Tác Giả Châu Minh Minh

Khiết Nhi Bất Xả

Khiết Nhi Bất Xả

7.8/10
1120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 4
Nơi Vừa Lạ Vừa Quen

Nơi Vừa Lạ Vừa Quen

7.2/10
1360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Real Love - Vkook

Real Love - Vkook

8.5/10
4740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 39
Thuỷ Chung Như Nhất

Thuỷ Chung Như Nhất

7.1/10
5283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 55
Người Thừa Kế

Người Thừa Kế

7.5/10
6115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

8.5/10
9851

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 35
Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn

Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn

8.5/10
9758

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 21
Tỳ Nữ Sinh Tử Khế

Tỳ Nữ Sinh Tử Khế

8.5/10
6663

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta

Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta

8.5/10
20207

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 74
Thiên Thần Băng Giá, Em Là Của Tôi

Thiên Thần Băng Giá, Em Là Của Tôi

8.5/10
12143

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 95
Thiếu Gia Kiêu Lạnh Lùng

Thiếu Gia Kiêu Lạnh Lùng

8.5/10
4437

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 27
Haruno Sakura,Ais, Mẹ Thiệt Là !

Haruno Sakura,Ais, Mẹ Thiệt Là !

8.5/10
18836

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 44
Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên

Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên

8.5/10
7493

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái

Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái

8.5/10
5099

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

8.5/10
21404

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 97
Công Chúa Của Thế Giới Đêm

Công Chúa Của Thế Giới Đêm

8.5/10
86021

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 200
Công Chúa, Sao Em Quậy Quá Vậy Hả?

Công Chúa, Sao Em Quậy Quá Vậy Hả?

7.5/10
7007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 26
Công Chúa Thế Giới Đêm

Công Chúa Thế Giới Đêm

7.5/10
60485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 195
Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

7.5/10
5933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Làm Bà Mối Se Duyên

Làm Bà Mối Se Duyên

7.5/10
6717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 31
Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em

7.5/10
5996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

7.5/10
4897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Khiết Nhi Bất Xả
7.8/10
1120

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Nơi Vừa Lạ Vừa Quen
7.2/10
1360

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không

Real Love - Vkook
8.5/10
4740

Thể loại: Truyện Khác

Thuỷ Chung Như Nhất
7.1/10
5283

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Người Thừa Kế
7.5/10
6115

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Thích Em, Nguyên Tử !
8.5/10
9851

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn
8.5/10
9758

Thể loại: Truyện Teen

Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
8.5/10
6663

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
8.5/10
20207

Thể loại: Truyện Teen

Thiên Thần Băng Giá, Em Là Của Tôi
8.5/10
12143

Thể loại: Truyện Teen

Thiếu Gia Kiêu Lạnh Lùng
8.5/10
4437

Thể loại: Truyện Teen

Haruno Sakura,Ais, Mẹ Thiệt Là !
8.5/10
18836

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên
8.5/10
7493

Thể loại: Truyện Teen

Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái
8.5/10
5099

Thể loại: Truyện Teen

Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm
8.5/10
21404

Thể loại: Truyện Teen

Công Chúa Của Thế Giới Đêm
8.5/10
86021

Thể loại: Truyện Teen

Công Chúa, Sao Em Quậy Quá Vậy Hả?
7.5/10
7007

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Công Chúa Thế Giới Đêm
7.5/10
60485

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện Cũ Ở Hậu Cung
7.5/10
5933

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Cung Đấu

Làm Bà Mối Se Duyên
7.5/10
6717

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em
7.5/10
5996

Thể loại: Truyện Teen

Tĩnh Liên Chi Truyện
7.5/10
4897

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình