Tác Giả Tân Du

Không Thể Sống Thiếu Anh FULL

Không Thể Sống Thiếu Anh FULL

7/10
4149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Âm Dương Tạo Hóa Kinh

Âm Dương Tạo Hóa Kinh

7.8/10
57804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 1526
Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo

7/10
1582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Mật Ngọt Tình Yêu

Mật Ngọt Tình Yêu

7.6/10
6550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 65
Chị Bé Cưới Anh Đi! FULL

Chị Bé Cưới Anh Đi! FULL

7.4/10
14744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Cảm Ơn Em Đã Đến FULL

Cảm Ơn Em Đã Đến FULL

7.8/10
21514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.6/10
9072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Học Viện Nữ Thần

Học Viện Nữ Thần

7/10
6865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Chương 92
Shota Dụ Hoặc FULL

Shota Dụ Hoặc FULL

7.9/10
21600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL

Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL

7.5/10
44119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 89
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
43786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Vô Diện Thư Sinh

Vô Diện Thư Sinh

8.5/10
11683

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Mộng Làm Vương

Mộng Làm Vương

7.5/10
2418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 5
Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

7.5/10
5576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 15
Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

7.5/10
38578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 70
Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh

Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh

7.5/10
11727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

7.5/10
6014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

7.5/10
12064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 36
Tu La Thất Tuyệt

Tu La Thất Tuyệt

7.5/10
24178

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 40
Thần Đao Sát Thủ

Thần Đao Sát Thủ

7.5/10
8590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Tế Hồn Câu

Tế Hồn Câu

7.5/10
10255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Ngũ Phụng Triều Long

Ngũ Phụng Triều Long

7.5/10
19238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Ma Đao Ca

Ma Đao Ca

7.5/10
13878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 38
Mê Tông Tuyệt Đao

Mê Tông Tuyệt Đao

7.5/10
9808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Ẩn Long Đại Hiệp

Ẩn Long Đại Hiệp

7.5/10
11480

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Đại Sát Tinh

Đại Sát Tinh

7.5/10
20022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 62
Cửu Âm Giáo

Cửu Âm Giáo

7.5/10
12265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Nhất Tuyệt Bộ

Nhất Tuyệt Bộ

7.5/10
11302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Ma Tiêu

Ma Tiêu

7.5/10
10513

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Huyết Yên Kiếp

Huyết Yên Kiếp

7.5/10
11980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 32
Hắc Bạch Long Kiếm

Hắc Bạch Long Kiếm

7.5/10
18338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 75
Hỏa Mệnh Duy Tông

Hỏa Mệnh Duy Tông

7.5/10
7728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Hồng Ma Bảo

Hồng Ma Bảo

7.5/10
9894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Huyết Ảnh Nhân

Huyết Ảnh Nhân

7.5/10
9784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Đại Mạc Lãng Tử Đao

Đại Mạc Lãng Tử Đao

7.5/10
34427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 134
Diêm Vương Thoa

Diêm Vương Thoa

7.5/10
9914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Câu Hồn

Câu Hồn

7.5/10
17489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Xuyên Không Ký Sự

Xuyên Không Ký Sự

7.5/10
8618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

7.5/10
54063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 99
Không Thể Sống Thiếu Anh FULL
7/10
4149

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Dương Tạo Hóa Kinh
7.8/10
57804

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hồ Ly Và Giáo Thảo
7/10
1582

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mật Ngọt Tình Yêu
7.6/10
6550

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chị Bé Cưới Anh Đi! FULL
7.4/10
14744

Thể loại: Ngôn Tình

Cảm Ơn Em Đã Đến FULL
7.8/10
21514

Thể loại: Ngôn Tình

Người Chốn Xưa
7.6/10
9072

Thể loại: Đam Mỹ

Học Viện Nữ Thần
7/10
6865

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Shota Dụ Hoặc FULL
7.9/10
21600

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL
7.5/10
44119

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tình Cuối
6.1/10
43786

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Diện Thư Sinh
8.5/10
11683

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mộng Làm Vương
7.5/10
2418

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Huyền huyễn

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần
7.5/10
5576

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
7.5/10
38578

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
7.5/10
11727

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu
7.5/10
6014

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy
7.5/10
12064

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tu La Thất Tuyệt
7.5/10
24178

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Đao Sát Thủ
7.5/10
8590

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tế Hồn Câu
7.5/10
10255

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Phụng Triều Long
7.5/10
19238

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Đao Ca
7.5/10
13878

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mê Tông Tuyệt Đao
7.5/10
9808

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ẩn Long Đại Hiệp
7.5/10
11480

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Sát Tinh
7.5/10
20022

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cửu Âm Giáo
7.5/10
12265

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nhất Tuyệt Bộ
7.5/10
11302

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ma Tiêu
7.5/10
10513

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Yên Kiếp
7.5/10
11980

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Bạch Long Kiếm
7.5/10
18338

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hỏa Mệnh Duy Tông
7.5/10
7728

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hồng Ma Bảo
7.5/10
9894

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Ảnh Nhân
7.5/10
9784

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Lãng Tử Đao
7.5/10
34427

Thể loại: Kiếm Hiệp

Diêm Vương Thoa
7.5/10
9914

Thể loại: Kiếm Hiệp

Câu Hồn
7.5/10
17489

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xuyên Không Ký Sự
7.5/10
8618

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Quân Hôn Độc Ái
7.5/10
54063

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quân Sự