Tác Giả Hoa Lý Tầm Hoan

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

7.5/10
1175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 5
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
3702

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 76
Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp

Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp

7.5/10
9962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 122
Tôi Yêu Em Tiểu Thư

Tôi Yêu Em Tiểu Thư

7.7/10
3651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 66
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.1/10
2843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Hận Xuân Tình FULL

Hận Xuân Tình FULL

7.5/10
6989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 25
Phi Tẩu Công Lược

Phi Tẩu Công Lược

7.8/10
4040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

7.2/10
16380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

8.5/10
222248

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 125
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.5/10
16324

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 34
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

8.5/10
11353

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Nữ Tướng Miền Sơn Cước

Nữ Tướng Miền Sơn Cước

8.5/10
17171

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Yêu Vật

Yêu Vật

8.5/10
21918

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

8.5/10
3839

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

8.5/10
14016

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Nữ Chúa Hồ Ba Bể

Nữ Chúa Hồ Ba Bể

8.5/10
4997

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

8.7/10
20261

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 34
Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng

Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng

7.5/10
1833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Kỷ Hoàng Hậu

Kỷ Hoàng Hậu

7.5/10
4255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 14
Vu Sắc Mỹ Túy

Vu Sắc Mỹ Túy

7.5/10
22140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 241
Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

7.5/10
33492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 206
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

7.5/10
72860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 223
Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

7.5/10
68660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 322
Xích Ái Sát Thủ

Xích Ái Sát Thủ

7.5/10
66538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 240
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

7.5/10
76392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

7.5/10
161226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 117
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

7.5/10
31582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 126
Lửa Hận Rừng Xanh

Lửa Hận Rừng Xanh

7.5/10
20364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

7.5/10
37287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 61
Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách
7.5/10
1175

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
3702

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Bình Hoa Nhân Thiết Không Thể Băng Cơ Giáp
7.5/10
9962

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tôi Yêu Em Tiểu Thư
7.7/10
3651

Thể loại: Truyện Khác

Dẫn Đường Này Bị Điên À
7.1/10
2843

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hận Xuân Tình FULL
7.5/10
6989

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phi Tẩu Công Lược
7.8/10
4040

Thể loại: Ngôn Tình

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
7.2/10
16380

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
8.5/10
222248

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.5/10
16324

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Một Ly Cà Phê Tình Yêu
8.5/10
11353

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Tướng Miền Sơn Cước
8.5/10
17171

Thể loại: Kiếm Hiệp

Yêu Vật
8.5/10
21918

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Truyền Kiếp
8.5/10
3839

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Vạn Đại Sơn Vương
8.5/10
14016

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Chúa Hồ Ba Bể
8.5/10
4997

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến
8.7/10
20261

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Xuyên Không

Gặp Em Ở Chốn Thiên Đàng
7.5/10
1833

Thể loại: Truyện Teen

Kỷ Hoàng Hậu
7.5/10
4255

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Vu Sắc Mỹ Túy
7.5/10
22140

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
7.5/10
33492

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhất Túy Hứa Phong Lưu
7.5/10
72860

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu
7.5/10
68660

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xích Ái Sát Thủ
7.5/10
66538

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Sắc Vô Hoan
7.5/10
76392

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới
7.5/10
161226

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoa Miêu Miêu
7.5/10
31582

Thể loại: Ngôn Tình

Lửa Hận Rừng Xanh
7.5/10
20364

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngọc Tỏa Dao Đài
7.5/10
37287

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới