Tác Giả Chu Vu

Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL

Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL

7.6/10
1643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Ở viễn cổ nuôi lớn xà

Ở viễn cổ nuôi lớn xà

8.5/10
6796

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 70
Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão

7.5/10
3677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 16
Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Đương Cá Mặn Nhị Đại

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Đương Cá Mặn Nhị Đại

7.9/10
19218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 134
Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Cá Mặn Nhị Đại

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Cá Mặn Nhị Đại

7.8/10
1626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 7
Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

7.4/10
18443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 116
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

4.9/10
45370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tân Nương Thứ Bảy

Tân Nương Thứ Bảy

7.5/10
1798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 2
Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

7.5/10
74581

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly

Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly

7.5/10
5033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 16
Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc FULL
7.6/10
1643

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ở viễn cổ nuôi lớn xà
8.5/10
6796

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Con Gái Cá Mặn Của Các Đại Lão
7.5/10
3677

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Đương Cá Mặn Nhị Đại
7.9/10
19218

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Ở Các Thế Giới Làm Cá Mặn Nhị Đại
7.8/10
1626

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
7.4/10
18443

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
4.9/10
45370

Thể loại: Ngôn Tình

Tân Nương Thứ Bảy
7.5/10
1798

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi
7.5/10
74581

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bá Tước Đích Tuyết Hồ Ly
7.5/10
5033

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn