Tác Giả Tân Du

Không Thể Sống Thiếu Anh FULL

Không Thể Sống Thiếu Anh FULL

7/10
3372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Âm Dương Tạo Hóa Kinh

Âm Dương Tạo Hóa Kinh

7.8/10
45499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 1526
Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

7/10
1428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Mật Ngọt Tình Yêu

Mật Ngọt Tình Yêu

7.6/10
5490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Chị Bé Cưới Anh Đi! FULL

Chị Bé Cưới Anh Đi! FULL

7.4/10
13129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Cảm Ơn Em Đã Đến FULL

Cảm Ơn Em Đã Đến FULL

7.8/10
19910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.6/10
7756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Học Viện Nữ Thần

Học Viện Nữ Thần

7/10
5622

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Chương 92
Shota Dụ Hoặc FULL

Shota Dụ Hoặc FULL

7.9/10
20793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL

Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL

7.5/10
41092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 89
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
41710

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Vô Diện Thư Sinh

Vô Diện Thư Sinh

8.5/10
11137

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Mộng Làm Vương

Mộng Làm Vương

7.5/10
2229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 5
Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

7.5/10
5014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 15
Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

7.5/10
35615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 70
Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh

Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh

7.5/10
11032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

7.5/10
5658

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

7.5/10
10982

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 36
Tu La Thất Tuyệt

Tu La Thất Tuyệt

7.5/10
23499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Thần Đao Sát Thủ

Thần Đao Sát Thủ

7.5/10
8144

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tế Hồn Câu

Tế Hồn Câu

7.5/10
9907

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Ngũ Phụng Triều Long

Ngũ Phụng Triều Long

7.5/10
18193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Ma Đao Ca

Ma Đao Ca

7.5/10
12805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 38
Mê Tông Tuyệt Đao

Mê Tông Tuyệt Đao

7.5/10
9234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Ẩn Long Đại Hiệp

Ẩn Long Đại Hiệp

7.5/10
10908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Đại Sát Tinh

Đại Sát Tinh

7.5/10
19093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Cửu Âm Giáo

Cửu Âm Giáo

7.5/10
11603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Nhất Tuyệt Bộ

Nhất Tuyệt Bộ

7.5/10
10699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Ma Tiêu

Ma Tiêu

7.5/10
10086

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Huyết Yên Kiếp

Huyết Yên Kiếp

7.5/10
11057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Hắc Bạch Long Kiếm

Hắc Bạch Long Kiếm

7.5/10
17046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 75
Hỏa Mệnh Duy Tông

Hỏa Mệnh Duy Tông

7.5/10
7355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Hồng Ma Bảo

Hồng Ma Bảo

7.5/10
9378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Huyết Ảnh Nhân

Huyết Ảnh Nhân

7.5/10
9167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Đại Mạc Lãng Tử Đao

Đại Mạc Lãng Tử Đao

7.5/10
32584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 134
Diêm Vương Thoa

Diêm Vương Thoa

7.5/10
9322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Câu Hồn

Câu Hồn

7.5/10
16782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Xuyên Không Ký Sự

Xuyên Không Ký Sự

7.5/10
7920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

7.5/10
51813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 99
Không Thể Sống Thiếu Anh FULL
7/10
3372

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Dương Tạo Hóa Kinh
7.8/10
45499

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo
7/10
1428

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mật Ngọt Tình Yêu
7.6/10
5490

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chị Bé Cưới Anh Đi! FULL
7.4/10
13129

Thể loại: Ngôn Tình

Cảm Ơn Em Đã Đến FULL
7.8/10
19910

Thể loại: Ngôn Tình

Người Chốn Xưa
7.6/10
7756

Thể loại: Đam Mỹ

Học Viện Nữ Thần
7/10
5622

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Shota Dụ Hoặc FULL
7.9/10
20793

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL
7.5/10
41092

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tình Cuối
6.1/10
41710

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Diện Thư Sinh
8.5/10
11137

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mộng Làm Vương
7.5/10
2229

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Huyền huyễn

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần
7.5/10
5014

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
7.5/10
35615

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
7.5/10
11032

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu
7.5/10
5658

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy
7.5/10
10982

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tu La Thất Tuyệt
7.5/10
23499

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Đao Sát Thủ
7.5/10
8144

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tế Hồn Câu
7.5/10
9907

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Phụng Triều Long
7.5/10
18193

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Đao Ca
7.5/10
12805

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mê Tông Tuyệt Đao
7.5/10
9234

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ẩn Long Đại Hiệp
7.5/10
10908

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Sát Tinh
7.5/10
19093

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cửu Âm Giáo
7.5/10
11603

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nhất Tuyệt Bộ
7.5/10
10699

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Tiêu
7.5/10
10086

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Yên Kiếp
7.5/10
11057

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Bạch Long Kiếm
7.5/10
17046

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hỏa Mệnh Duy Tông
7.5/10
7355

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hồng Ma Bảo
7.5/10
9378

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Ảnh Nhân
7.5/10
9167

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Lãng Tử Đao
7.5/10
32584

Thể loại: Kiếm Hiệp

Diêm Vương Thoa
7.5/10
9322

Thể loại: Kiếm Hiệp

Câu Hồn
7.5/10
16782

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Không Ký Sự
7.5/10
7920

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Quân Hôn Độc Ái
7.5/10
51813

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quân Sự