Tác Giả Công Tử Như Lan

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

7.5/10
2211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 228
Mỹ Nhân Và Giáo Sư

Mỹ Nhân Và Giáo Sư

7.5/10
1627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Hôn Nhân Hợp Đồng FULL

Hôn Nhân Hợp Đồng FULL

7.5/10
4403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Ảnh Đế Yêu Thầm

Ảnh Đế Yêu Thầm

9/10
39980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

8.6/10
32348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 52
Khế Hôn

Khế Hôn

8.5/10
17677

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

7.5/10
32854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 69
Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

7.5/10
21888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 90
Người Đẹp Và Giáo Sư

Người Đẹp Và Giáo Sư

7.5/10
4862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Ký Ức Đẹp Nhất

Ký Ức Đẹp Nhất

7.5/10
25311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 76
Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Nam Thần Nhảy Quảng Trường

7.5/10
17299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Lạc Lối Quay Về

Lạc Lối Quay Về

7.5/10
34028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 58
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

7.5/10
6391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 11
Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

7.5/10
20958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 27
Mạch Lộ Quy Đồ

Mạch Lộ Quy Đồ

7.5/10
17496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh
7.5/10
2211

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Mỹ Nhân Và Giáo Sư
7.5/10
1627

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Nhân Hợp Đồng FULL
7.5/10
4403

Thể loại: Truyện Khác

Ảnh Đế Yêu Thầm
9/10
39980

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
8.6/10
32348

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Khế Hôn
8.5/10
17677

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
7.5/10
32854

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
7.5/10
21888

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Người Đẹp Và Giáo Sư
7.5/10
4862

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Ký Ức Đẹp Nhất
7.5/10
25311

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nam Thần Nhảy Quảng Trường
7.5/10
17299

Thể loại: Đam Mỹ

Lạc Lối Quay Về
7.5/10
34028

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh
7.5/10
6391

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)
7.5/10
20958

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Mạch Lộ Quy Đồ
7.5/10
17496

Thể loại: Đam Mỹ