Tác Giả Thương Dương

Nhị Sư Huynh Hóa Rồng Sau Đem Ta Bắt Được

Nhị Sư Huynh Hóa Rồng Sau Đem Ta Bắt Được

8.5/10
4060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 65
Cảnh Xuân Trêu Người

Cảnh Xuân Trêu Người

7.2/10
2746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 48
Gả Cho Thẩm Tương Uyên FULL

Gả Cho Thẩm Tương Uyên FULL

7.3/10
49153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 70
Xuân Ý Nồng Nàn

Xuân Ý Nồng Nàn

7.1/10
1615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 4
Thay Em Trai Đi Học

Thay Em Trai Đi Học

7.7/10
1863

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

7.1/10
6164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Cảnh Xuân Liêu Nhân

Cảnh Xuân Liêu Nhân

7/10
3037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 25
Làm Thê Tử Của Thẩm Tương Uyên

Làm Thê Tử Của Thẩm Tương Uyên

7/10
5506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 13
Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

7.3/10
37933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 169
Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

9.1/10
65658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 154
Tôi Là Thầy Khai Quang

Tôi Là Thầy Khai Quang

7.5/10
205407

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 570
Á Nô

Á Nô

8.7/10
278921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 262
Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

8.8/10
294116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 335
Em Là Của Tôi - Hướng Dương

Em Là Của Tôi - Hướng Dương

7.5/10
27561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 33
Duyên Định Mệnh

Duyên Định Mệnh

7.5/10
37257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 24
Người Đàn Bà Mệnh Quỷ

Người Đàn Bà Mệnh Quỷ

7.5/10
7264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 15
Chủ Tịch Tại Thượng Cực Sủng Thư Kí Mỹ Nhân

Chủ Tịch Tại Thượng Cực Sủng Thư Kí Mỹ Nhân

7.5/10
118817

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hiệp Khách Vương Phi

Hiệp Khách Vương Phi

7.5/10
13719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Cận Vị Lai

Cận Vị Lai

7.5/10
14391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 84
Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân: Ăn Tiểu Thanh Mai

Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân: Ăn Tiểu Thanh Mai

7.5/10
1784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu

7.5/10
4827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Em Là Đặc Biệt

Em Là Đặc Biệt

7.5/10
4704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Nhị Sư Huynh Hóa Rồng Sau Đem Ta Bắt Được
8.5/10
4060

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cảnh Xuân Trêu Người
7.2/10
2746

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Gả Cho Thẩm Tương Uyên FULL
7.3/10
49153

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuân Ý Nồng Nàn
7.1/10
1615

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thay Em Trai Đi Học
7.7/10
1863

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài
7.1/10
6164

Thể loại: Đam Mỹ

Cảnh Xuân Liêu Nhân
7/10
3037

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Làm Thê Tử Của Thẩm Tương Uyên
7/10
5506

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình
7.3/10
37933

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
9.1/10
65658

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tôi Là Thầy Khai Quang
7.5/10
205407

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Á Nô
8.7/10
278921

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu
8.8/10
294116

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em Là Của Tôi - Hướng Dương
7.5/10
27561

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Duyên Định Mệnh
7.5/10
37257

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Người Đàn Bà Mệnh Quỷ
7.5/10
7264

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chủ Tịch Tại Thượng Cực Sủng Thư Kí Mỹ Nhân
7.5/10
118817

Thể loại: Ngôn Tình

Hiệp Khách Vương Phi
7.5/10
13719

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cận Vị Lai
7.5/10
14391

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân: Ăn Tiểu Thanh Mai
7.5/10
1784

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn Thiên Phong Vũ Hạ Tây Lâu
7.5/10
4827

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Em Là Đặc Biệt
7.5/10
4704

Thể loại: Truyện Teen