Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
9.5/10
9393

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
6.8/10
41414

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tro Bụi Trong Đêm Hè
7.3/10
12561

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
7.5/10
17995

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cam Xanh Nhỏ
7.5/10
7056

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Sủng

Hoàng Đồng Học
7.5/10
32662

Thể loại: Đam Mỹ

Thượng Đế Phù Hộ
7.5/10
5624

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thư Của Tề Nhạc Tư
7.5/10
16444

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ