Tác Giả Phong Mật Ô Long Trà

Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

7.5/10
11083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt FULL

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt FULL

7.5/10
45884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 214
[Cường Ái Hệ Liệt 2] Ác Cảnh

[Cường Ái Hệ Liệt 2] Ác Cảnh

7.5/10
15690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 16
Tịnh Phi Dương Quan

Tịnh Phi Dương Quan

8.5/10
12872

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

7.5/10
92537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 271
Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

7.5/10
9165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Kinh Vân

Kinh Vân

7.5/10
5686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 12
Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

8.4/10
40966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 26
Thái Tử

Thái Tử

7.5/10
23031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 41
Nô Tài

Nô Tài

7.5/10
19846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 61
Không Muốn, Không Muốn Buông

Không Muốn, Không Muốn Buông

7.5/10
6869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

7.5/10
25789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

7.5/10
20288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

7.5/10
12914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

7.5/10
11817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

7.5/10
14232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

7.5/10
6235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Phàm Nhân Ca

Phàm Nhân Ca

7.5/10
8744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 21
Truy Trục

Truy Trục

7.5/10
18032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 40
Chủ Tử

Chủ Tử

7.5/10
12989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 26
Bạo Quân - Phong Lộng

Bạo Quân - Phong Lộng

7.5/10
36220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 35
Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

7.5/10
3471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Tự Chui Đầu Vào Lưới

Tự Chui Đầu Vào Lưới

7.5/10
4947

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

7.5/10
7763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 19
Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

7.5/10
9308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 20
Thuần Khiết Chi Tử

Thuần Khiết Chi Tử

7.5/10
2790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

7.8/10
18858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín + Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín + Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín

7.5/10
2029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

7.5/10
4144

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

7.5/10
4467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Tạc Thiên

Tạc Thiên

7.5/10
13049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 35
Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

7.5/10
4179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 11
Địa Ngục Chi Ngược

Địa Ngục Chi Ngược

7.5/10
14647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 38
Kim Thiền Thoát Xác

Kim Thiền Thoát Xác

7.5/10
4087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Vị Tầng Vọng Ký

Vị Tầng Vọng Ký

7.5/10
15955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Tập Cảnh

Tập Cảnh

7.8/10
9275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Không Thể Động

Không Thể Động

7.5/10
9441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 39
Vũ Thế Đầu Đệ

Vũ Thế Đầu Đệ

7.5/10
4637

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

7.5/10
78712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 67
Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

7.5/10
10401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 17
Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao
7.5/10
11083

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt FULL
7.5/10
45884

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Cường Ái Hệ Liệt 2] Ác Cảnh
7.5/10
15690

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Tịnh Phi Dương Quan
8.5/10
12872

Thể loại: Đam Mỹ

Phượng Vu Cửu Thiên
7.5/10
92537

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Muốn Ngủ Liền Ngủ
7.5/10
9165

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Kinh Vân
7.5/10
5686

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngoạn vật thế gia
8.4/10
40966

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thái Tử
7.5/10
23031

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nô Tài
7.5/10
19846

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Không Muốn, Không Muốn Buông
7.5/10
6869

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc
7.5/10
25789

Thể loại: Đam Mỹ

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
7.5/10
20288

Thể loại: Đam Mỹ

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán
7.5/10
12914

Thể loại: Đam Mỹ

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành
7.5/10
11817

Thể loại: Đam Mỹ

[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh
7.5/10
14232

Thể loại: Đam Mỹ

Đọa Lạc Bạch Dào
7.5/10
6235

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Phàm Nhân Ca
7.5/10
8744

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Phương Tây

Truy Trục
7.5/10
18032

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chủ Tử
7.5/10
12989

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Bạo Quân - Phong Lộng
7.5/10
36220

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã
7.5/10
3471

Thể loại: Đam Mỹ

Tự Chui Đầu Vào Lưới
7.5/10
4947

Thể loại: Đam Mỹ

Tịnh Phi Dương Quang
7.5/10
7763

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ
7.5/10
9308

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thuần Khiết Chi Tử
7.5/10
2790

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Thâu Liền Thâu
7.8/10
18858

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín + Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín
7.5/10
2029

Thể loại: Đam Mỹ

Gặp Nhau Tại Biển Caribe
7.5/10
4144

Thể loại: Đam Mỹ

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân
7.5/10
4467

Thể loại: Đam Mỹ

Tạc Thiên
7.5/10
13049

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan
7.5/10
4179

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Địa Ngục Chi Ngược
7.5/10
14647

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kim Thiền Thoát Xác
7.5/10
4087

Thể loại: Đam Mỹ

Vị Tầng Vọng Ký
7.5/10
15955

Thể loại: Đam Mỹ

Tập Cảnh
7.8/10
9275

Thể loại: Đam Mỹ

Không Thể Động
7.5/10
9441

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Vũ Thế Đầu Đệ
7.5/10
4637

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Phương Bất Tự Thưởng
7.5/10
78712

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo
7.5/10
10401

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình