Tác Giả Chu Vu

Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL

Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL

7.6/10
2087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Ở viễn cổ nuôi lớn xà

Ở viễn cổ nuôi lớn xà

8.5/10
8869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 70
Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão

7.5/10
5441

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 16
Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Đương Cá Mặn Nhị Đại

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Đương Cá Mặn Nhị Đại

7.9/10
39237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 134
Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Cá Mặn Nhị Đại

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Cá Mặn Nhị Đại

7.8/10
1975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 7
Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

7.4/10
23348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 118
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

4.9/10
47426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tân Nương Thứ Bảy

Tân Nương Thứ Bảy

7.5/10
1926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 2
Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

7.5/10
79018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly

Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly

7.5/10
5436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 16
Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL
7.6/10
2087

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ở viễn cổ nuôi lớn xà
8.5/10
8869

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão
7.5/10
5441

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Đương Cá Mặn Nhị Đại
7.9/10
39237

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Cá Mặn Nhị Đại
7.8/10
1975

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
7.4/10
23348

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
4.9/10
47426

Thể loại: Ngôn Tình

Tân Nương Thứ Bảy
7.5/10
1926

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi
7.5/10
79018

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
7.5/10
5436

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn