Tác Giả Phân Phân Hòa Quang

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

7.9/10
1802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 71
Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

7.6/10
1529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

7/10
3582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 73
Minh Vương Phu Nhân

Minh Vương Phu Nhân

7.3/10
3437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 35
Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

7/10
5596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 73
Cậy Quân Sủng

Cậy Quân Sủng

7.7/10
3369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

7/10
4060

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 26
Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL

Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL

7.7/10
3706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Lấy Nhầm Chồng Đại Gia

Lấy Nhầm Chồng Đại Gia

7.1/10
86274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1700
Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay FULL

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay FULL

7.1/10
104865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 112
Sự Thân Mật Hài Hòa FULL

Sự Thân Mật Hài Hòa FULL

7.4/10
14099

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 43
Mỹ nam tâm kế

Mỹ nam tâm kế

8.5/10
15402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Nữ Vương Khủng Bố

Nữ Vương Khủng Bố

7.5/10
3257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 22
Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

7.2/10
151728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 69
Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

7.9/10
91923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 74
Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

7.5/10
618317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 1692
Pháo Hữu

Pháo Hữu

7.5/10
9694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 17
Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ

7.5/10
3588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Đúng Người

Đúng Người

7.5/10
3490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 10
Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau
7.9/10
1802

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao
7.6/10
1529

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
7/10
3582

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Minh Vương Phu Nhân
7.3/10
3437

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Huyền Huyễn

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
7/10
5596

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cậy Quân Sủng
7.7/10
3369

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân
7/10
4060

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL
7.7/10
3706

Thể loại: Đam Mỹ

Lấy Nhầm Chồng Đại Gia
7.1/10
86274

Thể loại: Ngôn Tình

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay FULL
7.1/10
104865

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Sự Thân Mật Hài Hòa FULL
7.4/10
14099

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Mỹ nam tâm kế
8.5/10
15402

Thể loại: Truyện Khác

Nữ Vương Khủng Bố
7.5/10
3257

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL
7.2/10
151728

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ
7.9/10
91923

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
7.5/10
618317

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Pháo Hữu
7.5/10
9694

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Tiểu Quỷ
7.5/10
3588

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đúng Người
7.5/10
3490

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ