Tác Giả Lông gió nhẹ nhàng.

Không Muốn Ly Hôn! Lục Thiệu Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Tôi

Không Muốn Ly Hôn! Lục Thiệu Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Tôi

7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

7.2/10
1932

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 51
Bán Yêu Và Bán Sơn FULL

Bán Yêu Và Bán Sơn FULL

7/10
6998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 90
Vinh Quang Esport

Vinh Quang Esport

7.8/10
9707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 107
Trò Chơi Đang Load

Trò Chơi Đang Load

7.7/10
8169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Chương 107
Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

7.9/10
6406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 97
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL

Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL

7.3/10
9606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 65
Mục Tiêu 10 Tỷ

Mục Tiêu 10 Tỷ

7.8/10
7199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 53
Hết Thảy Đều Phải Từ Ta Đăng Nhập Nữ Hào Bắt Đầu Nói Lên

Hết Thảy Đều Phải Từ Ta Đăng Nhập Nữ Hào Bắt Đầu Nói Lên

8.2/10
15065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 319
Mạt Thế Dị Hình Chúa Tể

Mạt Thế Dị Hình Chúa Tể

8.5/10
32607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Chương 501
Thức dậy đã lập gia đình rồi

Thức dậy đã lập gia đình rồi

8.5/10
11501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Ngọt Ngào Thực Tế Ảo

Ngọt Ngào Thực Tế Ảo

7.4/10
8851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 186
Cuối Cùng Em Cũng Đến

Cuối Cùng Em Cũng Đến

7.9/10
5229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây

7.6/10
26646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 279
Vinh Quang Điện Cạnh

Vinh Quang Điện Cạnh

8.1/10
59060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 298
Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

7.8/10
40868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 118
Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

7.9/10
14712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 118
Tiểu Bạch Cốt

Tiểu Bạch Cốt

7.6/10
9949

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 158
Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

7/10
4838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 24
Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

7.9/10
33362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 330
Tôi Sống Trong Giàu Sang Nuôi Con Dựa Big Boss

Tôi Sống Trong Giàu Sang Nuôi Con Dựa Big Boss

7.2/10
20013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 115
Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá

7.1/10
3246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 9
Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

7/10
13784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 44
Thành Nam Yêu Vật Sinh

Thành Nam Yêu Vật Sinh

7.7/10
2360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 7
Cầu Mà Không Được

Cầu Mà Không Được

7.2/10
7903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chương 101
Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

7.5/10
16634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Chim Công Trắng FULL

Chim Công Trắng FULL

7.8/10
28961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

7/10
7272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

7.1/10
32238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 279
Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

7.8/10
12662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 47
Thần Hào Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

Thần Hào Từ Đánh Dấu Bắt Đầu

8.3/10
25152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 365
Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

8.9/10
70136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 100
Thính Thính

Thính Thính

8.9/10
19765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 50
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

9.3/10
55382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 114
Ngọt, Chính Là Ngắn

Ngọt, Chính Là Ngắn

5.5/10
13375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 26
Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

7.5/10
212106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 122
Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá

Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá

8.5/10
64074

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 59
Xạ Phá Thương Khung

Xạ Phá Thương Khung

8.5/10
9281

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 28
Lửa Và Nước Mắt

Lửa Và Nước Mắt

8.5/10
18990

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 94
Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

7.5/10
36107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 200
Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

7.5/10
53664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

7.5/10
175350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 224
Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

7.5/10
43603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

7.5/10
33136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 80
Trùng Sinh Thành Thái Tử

Trùng Sinh Thành Thái Tử

7.5/10
1915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 2
Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

7.5/10
41091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Yêu Quái Thư Trai

Yêu Quái Thư Trai

7.5/10
58590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 142
Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

7.5/10
76778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

7.5/10
74840

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 90
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

7.5/10
50002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 89
Trở Về Năm 12 Tuổi

Trở Về Năm 12 Tuổi

7.5/10
14159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 35
Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)

Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)

7.5/10
28071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 59
Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

7.5/10
10072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 32
Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

7.5/10
91831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 105
Nguyệt Loan Loan

Nguyệt Loan Loan

7.5/10
6628

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 21
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

7.5/10
76326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 102
Độc Chiến Thiên Nhai

Độc Chiến Thiên Nhai

7.5/10
13067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Không Muốn Ly Hôn! Lục Thiệu Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Tôi
7/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung
7.2/10
1932

Thể loại: Tiên Hiệp

Bán Yêu Và Bán Sơn FULL
7/10
6998

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vinh Quang Esport
7.8/10
9707

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Trò Chơi Đang Load
7.7/10
8169

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên
7.9/10
6406

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL
7.3/10
9606

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Mục Tiêu 10 Tỷ
7.8/10
7199

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Hết Thảy Đều Phải Từ Ta Đăng Nhập Nữ Hào Bắt Đầu Nói Lên
8.2/10
15065

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mạt Thế Dị Hình Chúa Tể
8.5/10
32607

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Thức dậy đã lập gia đình rồi
8.5/10
11501

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ngọt Ngào Thực Tế Ảo
7.4/10
8851

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Cuối Cùng Em Cũng Đến
7.9/10
5229

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây
7.6/10
26646

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vinh Quang Điện Cạnh
8.1/10
59060

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá
7.8/10
40868

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống
7.9/10
14712

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tiểu Bạch Cốt
7.6/10
9949

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL
7/10
4838

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo
7.9/10
33362

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Sống Trong Giàu Sang Nuôi Con Dựa Big Boss
7.2/10
20013

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Công Lược Nam Chủ Bệnh Kiều Đang Hắc Hoá
7.1/10
3246

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
7/10
13784

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thành Nam Yêu Vật Sinh
7.7/10
2360

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ

Cầu Mà Không Được
7.2/10
7903

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL
7.5/10
16634

Thể loại: Đam Mỹ

Chim Công Trắng FULL
7.8/10
28961

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi
7/10
7272

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ
7.1/10
32238

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy
7.8/10
12662

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thần Hào Từ Đánh Dấu Bắt Đầu
8.3/10
25152

Thể loại: Đô Thị

Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy
8.9/10
70136

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thính Thính
8.9/10
19765

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
9.3/10
55382

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Ngọt, Chính Là Ngắn
5.5/10
13375

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
7.5/10
212106

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá
8.5/10
64074

Thể loại: Truyện Teen

Xạ Phá Thương Khung
8.5/10
9281

Thể loại: Võng Du

Lửa Và Nước Mắt
8.5/10
18990

Thể loại: Đô Thị

Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta
7.5/10
36107

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
7.5/10
53664

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
7.5/10
175350

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
7.5/10
43603

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
7.5/10
33136

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thành Thái Tử
7.5/10
1915

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
7.5/10
41091

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Quái Thư Trai
7.5/10
58590

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
7.5/10
76778

Thể loại: Đam Mỹ

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu
7.5/10
74840

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
7.5/10
50002

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Trở Về Năm 12 Tuổi
7.5/10
14159

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)
7.5/10
28071

Thể loại: Truyện Teen

Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký
7.5/10
10072

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thành Hệ Thống
7.5/10
91831

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nguyệt Loan Loan
7.5/10
6628

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
7.5/10
76326

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Độc Chiến Thiên Nhai
7.5/10
13067

Thể loại: Kiếm Hiệp