Tác Giả Công Tử Như Lan

Tiểu Thiên Nga

Tiểu Thiên Nga

8.5/10
2803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 40
Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

7.5/10
8249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 100
Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

7.5/10
39252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 228
Mỹ Nhân Và Giáo Sư

Mỹ Nhân Và Giáo Sư

7.5/10
2259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Hôn Nhân Hợp Đồng FULL

Hôn Nhân Hợp Đồng FULL

7.5/10
6701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Ảnh Đế Yêu Thầm

Ảnh Đế Yêu Thầm

9/10
49288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

8.6/10
42425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 228
Khế Hôn

Khế Hôn

8.5/10
20303

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

7.5/10
40200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 69
Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

7.5/10
27430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 90
Người Đẹp Và Giáo Sư

Người Đẹp Và Giáo Sư

7.5/10
7090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 32
Ký Ức Đẹp Nhất

Ký Ức Đẹp Nhất

7.5/10
31657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 76
Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Nam Thần Nhảy Quảng Trường

7.5/10
22097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Lạc Lối Quay Về

Lạc Lối Quay Về

7.5/10
41999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 58
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

7.5/10
7505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

7.5/10
23674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Mạch Lộ Quy Đồ

Mạch Lộ Quy Đồ

7.5/10
24267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Tiểu Thiên Nga
8.5/10
2803

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao
7.5/10
8249

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh
7.5/10
39252

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mỹ Nhân Và Giáo Sư
7.5/10
2259

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Nhân Hợp Đồng FULL
7.5/10
6701

Thể loại: Truyện Khác

Ảnh Đế Yêu Thầm
9/10
49288

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
8.6/10
42425

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Khế Hôn
8.5/10
20303

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
7.5/10
40200

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
7.5/10
27430

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Người Đẹp Và Giáo Sư
7.5/10
7090

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ký Ức Đẹp Nhất
7.5/10
31657

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nam Thần Nhảy Quảng Trường
7.5/10
22097

Thể loại: Đam Mỹ

Lạc Lối Quay Về
7.5/10
41999

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh
7.5/10
7505

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)
7.5/10
23674

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mạch Lộ Quy Đồ
7.5/10
24267

Thể loại: Đam Mỹ