Tác Giả Công Tử Như Lan

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

7.5/10
5083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 100
Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh

7.5/10
18852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 228
Mỹ Nhân Và Giáo Sư

Mỹ Nhân Và Giáo Sư

7.5/10
1979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Hôn Nhân Hợp Đồng FULL

Hôn Nhân Hợp Đồng FULL

7.5/10
5630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 27
Ảnh Đế Yêu Thầm

Ảnh Đế Yêu Thầm

9/10
44852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

8.6/10
33935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 52
Khế Hôn

Khế Hôn

8.5/10
19175

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

7.5/10
36452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 69
Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

7.5/10
24281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 90
Người Đẹp Và Giáo Sư

Người Đẹp Và Giáo Sư

7.5/10
6089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 32
Ký Ức Đẹp Nhất

Ký Ức Đẹp Nhất

7.5/10
28567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 76
Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Nam Thần Nhảy Quảng Trường

7.5/10
19742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Lạc Lối Quay Về

Lạc Lối Quay Về

7.5/10
38148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 58
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh

7.5/10
7048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)

7.5/10
22392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Mạch Lộ Quy Đồ

Mạch Lộ Quy Đồ

7.5/10
20298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao
7.5/10
5083

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Toàn Năng Công Lược Trò Chơi Xuyên Nhanh
7.5/10
18852

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mỹ Nhân Và Giáo Sư
7.5/10
1979

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Nhân Hợp Đồng FULL
7.5/10
5630

Thể loại: Truyện Khác

Ảnh Đế Yêu Thầm
9/10
44852

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
8.6/10
33935

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Khế Hôn
8.5/10
19175

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
7.5/10
36452

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)
7.5/10
24281

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Người Đẹp Và Giáo Sư
7.5/10
6089

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ký Ức Đẹp Nhất
7.5/10
28567

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nam Thần Nhảy Quảng Trường
7.5/10
19742

Thể loại: Đam Mỹ

Lạc Lối Quay Về
7.5/10
38148

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh
7.5/10
7048

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Khế Hôn (Hôn Nhân Hợp Đồng)
7.5/10
22392

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mạch Lộ Quy Đồ
7.5/10
20298

Thể loại: Đam Mỹ