Tác Giả Hoa Lý Tầm Hoan

Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

7.3/10
2479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Không Bình Thường

Không Bình Thường

8.2/10
2562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 65
Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

7.5/10
1436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 7
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
5450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 76
Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp

Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp

7.5/10
14611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 122
Tôi Yêu Em Tiểu Thư

Tôi Yêu Em Tiểu Thư

7.7/10
4595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.1/10
5616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Hận Xuân Tình FULL

Hận Xuân Tình FULL

7.5/10
8230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 25
Phi Tẩu Công Lược

Phi Tẩu Công Lược

7.8/10
4995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

7.2/10
19139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

8.5/10
230538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 125
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.5/10
17325

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 34
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

8.5/10
12186

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Nữ Tướng Miền Sơn Cước

Nữ Tướng Miền Sơn Cước

8.5/10
19221

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Yêu Vật

Yêu Vật

8.5/10
22981

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

8.5/10
4281

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

8.5/10
15464

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Nữ Chúa Hồ Ba Bể

Nữ Chúa Hồ Ba Bể

8.5/10
5384

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.7/10
21009

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 34
Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng

Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng

7.5/10
1968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Kỷ Hoàng Hậu

Kỷ Hoàng Hậu

7.5/10
4736

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 14
Vu Sắc Mỹ Túy

Vu Sắc Mỹ Túy

7.5/10
24760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 241
Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

7.5/10
35891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 206
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

7.5/10
77165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 223
Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

7.5/10
73027

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 322
Xích Ái Sát Thủ

Xích Ái Sát Thủ

7.5/10
71735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 240
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

7.5/10
81998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

7.5/10
166381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 117
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

7.5/10
33657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 126
Lửa Hận Rừng Xanh

Lửa Hận Rừng Xanh

7.5/10
21243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

7.5/10
38584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 61
Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp
7.3/10
2479

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Bình Thường
8.2/10
2562

Thể loại: Bách Hợp

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách
7.5/10
1436

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
5450

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp
7.5/10
14611

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tôi Yêu Em Tiểu Thư
7.7/10
4595

Thể loại: Truyện Khác

Dẫn Đường Này Bị Điên À
7.1/10
5616

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hận Xuân Tình FULL
7.5/10
8230

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phi Tẩu Công Lược
7.8/10
4995

Thể loại: Ngôn Tình

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
7.2/10
19139

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
8.5/10
230538

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.5/10
17325

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Một Ly Cà Phê Tình Yêu
8.5/10
12186

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Tướng Miền Sơn Cước
8.5/10
19221

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yêu Vật
8.5/10
22981

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Truyền Kiếp
8.5/10
4281

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Vạn Đại Sơn Vương
8.5/10
15464

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Chúa Hồ Ba Bể
8.5/10
5384

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.7/10
21009

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Xuyên Không

Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng
7.5/10
1968

Thể loại: Truyện Teen

Kỷ Hoàng Hậu
7.5/10
4736

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Vu Sắc Mỹ Túy
7.5/10
24760

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
7.5/10
35891

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhất Túy Hứa Phong Lưu
7.5/10
77165

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
7.5/10
73027

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xích Ái Sát Thủ
7.5/10
71735

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Sắc Vô Hoan
7.5/10
81998

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới
7.5/10
166381

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoa Miêu Miêu
7.5/10
33657

Thể loại: Ngôn Tình

Lửa Hận Rừng Xanh
7.5/10
21243

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngọc Tỏa Dao Đài
7.5/10
38584

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới