Tác Giả Công Tử Tầm Hoan

Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương FULL

Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương FULL

7.8/10
3035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Mộc Thần Tái Sinh

Mộc Thần Tái Sinh

7.9/10
2211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 85
Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

7.1/10
5909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu

Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu

7/10
3445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL

Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL

7.6/10
3903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Hiền Hậu Khó Làm

Hiền Hậu Khó Làm

7.9/10
2155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên

Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên

9.1/10
7726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Diễm quỷ

Diễm quỷ

8.5/10
9399

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 20
Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn

Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn

7.5/10
17906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 37
Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)

Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)

7.5/10
5935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 27
Bước Đường Cùng

Bước Đường Cùng

7.5/10
6308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 30
Trúc Báo Bình An

Trúc Báo Bình An

7.5/10
2390

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Tân Hoan

Tân Hoan

7.5/10
6595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 23
Giáo Chủ Thích Làm Nũng Nhà Ta

Giáo Chủ Thích Làm Nũng Nhà Ta

7.5/10
3246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Cẩn Trọng, Cẩn Trọng, Ngàn Lần Cẩn Trọng

Cẩn Trọng, Cẩn Trọng, Ngàn Lần Cẩn Trọng

7.5/10
1749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Phỉ Hoạn

Phỉ Hoạn

7.5/10
6347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 25
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

7.5/10
6450

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 16
Cựu Nhân

Cựu Nhân

7.5/10
3927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Hạ Tân Lang

Hạ Tân Lang

7.5/10
6227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

7.5/10
55711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 84
Báo Ân Kí

Báo Ân Kí

7.5/10
4170

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Hoàn Khố

Hoàn Khố

7.5/10
5203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Quan Hệ Bất Chính

Quan Hệ Bất Chính

7.5/10
6605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 25
Vi Thần

Vi Thần

7.5/10
2192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt

7.5/10
2935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

7.5/10
4177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Hàng Ma Tháp

Hàng Ma Tháp

7.5/10
5150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 20
Quỷ Giá

Quỷ Giá

7.5/10
4785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 17
Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương FULL
7.8/10
3035

Thể loại: Đam Mỹ

Mộc Thần Tái Sinh
7.9/10
2211

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha
7.1/10
5909

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu
7/10
3445

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL
7.6/10
3903

Thể loại: Ngôn Tình

Hiền Hậu Khó Làm
7.9/10
2155

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên
9.1/10
7726

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Diễm quỷ
8.5/10
9399

Thể loại: Huyền Huyễn

Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn
7.5/10
17906

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)
7.5/10
5935

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bước Đường Cùng
7.5/10
6308

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Trúc Báo Bình An
7.5/10
2390

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tân Hoan
7.5/10
6595

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Giáo Chủ Thích Làm Nũng Nhà Ta
7.5/10
3246

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cẩn Trọng, Cẩn Trọng, Ngàn Lần Cẩn Trọng
7.5/10
1749

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Phỉ Hoạn
7.5/10
6347

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
7.5/10
6450

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Cựu Nhân
7.5/10
3927

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Hạ Tân Lang
7.5/10
6227

Thể loại: Đam Mỹ

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
7.5/10
55711

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Huyền Huyễn

Báo Ân Kí
7.5/10
4170

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoàn Khố
7.5/10
5203

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Quan Hệ Bất Chính
7.5/10
6605

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Vi Thần
7.5/10
2192

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thần Tiên Yêu Quỷ Hệ Liệt
7.5/10
2935

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt
7.5/10
4177

Thể loại: Đam Mỹ

Hàng Ma Tháp
7.5/10
5150

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Quỷ Giá
7.5/10
4785

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn