Tác Giả Long Thất

Vinh Quang Esport

Vinh Quang Esport

7.8/10
9213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 107
Trò Chơi Đang Load

Trò Chơi Đang Load

7.7/10
7721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Chương 107
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL

Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL

7.3/10
9247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 65
Mục Tiêu 10 Tỷ

Mục Tiêu 10 Tỷ

7.8/10
6773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 49
Thức dậy đã lập gia đình rồi

Thức dậy đã lập gia đình rồi

8.5/10
11026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Cuối Cùng Em Cũng Đến

Cuối Cùng Em Cũng Đến

7.9/10
4868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 43
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây

7.6/10
25537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 279
Vinh Quang Điện Cạnh

Vinh Quang Điện Cạnh

8.1/10
55046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 298
Tiểu Bạch Cốt

Tiểu Bạch Cốt

7.6/10
9446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 158
Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

7/10
4654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 24
Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

7/10
13055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 43
Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

7.5/10
16218

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

7/10
7078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

7.1/10
30497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 279
Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

7.8/10
12338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 47
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

9.3/10
54934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 114
Ngọt, Chính Là Ngắn

Ngọt, Chính Là Ngắn

5.5/10
13291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 26
Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

7.5/10
211010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 122
Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

7.5/10
53352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

7.5/10
173442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 224
Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

7.5/10
43310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

7.5/10
32762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 80
Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

7.5/10
40415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

7.5/10
76436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

7.5/10
49592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 89
Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

7.5/10
91121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 105
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

7.5/10
75830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 102
Vinh Quang Esport
7.8/10
9213

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Trò Chơi Đang Load
7.7/10
7721

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL
7.3/10
9247

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Mục Tiêu 10 Tỷ
7.8/10
6773

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Thức dậy đã lập gia đình rồi
8.5/10
11026

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cuối Cùng Em Cũng Đến
7.9/10
4868

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây
7.6/10
25537

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vinh Quang Điện Cạnh
8.1/10
55046

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tiểu Bạch Cốt
7.6/10
9446

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL
7/10
4654

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
7/10
13055

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL
7.5/10
16218

Thể loại: Đam Mỹ

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi
7/10
7078

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ
7.1/10
30497

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy
7.8/10
12338

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Truyện Sủng

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
9.3/10
54934

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Ngọt, Chính Là Ngắn
5.5/10
13291

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
7.5/10
211010

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
7.5/10
53352

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
7.5/10
173442

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
7.5/10
43310

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
7.5/10
32762

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
7.5/10
40415

Thể loại: Đam Mỹ

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
7.5/10
76436

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
7.5/10
49592

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thành Hệ Thống
7.5/10
91121

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
7.5/10
75830

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp