Tác Giả Nhất Nhân Nguyên Lương

Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

7.9/10
2201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 51
Kế Hoạch Nghịch Tập Của Củi Mục

Kế Hoạch Nghịch Tập Của Củi Mục

7.7/10
3682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 77
Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

7/10
1312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Thập Niên 60 Mẹ Kế

Thập Niên 60 Mẹ Kế

7.7/10
2884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 19
Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em

Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em

8.2/10
2977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Thói Ở Sạch Của Bác Sĩ Cấm Dục

Thói Ở Sạch Của Bác Sĩ Cấm Dục

8/10
1398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm

Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm

7.4/10
1449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 13
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

7.4/10
4993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 157
Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh

7.8/10
1943

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 13
Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

7.8/10
3667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 45
Đông Phong Bất Dữ

Đông Phong Bất Dữ

7/10
4502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 89
Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em FULL

Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em FULL

7.8/10
72888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

7.9/10
18851

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 204
Danh Họa FULL

Danh Họa FULL

7.3/10
10845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 96
Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

7.5/10
3522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc

Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc

7.7/10
2381

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 16
Chồng Ngốc Độc Sủng Mình Em

Chồng Ngốc Độc Sủng Mình Em

7.5/10
3158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

7.2/10
1926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 24
 Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên

Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên

8.4/10
20780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 189
Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

7.3/10
24500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Sơ Luyến Anh Thì ( Đam Mỹ )

Sơ Luyến Anh Thì ( Đam Mỹ )

7.9/10
1785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

7.8/10
1915

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 15
Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên

Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên

8.4/10
9965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 113
Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức

Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức

7.6/10
8664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 444
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

7.5/10
1434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7/10
2948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

7/10
11818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 130
Chi Thần Tối Thượng Phế Sài Nghịch

Chi Thần Tối Thượng Phế Sài Nghịch

8.5/10
1295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người

Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người

7.2/10
17287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 164
Duy Chỉ Mình Em

Duy Chỉ Mình Em

7.3/10
3810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

7.4/10
2764

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Chương 23
Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

7.3/10
11023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Chương 50
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

7.9/10
2651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 15
Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

7.2/10
2126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Yêu lại từ đầu

Yêu lại từ đầu

8.5/10
5811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 89
Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng

7/10
1464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Nữ Tướng Quân Trọng Sinh Nam Thần Toàn Năng

Nữ Tướng Quân Trọng Sinh Nam Thần Toàn Năng

7.3/10
4436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Chúa Tể Bí Vu

Chúa Tể Bí Vu

7.3/10
1612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 9
Ám Ảnh Hoàng Hôn

Ám Ảnh Hoàng Hôn

7.7/10
4756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 51
Jack X Emily Identity V Lạc Lối

Jack X Emily Identity V Lạc Lối

7.2/10
1569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 4
Mai Táng Tuổi 18 FULL

Mai Táng Tuổi 18 FULL

7.2/10
72656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt FULL

Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt FULL

7.8/10
5462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 19
Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL

Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL

7.2/10
7715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

7.2/10
2654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 18
Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu

Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu

7.3/10
2457

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

7.8/10
19570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Truyện Khác

Chương 52
Hủ Linh Chú

Hủ Linh Chú

7.2/10
3554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Bách Hợp

Chương 22
Vai Ác Này Cũng Thật Giống Nam Chủ

Vai Ác Này Cũng Thật Giống Nam Chủ

7.4/10
1979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 8
Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

7.1/10
2332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Nano Ma Thần

Nano Ma Thần

7.6/10
5676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 14
Hoàn Xuân FULL

Hoàn Xuân FULL

7.4/10
21059

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 37
Cô Có Thích Phi Công Không FULL

Cô Có Thích Phi Công Không FULL

7.2/10
13488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn FULL

Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn FULL

7.2/10
9843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

7.2/10
75743

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 800
Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm

Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm

10.3/10
2657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Chương 0
Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

7.6/10
12494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 82
Chi Nhất Vô Nhị

Chi Nhất Vô Nhị

8.5/10
6481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 33
Nữ Nhi Tiết

Nữ Nhi Tiết

6.6/10
1881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới

Chương 3
Tác dụng của yêu là sống lâu

Tác dụng của yêu là sống lâu

8.5/10
5459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 21
Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

7.7/10
6589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

8/10
60910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 272
Xuyên Việt ABO

Xuyên Việt ABO

7.5/10
163494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

7.5/10
2838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 5
Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

7.5/10
92492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 83
Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm

7.4/10
10493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 42
Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A

Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A

8.5/10
9457

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 16
Sinh Đôi

Sinh Đôi

8.5/10
6158

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

8.5/10
35356

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Cực Phẩm Asisu

Cực Phẩm Asisu

8.5/10
21538

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 47
Độc Sủng Tiểu Thỏ

Độc Sủng Tiểu Thỏ

8.5/10
28087

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 146
Cao thủ địa cầu tại tiên giới

Cao thủ địa cầu tại tiên giới

8.5/10
18159

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 68
Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

7.5/10
4948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 9
Lôi Động Cửu Thiên

Lôi Động Cửu Thiên

8.3/10
39930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 139
[Ngôn Tình] Chính Là Em

[Ngôn Tình] Chính Là Em

8.9/10
2746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Bạn Cùng Phòng Cùng Giường

Bạn Cùng Phòng Cùng Giường

7.5/10
3361

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Đỉnh Luyện Thần Ma

Đỉnh Luyện Thần Ma

7.5/10
176605

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 603
Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

7.5/10
9394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

7.5/10
5963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

8.3/10
161897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

7.5/10
2148

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 7
Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

7.5/10
25685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 40
Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

7.5/10
30822

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Trong Lòng Còn Vương

Trong Lòng Còn Vương

7.5/10
3392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Lòng Ta Nào Phải Đá

Lòng Ta Nào Phải Đá

7.5/10
6005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 41
Dục Ái

Dục Ái

7.5/10
9841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Thời Thanh Xuân Của Tôi

Thời Thanh Xuân Của Tôi

7.5/10
4207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 21
Huyền Vũ Khuynh Tài

Huyền Vũ Khuynh Tài

7.5/10
14611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 52
[Đồng Nhân Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xám Tro

[Đồng Nhân Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xám Tro

7.5/10
23140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 89
Thanh Xuân Này Không Dành Cho Tôi

Thanh Xuân Này Không Dành Cho Tôi

7.5/10
1376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
23326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Song Diện Nam Sủng

Song Diện Nam Sủng

7.5/10
10428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 20
Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra

Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra

7.5/10
2576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 7
Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch

Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch

7.5/10
61714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 65
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

7.5/10
133459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 87
Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

7.5/10
16952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Ái Thượng Điều Giáo Sư

Ái Thượng Điều Giáo Sư

7.5/10
36368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 57
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

7.5/10
102377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 122
Ái Thượng Điều Giá Sư

Ái Thượng Điều Giá Sư

8.2/10
57268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 52
Hữu Tử Sự Cánh Thành

Hữu Tử Sự Cánh Thành

7.5/10
36180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 76
Hạnh Phúc Mơ Hồ

Hạnh Phúc Mơ Hồ

7.5/10
1496

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm
7.9/10
2201

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Kế Hoạch Nghịch Tập Của Củi Mục
7.7/10
3682

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản
7/10
1312

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 60 Mẹ Kế
7.7/10
2884

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cả Thế Giới Đều Muốn Anh Thuộc Về Em
8.2/10
2977

Thể loại: Truyện Khác

Thói Ở Sạch Của Bác Sĩ Cấm Dục
8/10
1398

Thể loại: Truyện Khác

Quỷ Nghèo Trên Dưới 2000 Năm
7.4/10
1449

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
7.4/10
4993

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh
7.8/10
1943

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh
7.8/10
3667

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đông Phong Bất Dữ
7/10
4502

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em FULL
7.8/10
72888

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
7.9/10
18851

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Danh Họa FULL
7.3/10
10845

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch
7.5/10
3522

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc
7.7/10
2381

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chồng Ngốc Độc Sủng Mình Em
7.5/10
3158

Thể loại: Ngôn Tình

Xanh Xanh Màu Áo Chàng
7.2/10
1926

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

 Thanh Xuyên Tiểu Hoàng Tôn Hắn Manh Hoặc Chúng Sinh Manh Mềm Đoàn Sủng Tiểu Hoàng Tôn Thanh Xuyên
8.4/10
20780

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên
7.3/10
24500

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Sơ Luyến Anh Thì ( Đam Mỹ )
7.9/10
1785

Thể loại: Truyện Khác

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL
7.8/10
1915

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trà Xanh Lục Hoàng Tử Hắn Mềm Mụp Thanh Xuyên
8.4/10
9965

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức
7.6/10
8664

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản
7.5/10
1434

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7/10
2948

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em
7/10
11818

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chi Thần Tối Thượng Phế Sài Nghịch
8.5/10
1295

Thể loại: Truyện Khác

Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người
7.2/10
17287

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Duy Chỉ Mình Em
7.3/10
3810

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò
7.4/10
2764

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò
7.3/10
11023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
7.9/10
2651

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi
7.2/10
2126

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Yêu lại từ đầu
8.5/10
5811

Thể loại: Truyện Khác

Chờ Anh Sụp Đổ Hình Tượng
7/10
1464

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Tướng Quân Trọng Sinh Nam Thần Toàn Năng
7.3/10
4436

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chúa Tể Bí Vu
7.3/10
1612

Thể loại: Huyền huyễn

Ám Ảnh Hoàng Hôn
7.7/10
4756

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Jack X Emily Identity V Lạc Lối
7.2/10
1569

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Mai Táng Tuổi 18 FULL
7.2/10
72656

Thể loại: Đam Mỹ

Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt FULL
7.8/10
5462

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL
7.2/10
7715

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn
7.2/10
2654

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu
7.3/10
2457

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh
7.8/10
19570

Thể loại: Đô Thị, Quan Trường, Truyện Khác

Hủ Linh Chú
7.2/10
3554

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Bách Hợp

Vai Ác Này Cũng Thật Giống Nam Chủ
7.4/10
1979

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác
7.1/10
2332

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nano Ma Thần
7.6/10
5676

Thể loại: Kiếm Hiệp, Light Novel, Huyền huyễn

Hoàn Xuân FULL
7.4/10
21059

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cô Có Thích Phi Công Không FULL
7.2/10
13488

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn FULL
7.2/10
9843

Thể loại: Đam Mỹ

Nhiệm Vụ Sinh Đẻ
7.2/10
75743

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm
10.3/10
2657

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
7.6/10
12494

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chi Nhất Vô Nhị
8.5/10
6481

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nữ Nhi Tiết
6.6/10
1881

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới

Tác dụng của yêu là sống lâu
8.5/10
5459

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Bạch Nguyệt Quang
7.7/10
6589

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
8/10
60910

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Việt ABO
7.5/10
163494

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh
7.5/10
2838

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn
7.5/10
92492

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm
7.4/10
10493

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A
8.5/10
9457

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ

Sinh Đôi
8.5/10
6158

Thể loại: Truyện Teen

Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối
8.5/10
35356

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Asisu
8.5/10
21538

Thể loại: Truyện Teen

Độc Sủng Tiểu Thỏ
8.5/10
28087

Thể loại: Ngôn Tình

Cao thủ địa cầu tại tiên giới
8.5/10
18159

Thể loại: Tiên Hiệp

Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư
7.5/10
4948

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Lôi Động Cửu Thiên
8.3/10
39930

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

[Ngôn Tình] Chính Là Em
8.9/10
2746

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Cùng Phòng Cùng Giường
7.5/10
3361

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đỉnh Luyện Thần Ma
7.5/10
176605

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Giam Giữ Cả Đời
7.5/10
9394

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh
7.5/10
5963

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ
8.3/10
161897

Thể loại: Ngôn Tình

Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm
7.5/10
2148

Thể loại: Truyện Teen

Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy
7.5/10
25685

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Xuyên Không

Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???
7.5/10
30822

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Trong Lòng Còn Vương
7.5/10
3392

Thể loại: Truyện Teen

Lòng Ta Nào Phải Đá
7.5/10
6005

Thể loại: Cổ Đại

Dục Ái
7.5/10
9841

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Thanh Xuân Của Tôi
7.5/10
4207

Thể loại: Truyện Teen

Huyền Vũ Khuynh Tài
7.5/10
14611

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

[Đồng Nhân Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xám Tro
7.5/10
23140

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thanh Xuân Này Không Dành Cho Tôi
7.5/10
1376

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoại Tình
7.5/10
23326

Thể loại: Đam Mỹ

Song Diện Nam Sủng
7.5/10
10428

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra
7.5/10
2576

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
7.5/10
61714

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
7.5/10
133459

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Lễ Tình Nhân Đáng Sợ
7.5/10
16952

Thể loại: Đam Mỹ

Ái Thượng Điều Giáo Sư
7.5/10
36368

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
7.5/10
102377

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Ái Thượng Điều Giá Sư
8.2/10
57268

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Hữu Tử Sự Cánh Thành
7.5/10
36180

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hạnh Phúc Mơ Hồ
7.5/10
1496

Thể loại: Ngôn Tình