Tác Giả Phân Phân Hòa Quang

Ỷ Thiên Đồng Nhân Văn

Ỷ Thiên Đồng Nhân Văn

8.4/10
1071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 3
Phu quân minh vương của ta

Phu quân minh vương của ta

8.5/10
13462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 62
Tiểu Cục Cưng Ăn No Sao

Tiểu Cục Cưng Ăn No Sao

7.1/10
10298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 80
Muôn Vàn Mềm Mại FULL

Muôn Vàn Mềm Mại FULL

7/10
5808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

7.9/10
6857

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 71
Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

7.6/10
5718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

7/10
12734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 73
Minh Vương Phu Nhân

Minh Vương Phu Nhân

7.3/10
6171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 35
Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

7/10
12210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
Cậy Quân Sủng

Cậy Quân Sủng

7.7/10
34942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 136
Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

7/10
5830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 26
Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay FULL

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay FULL

7.1/10
139904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mỹ nam tâm kế

Mỹ nam tâm kế

8.5/10
20061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

7.2/10
169619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 69
Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

7.9/10
110406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 74
Ỷ Thiên Đồng Nhân Văn
8.4/10
1071

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phu quân minh vương của ta
8.5/10
13462

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiểu Cục Cưng Ăn No Sao
7.1/10
10298

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Muôn Vàn Mềm Mại FULL
7/10
5808

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau
7.9/10
6857

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao
7.6/10
5718

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
7/10
12734

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Minh Vương Phu Nhân
7.3/10
6171

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
7/10
12210

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cậy Quân Sủng
7.7/10
34942

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân
7/10
5830

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay FULL
7.1/10
139904

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mỹ nam tâm kế
8.5/10
20061

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL
7.2/10
169619

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ
7.9/10
110406

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu