Tác Giả Tần Tam Kiến

Ưu Ái

Ưu Ái

7.2/10
1570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 28
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.6/10
3352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Người Yêu Giả Tưởng

Người Yêu Giả Tưởng

7/10
4330

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Hạ Của Anh

Hạ Của Anh

7.3/10
2397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Khi Quả Táo Chín FULL

Khi Quả Táo Chín FULL

7.7/10
7860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 42
Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL

Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL

7.8/10
14822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Quy Luật Tình Yêu

Quy Luật Tình Yêu

7/10
4948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ

7.2/10
3101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

9.5/10
6336

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 58
Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

6.8/10
35955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 63
Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

7.3/10
10778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 35
Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

7.5/10
14738

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 50
Cam Xanh Nhỏ

Cam Xanh Nhỏ

7.5/10
5789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 23
Hoàng Đồng Học

Hoàng Đồng Học

7.5/10
28876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

7.5/10
4349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
Thư Của Tề Nhạc Tư

Thư Của Tề Nhạc Tư

7.5/10
13533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 72
Ưu Ái
7.2/10
1570

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Người Chốn Xưa
7.6/10
3352

Thể loại: Đam Mỹ

Người Yêu Giả Tưởng
7/10
4330

Thể loại: Đam Mỹ

Hạ Của Anh
7.3/10
2397

Thể loại: Đam Mỹ

Khi Quả Táo Chín FULL
7.7/10
7860

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Điện Thoại Từ Chồng Cũ FULL
7.8/10
14822

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quy Luật Tình Yêu
7/10
4948

Thể loại: Đam Mỹ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ
7.2/10
3101

Thể loại: Đam Mỹ

Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
9.5/10
6336

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
6.8/10
35955

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Tro Bụi Trong Đêm Hè
7.3/10
10778

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
7.5/10
14738

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cam Xanh Nhỏ
7.5/10
5789

Thể loại: Truyện Sủng, Đoản Văn

Hoàng Đồng Học
7.5/10
28876

Thể loại: Đam Mỹ

Thượng Đế Phù Hộ
7.5/10
4349

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thư Của Tề Nhạc Tư
7.5/10
13533

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đoản Văn