Tác Giả Mễ Hoa

Thanh Liễu Ngọc Tư

Thanh Liễu Ngọc Tư

7.1/10
1719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Báu Vật

Báu Vật

7.8/10
1449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 28
Vị Trí Trong Tim

Vị Trí Trong Tim

8.1/10
2588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 42
Sau Khi Nhậm Chức Ở Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

Sau Khi Nhậm Chức Ở Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

7.3/10
1837

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 50
Thanh Xuân Như Nước

Thanh Xuân Như Nước

7.3/10
1185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Tôi Là Ngôi Sao May Mắn

Tôi Là Ngôi Sao May Mắn

7.3/10
1294

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Nông Môn Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

Nông Môn Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

7.9/10
1096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Mộng Đẹp Như Mơ FULL

Mộng Đẹp Như Mơ FULL

7.9/10
3396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Nghe Quân Về FULL

Nghe Quân Về FULL

7/10
2111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 6
Đường Mộc Vẫn Thế FULL

Đường Mộc Vẫn Thế FULL

7.8/10
5525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Không Gian Tồn Trăm Tỷ Vật Tư Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn

Không Gian Tồn Trăm Tỷ Vật Tư Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn

7.3/10
28956

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Vùng Quê Thối Nát FULL

Vùng Quê Thối Nát FULL

7.7/10
3604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Hãy Nói Yêu Em

Hãy Nói Yêu Em

7.4/10
2252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 45
Cương Thi Niên Niên FULL

Cương Thi Niên Niên FULL

7.9/10
2916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Hãy Nghe Lời Ba FULL

Hãy Nghe Lời Ba FULL

7.1/10
5169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Tro Tàn Rực Cháy FULL

Tro Tàn Rực Cháy FULL

7.5/10
6607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Mùa Xuân Đang Đến

Mùa Xuân Đang Đến

7.5/10
3103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Trăng Sáng Của Lòng Anh FULL

Ánh Trăng Sáng Của Lòng Anh FULL

7.4/10
6257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Lang Hoài Hữu Ngọc FULL

Lang Hoài Hữu Ngọc FULL

7.2/10
6573

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Kịch Thấu Đa Nguyên Vũ Trụ Khai Cục Phát Sóng Trực Tiếp Marvel

Kịch Thấu Đa Nguyên Vũ Trụ Khai Cục Phát Sóng Trực Tiếp Marvel

7.8/10
18607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 309
Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi

Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi

8/10
2002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Truyện Hào Môn Sâu Thẳm

Truyện Hào Môn Sâu Thẳm

7.3/10
1791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
Vợ Người - Dr.meohoang

Vợ Người - Dr.meohoang

7.4/10
2532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Nàng Là Ai - Dr.meohoang

Nàng Là Ai - Dr.meohoang

7.3/10
7275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 38
Tôi Và Anh, Cuộc Đời Ta Nợ Nhau

Tôi Và Anh, Cuộc Đời Ta Nợ Nhau

7.1/10
1319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
Tiểu Thư Trưởng Nữ - Drmeohoang

Tiểu Thư Trưởng Nữ - Drmeohoang

7.8/10
10497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 65
Tiểu Thư Trưởng Nữ Full

Tiểu Thư Trưởng Nữ Full

8/10
150133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 65
Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

7.4/10
3100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Trọng Sinh Làm Vật Cưng Trong Hậu Cung Của Cẩu Hoàng Đế

Trọng Sinh Làm Vật Cưng Trong Hậu Cung Của Cẩu Hoàng Đế

7.4/10
9532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 31
Tiểu Yêu Bất Thượng Thiên

Tiểu Yêu Bất Thượng Thiên

7.9/10
2776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 9
Tiểu Thư Trưởng Nữ

Tiểu Thư Trưởng Nữ

7.9/10
57198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
The prince in dream

The prince in dream

8.5/10
2388

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Nàng Là Ai?

Nàng Là Ai?

7.5/10
33472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 45
Sở Tâm Lam Lại Đến Đây

Sở Tâm Lam Lại Đến Đây

7.5/10
198524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

7.5/10
373439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 393
Vợ Người

Vợ Người

7.5/10
48060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

7.5/10
64623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 93
Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn

Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn

7.5/10
20629

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 59
Hắc, Đó Là Vợ Ta

Hắc, Đó Là Vợ Ta

7.5/10
7536

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 22
Long Uyên

Long Uyên

7.5/10
12785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Thanh Liễu Ngọc Tư
7.1/10
1719

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Báu Vật
7.8/10
1449

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vị Trí Trong Tim
8.1/10
2588

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sau Khi Nhậm Chức Ở Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh
7.3/10
1837

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Thanh Xuân Như Nước
7.3/10
1185

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Là Ngôi Sao May Mắn
7.3/10
1294

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nông Môn Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ
7.9/10
1096

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mộng Đẹp Như Mơ FULL
7.9/10
3396

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Nghe Quân Về FULL
7/10
2111

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Đường Mộc Vẫn Thế FULL
7.8/10
5525

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Gian Tồn Trăm Tỷ Vật Tư Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn
7.3/10
28956

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Vùng Quê Thối Nát FULL
7.7/10
3604

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hãy Nói Yêu Em
7.4/10
2252

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cương Thi Niên Niên FULL
7.9/10
2916

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hãy Nghe Lời Ba FULL
7.1/10
5169

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tro Tàn Rực Cháy FULL
7.5/10
6607

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mùa Xuân Đang Đến
7.5/10
3103

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Ánh Trăng Sáng Của Lòng Anh FULL
7.4/10
6257

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Lang Hoài Hữu Ngọc FULL
7.2/10
6573

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Kịch Thấu Đa Nguyên Vũ Trụ Khai Cục Phát Sóng Trực Tiếp Marvel
7.8/10
18607

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi
8/10
2002

Thể loại: Truyện Khác

Truyện Hào Môn Sâu Thẳm
7.3/10
1791

Thể loại: Truyện Khác

Vợ Người - Dr.meohoang
7.4/10
2532

Thể loại: Truyện Khác

Nàng Là Ai - Dr.meohoang
7.3/10
7275

Thể loại: Truyện Khác

Tôi Và Anh, Cuộc Đời Ta Nợ Nhau
7.1/10
1319

Thể loại: Truyện Khác

Tiểu Thư Trưởng Nữ - Drmeohoang
7.8/10
10497

Thể loại: Truyện Khác

Tiểu Thư Trưởng Nữ Full
8/10
150133

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân
7.4/10
3100

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Làm Vật Cưng Trong Hậu Cung Của Cẩu Hoàng Đế
7.4/10
9532

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tiểu Yêu Bất Thượng Thiên
7.9/10
2776

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tiểu Thư Trưởng Nữ
7.9/10
57198

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

The prince in dream
8.5/10
2388

Thể loại: Truyện Khác

Nàng Là Ai?
7.5/10
33472

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sở Tâm Lam Lại Đến Đây
7.5/10
198524

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
7.5/10
373439

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Xuyên Không

Vợ Người
7.5/10
48060

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
7.5/10
64623

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn
7.5/10
20629

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hắc, Đó Là Vợ Ta
7.5/10
7536

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Long Uyên
7.5/10
12785

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ