Tác Giả Hoa Ly Ly 1350

Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Không Thể Kiềm Chế Trước Em

8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Tôi Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn

Tôi Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn

7.3/10
1388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Chương 12
Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

7.3/10
2482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Không Bình Thường

Không Bình Thường

8.2/10
2580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 65
Yêu Anh Vì Món Ăn

Yêu Anh Vì Món Ăn

7/10
2447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 33
Đêm Đến Gió Ngọt

Đêm Đến Gió Ngọt

7.8/10
1619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nương Tử! Mau Mau Yêu Ta!

Nương Tử! Mau Mau Yêu Ta!

7.2/10
1524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

7.5/10
1440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 7
Lão Nương Chuyển Sinh Rồi

Lão Nương Chuyển Sinh Rồi

7.9/10
3654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 46
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
5484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 76
Vì Sao Đêm Ấy

Vì Sao Đêm Ấy

7.1/10
3782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 45
[h+] Người Xà

[h+] Người Xà

7.9/10
6252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Quốc Gia Vạn Thú

Quốc Gia Vạn Thú

8.3/10
22095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 103
Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P2

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P2

8.4/10
12566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 140
Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P1

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P1

8/10
19829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 200
[h+] Xuyên Qua Cưỡng Chế Nhiều Phu

[h+] Xuyên Qua Cưỡng Chế Nhiều Phu

7.4/10
15701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
[h+] Cự Nhũ Hoàng Hậu

[h+] Cự Nhũ Hoàng Hậu

7.9/10
66839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 53
[h+] Hòa Thân Hoang Dâm Ký

[h+] Hòa Thân Hoang Dâm Ký

8.3/10
76559

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[h+] Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký

[h+] Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký

7.1/10
62034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Nam Chính Muốn Độc Chết Ta

Nam Chính Muốn Độc Chết Ta

7.3/10
9751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 118
[h+]nàng Dưới Lớp Long Bào

[h+]nàng Dưới Lớp Long Bào

7.5/10
88196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 112
Vừa Yêu Vừa Sủng

Vừa Yêu Vừa Sủng

8.1/10
25988

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Hoàng Gia Lai Giống Học Viện

Hoàng Gia Lai Giống Học Viện

7.8/10
8413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 42
[h+] Ở Tại Nam Sinh Ký Túc Xá Nữ Sinh

[h+] Ở Tại Nam Sinh Ký Túc Xá Nữ Sinh

8.5/10
55693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 62
[h+] Dục Ngược Thành Ái Convert

[h+] Dục Ngược Thành Ái Convert

7.3/10
11127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 38
[h+] Hoàng Gia Thư Viện Song Tính Hầu Đọc

[h+] Hoàng Gia Thư Viện Song Tính Hầu Đọc

7.3/10
11778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 130
[h+] Đại Lão Nhóm Đồ Chơi Convert

[h+] Đại Lão Nhóm Đồ Chơi Convert

7.5/10
23178

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 44
[h+] Tướng Quân Cùng Tiểu Loli

[h+] Tướng Quân Cùng Tiểu Loli

7.6/10
25503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 182
[h+] Tình Săn Tể Tướng 1

[h+] Tình Săn Tể Tướng 1

7.5/10
10435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 122
[h+] Tận Thế Tiêu Hồn Động

[h+] Tận Thế Tiêu Hồn Động

7.7/10
148180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 167
[h+] Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

[h+] Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ

7.5/10
93458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
[h+] Mau Xuyên: Hành Trình Ăn Thịt

[h+] Mau Xuyên: Hành Trình Ăn Thịt

8/10
27918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[h+] Đồ Đệ Tất Cả Đều Là Cầm Thú

[h+] Đồ Đệ Tất Cả Đều Là Cầm Thú

7.5/10
50758

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 148
[h+] Dâm Loạn Trò Chơi

[h+] Dâm Loạn Trò Chơi

8.4/10
47426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
[h+] Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

[h+] Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

8.4/10
11067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
[h+] Triệu Thị Đích Nữ

[h+] Triệu Thị Đích Nữ

8.2/10
181423

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 197
Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp

Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp

7.6/10
3652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 34
Diễm Tu (cao H, Np)

Diễm Tu (cao H, Np)

8.1/10
149519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 113
Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp

Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp

7.5/10
14664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 122
Tôi Yêu Em Tiểu Thư

Tôi Yêu Em Tiểu Thư

7.7/10
4606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.1/10
5640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Tháng Ngày Yên Bình Full

Tháng Ngày Yên Bình Full

7.3/10
7424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 15
Hận Xuân Tình FULL

Hận Xuân Tình FULL

7.5/10
8242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 25
Sĩ Quan Đàm Thân Yêu FULL

Sĩ Quan Đàm Thân Yêu FULL

7.7/10
13251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu FULL

Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu FULL

7.9/10
6089

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 17
Ta Là Chưởng Môn

Ta Là Chưởng Môn

7.3/10
7192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
Vừa Gặp Đã Yêu Độc Sủng Vợ Bé Nhỏ

Vừa Gặp Đã Yêu Độc Sủng Vợ Bé Nhỏ

7.6/10
17586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Phi Tẩu Công Lược

Phi Tẩu Công Lược

7.8/10
5012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Vong Tiện Hoàng Thượng Hoàng Hậu Không Bằng Lòng Gả Cho Người

Vong Tiện Hoàng Thượng Hoàng Hậu Không Bằng Lòng Gả Cho Người

7.1/10
3753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 14
Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

7.9/10
3269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Ta Tuyệt Thế Cao Nhân Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

Ta Tuyệt Thế Cao Nhân Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!

7.7/10
5768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp

Chương 36
Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

7.9/10
23370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 81
Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

7.7/10
15328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 101
Tình Yêu Và Âm Mưu

Tình Yêu Và Âm Mưu

7.3/10
7531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 68
Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

7.2/10
19188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

7.6/10
198648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1086
Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm

Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm

7/10
2711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 13
Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh

8.3/10
14002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

5.8/10
16369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 69
KIM BÀI ĐIỀM THÊ: TỔNG TÀI SỦNG HÔN TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

KIM BÀI ĐIỀM THÊ: TỔNG TÀI SỦNG HÔN TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

8.3/10
3495

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 13
Phu Nhân, Toàn Cầu Đều Đang Đợi Ngươi Ly Hôn

Phu Nhân, Toàn Cầu Đều Đang Đợi Ngươi Ly Hôn

7.5/10
5213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

8.4/10
53433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 98
Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

10.3/10
53268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 48
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

8.5/10
230648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 125
Làm Nũng

Làm Nũng

8.6/10
199870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 94
Nhất Kỵ Tuyệt Trần

Nhất Kỵ Tuyệt Trần

8.5/10
6690

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.5/10
17342

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 34
[12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo

[12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo

8.5/10
48005

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 89
Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường

Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường

8.5/10
17728

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 55
Ở Nơi Hoa Đào Nở Loạn

Ở Nơi Hoa Đào Nở Loạn

8.5/10
23606

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ

Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ

8.5/10
8043

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 24
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

8.5/10
12192

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Thu Thiên Mau Đến Đây

Thu Thiên Mau Đến Đây

8.5/10
9061

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 68
Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ

Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ

8.5/10
8381

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 25
Sao Em Ngốc Vậy Hả

Sao Em Ngốc Vậy Hả

8.5/10
4892

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 18
Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

8.5/10
10680

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Chỉ

Chỉ "Sex" Không "Yêu"

8.5/10
171589

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!

Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!

8.5/10
3381

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Nữ Tướng Miền Sơn Cước

Nữ Tướng Miền Sơn Cước

8.5/10
19252

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

8.5/10
37020

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Yêu Vật

Yêu Vật

8.5/10
22997

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Lãnh quân dạ thiếp (Tập 4)

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 4)

8.5/10
20073

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3)

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3)

8.5/10
23804

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2)

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2)

8.5/10
45055

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1)

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1)

8.5/10
51921

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

8.5/10
51557

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)

Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)

8.5/10
25177

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Từng chút từng chút một yêu nàng

Từng chút từng chút một yêu nàng

8.5/10
5630

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

8.5/10
4290

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

8.5/10
15473

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Nữ Chúa Hồ Ba Bể

Nữ Chúa Hồ Ba Bể

8.5/10
5394

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

7.5/10
33888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 105
Nhà Có Chính Thê

Nhà Có Chính Thê

8.3/10
304279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 299
Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

8.7/10
33813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 76
Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

7.5/10
16026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.7/10
21015

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 34
[12 Chòm Sao] Đập Bàn Đại Ca

[12 Chòm Sao] Đập Bàn Đại Ca

7.5/10
2783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Cô Dâu Của Trung Tá

Cô Dâu Của Trung Tá

7.7/10
417547

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 417
[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know

[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know

7.5/10
16970

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 47
Hồ Ly Báo Ân

Hồ Ly Báo Ân

7.5/10
4670

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
Không Thể Kiềm Chế Trước Em
8/10
1000

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn
7.3/10
1388

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp
7.3/10
2482

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Bình Thường
8.2/10
2580

Thể loại: Bách Hợp

Yêu Anh Vì Món Ăn
7/10
2447

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đêm Đến Gió Ngọt
7.8/10
1619

Thể loại: Ngôn Tình

Nương Tử! Mau Mau Yêu Ta!
7.2/10
1524

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách
7.5/10
1440

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Lão Nương Chuyển Sinh Rồi
7.9/10
3654

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
5484

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Vì Sao Đêm Ấy
7.1/10
3782

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

[h+] Người Xà
7.9/10
6252

Thể loại: Truyện Khác

Quốc Gia Vạn Thú
8.3/10
22095

Thể loại: Truyện Khác

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P2
8.4/10
12566

Thể loại: Truyện Khác

Cực Phẩm Nam Tử Chung Cư P1
8/10
19829

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Xuyên Qua Cưỡng Chế Nhiều Phu
7.4/10
15701

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Cự Nhũ Hoàng Hậu
7.9/10
66839

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Hòa Thân Hoang Dâm Ký
8.3/10
76559

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký
7.1/10
62034

Thể loại: Truyện Khác

Nam Chính Muốn Độc Chết Ta
7.3/10
9751

Thể loại: Truyện Khác

[h+]nàng Dưới Lớp Long Bào
7.5/10
88196

Thể loại: Truyện Khác

Vừa Yêu Vừa Sủng
8.1/10
25988

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Gia Lai Giống Học Viện
7.8/10
8413

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Ở Tại Nam Sinh Ký Túc Xá Nữ Sinh
8.5/10
55693

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Dục Ngược Thành Ái Convert
7.3/10
11127

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Hoàng Gia Thư Viện Song Tính Hầu Đọc
7.3/10
11778

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Đại Lão Nhóm Đồ Chơi Convert
7.5/10
23178

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Tướng Quân Cùng Tiểu Loli
7.6/10
25503

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Tình Săn Tể Tướng 1
7.5/10
10435

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Tận Thế Tiêu Hồn Động
7.7/10
148180

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ
7.5/10
93458

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Mau Xuyên: Hành Trình Ăn Thịt
8/10
27918

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Đồ Đệ Tất Cả Đều Là Cầm Thú
7.5/10
50758

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Dâm Loạn Trò Chơi
8.4/10
47426

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký
8.4/10
11067

Thể loại: Truyện Khác

[h+] Triệu Thị Đích Nữ
8.2/10
181423

Thể loại: Truyện Khác

Tử Thần Đại Nhân Tha C Vị Xuất Đạo Lạp
7.6/10
3652

Thể loại: Truyện Khác

Diễm Tu (cao H, Np)
8.1/10
149519

Thể loại: Truyện Khác

Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp
7.5/10
14664

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tôi Yêu Em Tiểu Thư
7.7/10
4606

Thể loại: Truyện Khác

Dẫn Đường Này Bị Điên À
7.1/10
5640

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tháng Ngày Yên Bình Full
7.3/10
7424

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Hận Xuân Tình FULL
7.5/10
8242

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Sĩ Quan Đàm Thân Yêu FULL
7.7/10
13251

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu FULL
7.9/10
6089

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ta Là Chưởng Môn
7.3/10
7192

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vừa Gặp Đã Yêu Độc Sủng Vợ Bé Nhỏ
7.6/10
17586

Thể loại: Ngôn Tình

Phi Tẩu Công Lược
7.8/10
5012

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tiện Hoàng Thượng Hoàng Hậu Không Bằng Lòng Gả Cho Người
7.1/10
3753

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!
7.9/10
3269

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ta Tuyệt Thế Cao Nhân Bị Tần Thủy Hoàng Lộ Ra Ánh Sáng!
7.7/10
5768

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp

Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc
7.9/10
23370

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Gả Cho Nhiếp Chính Vương
7.7/10
15328

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tình Yêu Và Âm Mưu
7.3/10
7531

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
7.2/10
19188

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn
7.6/10
198648

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hy Vọng Nơi Thế Giới Ngầm
7/10
2711

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh
8.3/10
14002

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại
5.8/10
16369

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Bách Hợp

KIM BÀI ĐIỀM THÊ: TỔNG TÀI SỦNG HÔN TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP
8.3/10
3495

Thể loại: Truyện Sủng

Phu Nhân, Toàn Cầu Đều Đang Đợi Ngươi Ly Hôn
7.5/10
5213

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao
8.4/10
53433

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế
10.3/10
53268

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
8.5/10
230648

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Làm Nũng
8.6/10
199870

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nhất Kỵ Tuyệt Trần
8.5/10
6690

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.5/10
17342

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

[12 Chòm Sao] Vương Triều Hoàng Đạo
8.5/10
48005

Thể loại: Truyện Teen

Cao Thủ Toàn Năng Tại Học Đường
8.5/10
17728

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Ở Nơi Hoa Đào Nở Loạn
8.5/10
23606

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ
8.5/10
8043

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Ly Cà Phê Tình Yêu
8.5/10
12192

Thể loại: Ngôn Tình

Thu Thiên Mau Đến Đây
8.5/10
9061

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ
8.5/10
8381

Thể loại: Đô Thị

Sao Em Ngốc Vậy Hả
8.5/10
4892

Thể loại: Truyện Teen

Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh
8.5/10
10680

Thể loại: Truyện Teen

Chỉ
8.5/10
171589

Thể loại: Ngôn Tình

Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!
8.5/10
3381

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Tướng Miền Sơn Cước
8.5/10
19252

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)
8.5/10
37020

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Vật
8.5/10
22997

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 4)
8.5/10
20073

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3)
8.5/10
23804

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2)
8.5/10
45055

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1)
8.5/10
51921

Thể loại: Ngôn Tình

Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
8.5/10
51557

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)
8.5/10
25177

Thể loại: Ngôn Tình

Từng chút từng chút một yêu nàng
8.5/10
5630

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Truyền Kiếp
8.5/10
4290

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Vạn Đại Sơn Vương
8.5/10
15473

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Chúa Hồ Ba Bể
8.5/10
5394

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quân Lâm Dưới Thành
7.5/10
33888

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Nhà Có Chính Thê
8.3/10
304279

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chim Hoàng Yến
8.7/10
33813

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn
7.5/10
16026

Thể loại: Ngôn Tình

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.7/10
21015

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Xuyên Không

[12 Chòm Sao] Đập Bàn Đại Ca
7.5/10
2783

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Dâu Của Trung Tá
7.7/10
417547

Thể loại: Ngôn Tình

[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know
7.5/10
16970

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hồ Ly Báo Ân
7.5/10
4670

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn