Tác Giả home Độc Bộ Thiên Hạ

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

7.2/10
2571

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 48
Thập Niên 60 Chủ Cửa Hàng Taobao

Thập Niên 60 Chủ Cửa Hàng Taobao

7.4/10
4079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 48
Thập Niên 70 Trở Thành Học Bá

Thập Niên 70 Trở Thành Học Bá

7/10
1834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 32
Tinh Cầu Kiến Tạo Sư

Tinh Cầu Kiến Tạo Sư

7.9/10
2072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 32
Trầm Mê [nữ Công]

Trầm Mê [nữ Công]

8.3/10
2294

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 18
Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

7.2/10
1564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60

Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60

7/10
1595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân

Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân

7.1/10
1577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 11
Phụng Chỉ Làm Nũng

Phụng Chỉ Làm Nũng

7/10
1485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 15
Sau Khi Giải Nghệ Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Sau Khi Giải Nghệ Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

7.7/10
3195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 36
Phấn Đấu Ở Dân Quốc

Phấn Đấu Ở Dân Quốc

7.5/10
2373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 8
Bjyx Giao Tiêu Thấu

Bjyx Giao Tiêu Thấu

7.9/10
1395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

7.4/10
1953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 7
Trở Lại Thập Niên 60 Tôi Bị Hệ Thống Hố

Trở Lại Thập Niên 60 Tôi Bị Hệ Thống Hố

7.1/10
3275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 14
Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ Chỉ Có Thể Cưng Chiều

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ Chỉ Có Thể Cưng Chiều

7.3/10
3527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 15
Thập Niên 70 Sống Lại Làm Nữ Nông Dân

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Nữ Nông Dân

7.5/10
8644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 25
Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ

Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ

7.4/10
22345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 67
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.5/10
4753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 28
Thập Niên 60 Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh

Thập Niên 60 Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh

7.9/10
18160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 40
Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng

Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng

7.1/10
14757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 50
Tôi Và Vai Phản Diện Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Tôi Và Vai Phản Diện Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

7.1/10
3720

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 18
Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

7.9/10
3598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 18
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh FULL

Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh FULL

7.1/10
51891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 43
Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

7.6/10
159438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 190
Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

7.8/10
8740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 55
Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

7.9/10
2882

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

8.6/10
484481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 170
Ma Vương Vú Em

Ma Vương Vú Em

8.1/10
3365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây

Chương 55
Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy

Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy

8.5/10
7469

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 39
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

8.5/10
8001

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

8.5/10
2990

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

8.5/10
11437

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Nữ Chúa Hồ Ba Bể

Nữ Chúa Hồ Ba Bể

8.5/10
4140

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

7.5/10
54474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 84
Hữu Nhãn Vô Địch

Hữu Nhãn Vô Địch

7.5/10
1409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 2
Ân Sư Thừa Hoan

Ân Sư Thừa Hoan

7.5/10
19565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 19
Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

7.5/10
10116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

7.5/10
4273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây

Chương 13
Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

7.5/10
1991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 4
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
1844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

7.5/10
3397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)

Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)

7.5/10
8779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 12
Oan Gia Ma Cà Rồng

Oan Gia Ma Cà Rồng

7.5/10
11735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 95
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

7.5/10
11972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 32
Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

7.5/10
2957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Thợ Săn ♥ Alpha

Thợ Săn ♥ Alpha

7.5/10
9905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 53
Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

7.5/10
12417

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 25
Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

7.5/10
420627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 611
Xuân Mậu Hầu Môn

Xuân Mậu Hầu Môn

7.5/10
2317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

7.5/10
13165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

7.5/10
14803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 42
Đông Hạ

Đông Hạ

7.5/10
1635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Cô Vợ Thẹn Thùng Mời Qua Đây

Cô Vợ Thẹn Thùng Mời Qua Đây

7.5/10
10789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

7.5/10
71501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 172
Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70
7.2/10
2571

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Thập Niên 60 Chủ Cửa Hàng Taobao
7.4/10
4079

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Thập Niên 70 Trở Thành Học Bá
7/10
1834

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Tinh Cầu Kiến Tạo Sư
7.9/10
2072

Thể loại: Khoa Huyễn

Trầm Mê [nữ Công]
8.3/10
2294

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi
7.2/10
1564

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60
7/10
1595

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân
7.1/10
1577

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Phụng Chỉ Làm Nũng
7/10
1485

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Sau Khi Giải Nghệ Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực
7.7/10
3195

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phấn Đấu Ở Dân Quốc
7.5/10
2373

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn

Bjyx Giao Tiêu Thấu
7.9/10
1395

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL
7.4/10
1953

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Trở Lại Thập Niên 60 Tôi Bị Hệ Thống Hố
7.1/10
3275

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ Chỉ Có Thể Cưng Chiều
7.3/10
3527

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Nữ Nông Dân
7.5/10
8644

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ
7.4/10
22345

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Trọng Sinh

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.5/10
4753

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Thập Niên 60 Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh
7.9/10
18160

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng
7.1/10
14757

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn, Huyền Huyễn

Tôi Và Vai Phản Diện Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
7.1/10
3720

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
7.9/10
3598

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh FULL
7.1/10
51891

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
7.6/10
159438

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay
7.8/10
8740

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
7.9/10
2882

Thể loại: Truyện Khác

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
8.6/10
484481

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Linh Dị, Trọng Sinh

Ma Vương Vú Em
8.1/10
3365

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây

Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy
8.5/10
7469

Thể loại: Truyện Teen

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng
8.5/10
8001

Thể loại: Truyện Teen

Yêu Truyền Kiếp
8.5/10
2990

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Vạn Đại Sơn Vương
8.5/10
11437

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Chúa Hồ Ba Bể
8.5/10
4140

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì
7.5/10
54474

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hữu Nhãn Vô Địch
7.5/10
1409

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Ân Sư Thừa Hoan
7.5/10
19565

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Tổng Tài - Có Em Ở Đây!
7.5/10
10116

Thể loại: Ngôn Tình

Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi
7.5/10
4273

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò
7.5/10
1991

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
1844

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
7.5/10
3397

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)
7.5/10
8779

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Oan Gia Ma Cà Rồng
7.5/10
11735

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
7.5/10
11972

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học
7.5/10
2957

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Thợ Săn ♥ Alpha
7.5/10
9905

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích
7.5/10
12417

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
7.5/10
420627

Thể loại: Ngôn Tình

Xuân Mậu Hầu Môn
7.5/10
2317

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
7.5/10
13165

Thể loại: Đam Mỹ

Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em
7.5/10
14803

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ

Đông Hạ
7.5/10
1635

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Vợ Thẹn Thùng Mời Qua Đây
7.5/10
10789

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
7.5/10
71501

Thể loại: Ngôn Tình