Tác Giả Đỗ Phong

Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

7.9/10
2257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 67
Hôn Một Cái Làm Một Đề

Hôn Một Cái Làm Một Đề

7/10
2663

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Quán Cafe Dưỡng Sinh

Quán Cafe Dưỡng Sinh

7.8/10
2327

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Đồ Đệ Diêm Vương

Đồ Đệ Diêm Vương

7.7/10
4897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 6
Học Sinh Tiểu Học Tán Gái Thế Nào?

Học Sinh Tiểu Học Tán Gái Thế Nào?

8.8/10
1781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 5
Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

8.8/10
17097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 42
Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?

Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?

7.5/10
9915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 20
Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

7.5/10
7622

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 7
Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!

7.5/10
3189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Ngọc Diện Diêm Vương

Ngọc Diện Diêm Vương

7.5/10
3691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

7.5/10
3866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 8
Phượng Hoàng, Gà Tây

Phượng Hoàng, Gà Tây

7.5/10
7199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 30
Trộm Trái Tim Em

Trộm Trái Tim Em

8/10
2734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

7.5/10
26003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 70
Dâm Thú Chi Quế Hoa

Dâm Thú Chi Quế Hoa

7.5/10
6830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi

Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi

7.5/10
3923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Ngã Ái Biến Thái

Ngã Ái Biến Thái

9/10
34854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư

7.5/10
22950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức

7.5/10
10460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú

7.5/10
25532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nhất Thời Động Tình

Nhất Thời Động Tình

7.5/10
8021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!
7.9/10
2257

Thể loại: Khoa Huyễn, Mạt Thế

Hôn Một Cái Làm Một Đề
7/10
2663

Thể loại: Đam Mỹ

Quán Cafe Dưỡng Sinh
7.8/10
2327

Thể loại: Đam Mỹ

Đồ Đệ Diêm Vương
7.7/10
4897

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Đông Phương, Huyền huyễn

Học Sinh Tiểu Học Tán Gái Thế Nào?
8.8/10
1781

Thể loại: Đoản Văn

Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm
8.8/10
17097

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì?
7.5/10
9915

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng
7.5/10
7622

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Hậu Hối! Bất Hậu Hối!
7.5/10
3189

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Ngọc Diện Diêm Vương
7.5/10
3691

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử
7.5/10
3866

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Phượng Hoàng, Gà Tây
7.5/10
7199

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trộm Trái Tim Em
8/10
2734

Thể loại: Truyện Teen

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
7.5/10
26003

Thể loại: Bách Hợp

Dâm Thú Chi Quế Hoa
7.5/10
6830

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi
7.5/10
3923

Thể loại: Truyện Teen

Ngã Ái Biến Thái
9/10
34854

Thể loại: Đam Mỹ

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư
7.5/10
22950

Thể loại: Đam Mỹ

Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức
7.5/10
10460

Thể loại: Đam Mỹ

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú
7.5/10
25532

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thời Động Tình
7.5/10
8021

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình