Tác Giả Nguyễn Nhung

Cho Vay Để Cưới

Cho Vay Để Cưới

7.1/10
4632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 46
Tình Yêu Không Hẹn Trước

Tình Yêu Không Hẹn Trước

7.3/10
4247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 34
Một Đời Không Quên FULL

Một Đời Không Quên FULL

7.2/10
5834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 27
Phúc Tinh Giá Lâm FULL

Phúc Tinh Giá Lâm FULL

7.1/10
3289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 19
Nhất Phẩm Cuồng Phi

Nhất Phẩm Cuồng Phi

8.5/10
2686

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 6
Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

8.5/10
2286

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

8.5/10
8047

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

7.5/10
7006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

7.5/10
9392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dục Ái

Dục Ái

7.5/10
9810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Phúc Tinh Giá Đáo

Phúc Tinh Giá Đáo

7.5/10
11606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Hùng Dạng Độc Thần Y

Hùng Dạng Độc Thần Y

7.5/10
6175

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Khất Nhi Hoàng Gia

Khất Nhi Hoàng Gia

7.5/10
5868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 21
Tướng Công Đòi Cưới

Tướng Công Đòi Cưới

7.5/10
4889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

7.5/10
13073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

7.5/10
8299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Ác Nương Tử

Ác Nương Tử

7.5/10
16276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

7.5/10
6937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

7.5/10
6755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 10
Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

7.5/10
24199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 99
Cho Vay Để Cưới
7.1/10
4632

Thể loại: Việt Nam

Tình Yêu Không Hẹn Trước
7.3/10
4247

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Một Đời Không Quên FULL
7.2/10
5834

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Phúc Tinh Giá Lâm FULL
7.1/10
3289

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhất Phẩm Cuồng Phi
8.5/10
2686

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc
8.5/10
2286

Thể loại: Truyện Teen

Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em
8.5/10
8047

Thể loại: Ngôn Tình

Thảo Hôn Tướng Công
7.5/10
7006

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Giam Giữ Cả Đời
7.5/10
9392

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dục Ái
7.5/10
9810

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Tinh Giá Đáo
7.5/10
11606

Thể loại: Ngôn Tình

Hùng Dạng Độc Thần Y
7.5/10
6175

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Khất Nhi Hoàng Gia
7.5/10
5868

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Công Đòi Cưới
7.5/10
4889

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Võ Tướng Cướp Cô Dâu
7.5/10
13073

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tà Ngọc Thần Y
7.5/10
8299

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ác Nương Tử
7.5/10
16276

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Gian Thương Hai Mặt
7.5/10
6937

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Gia Mặt Sẹo
7.5/10
6755

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
7.5/10
24199

Thể loại: Truyện Teen