Tác Giả Qua Chi Chi

Yến Yến Chi Dao

Yến Yến Chi Dao

7.8/10
1978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam

Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam

7.3/10
1565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Khát Dục Công Tức Ll

Khát Dục Công Tức Ll

7.7/10
1255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

7.3/10
1291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 11
Từng Có Một Giấc Mơ

Từng Có Một Giấc Mơ

7.5/10
2182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Tìm Lại Tất Cả

Tìm Lại Tất Cả

7.8/10
1386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Như Ánh Trăng Rằm

Như Ánh Trăng Rằm

7.5/10
1497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Tiểu Tổ Tông Ma Tộc Trở Thành Tiên Môn Đoàn Sủng

Tiểu Tổ Tông Ma Tộc Trở Thành Tiên Môn Đoàn Sủng

7.3/10
13482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Đầu hàng trước em

Đầu hàng trước em

8.5/10
15077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 55
Anh Có Thể Hôn Em Không

Anh Có Thể Hôn Em Không

7.3/10
3123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Tất Cả Của Em

Tất Cả Của Em

7.5/10
3341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 44
Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần

Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần

7.7/10
1509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 10
Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Làm Hoàng Đế Khó Lắm

7.7/10
10900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 96
Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

7/10
2756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 22
Daddy Của Tôi

Daddy Của Tôi

8/10
3737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 36
Người Bạn Trai Tuyệt Vời Của Tôi

Người Bạn Trai Tuyệt Vời Của Tôi

7.9/10
1447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Ly Hôn Rồi Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Ly Hôn Rồi Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

7.8/10
6463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Sau Khi Cùng Giáo Thảo Liên Hôn

Sau Khi Cùng Giáo Thảo Liên Hôn

7.3/10
2816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 25
Thân Làm Đội Trưởng Cần Phải Lạnh Lùng

Thân Làm Đội Trưởng Cần Phải Lạnh Lùng

7.9/10
2963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 104
Thân Là Đội Trưởng Cần Thiết Cao Lãnh Điện Cạnh

Thân Là Đội Trưởng Cần Thiết Cao Lãnh Điện Cạnh

8.2/10
7772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Chương 118
Xuyên Nhanh Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Xứng Mau Lui Tán

Xuyên Nhanh Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Xứng Mau Lui Tán

7.9/10
45851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Mỹ nhân bệnh

Mỹ nhân bệnh

8.5/10
30599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

7.4/10
18329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 145
Chiếm Không Được Nam Chính Ta Quyết Làm Cá Mặn

Chiếm Không Được Nam Chính Ta Quyết Làm Cá Mặn

7.6/10
6108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 55
100 Loại Kế Sách Thu Phục Cẩu Thái Tử

100 Loại Kế Sách Thu Phục Cẩu Thái Tử

7.7/10
1890

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 4
Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

7.4/10
7238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 14
Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Phụ Mau Lui Tán!

7.7/10
36102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 265
Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

7/10
4838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 54
Tôi Muốn Uống Cạn Tro Cốt Của Em

Tôi Muốn Uống Cạn Tro Cốt Của Em

7.6/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Cưới Giả Yêu Thật

Cưới Giả Yêu Thật

7.3/10
1817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

7.7/10
7704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 62
Trọng Sinh Ở Nữ Đoàn Tuyển Tú Làm Top

Trọng Sinh Ở Nữ Đoàn Tuyển Tú Làm Top

7.8/10
3211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 19
Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hóa

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hóa

7.7/10
4991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc FULL

Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc FULL

7.5/10
15764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Xuyên Nhanh Nam Chủ Khai Quải Sao

Xuyên Nhanh Nam Chủ Khai Quải Sao

7.1/10
14691

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 94
Thực Vật Khế Ước Sư

Thực Vật Khế Ước Sư

7.1/10
9505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 59
Mộ Nam Chi

Mộ Nam Chi

7.3/10
8502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 65
Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

7/10
21915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Vạn Phần Mê Luyến

Vạn Phần Mê Luyến

9.8/10
13394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 44
Ngưỡng Vọng Cành Nam

Ngưỡng Vọng Cành Nam

7.5/10
1399

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 0
Lạc Hoa Không Kết Nhị

Lạc Hoa Không Kết Nhị

10.3/10
11568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 28
Hai Lần Đắm Say

Hai Lần Đắm Say

8.6/10
5133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
ĐẦU SÓI

ĐẦU SÓI

5.7/10
4779

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Giang Đông Ôm Trăng Sáng

7/10
94446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật

9.1/10
5907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 32
Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

7.5/10
135921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 101
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

9.3/10
221689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 185
Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

8.5/10
16743

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 176
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

8.5/10
10195

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 24
Bã Xã Nhỏ Tuổi

Bã Xã Nhỏ Tuổi

8.5/10
6974

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

9.3/10
21133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 72
Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi

Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi

7.5/10
14346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 69
Crush Bạn Cùng Bàn Cũ

Crush Bạn Cùng Bàn Cũ

7.5/10
1863

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

7.5/10
76994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 207
Sứ Giả Địa Ngục

Sứ Giả Địa Ngục

7.5/10
17049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 85
Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

7.5/10
24388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thứ Nữ Công Lược

Thứ Nữ Công Lược

7.5/10
1598844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 754
Yêu Anh - Chiết Hoa Chi

Yêu Anh - Chiết Hoa Chi

7.5/10
6785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Tối Cường Song Tu Tà Ác

Tối Cường Song Tu Tà Ác

7.5/10
48675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 91
Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

7.5/10
13866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 75
Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh

Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh

7.5/10
8944

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

7.5/10
3880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

7.5/10
5806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Bách Hợp

Chương 13
Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

7.5/10
10613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 60
Hạnh Phúc Vì Có Anh

Hạnh Phúc Vì Có Anh

7.5/10
2310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 4
Đời Này Để Em Bù Đắp Cho Anh

Đời Này Để Em Bù Đắp Cho Anh

7.5/10
13493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Lệ Hoa Khuynh Quốc

Lệ Hoa Khuynh Quốc

7.5/10
5198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 17
Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

7.5/10
55385

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Hồ Ly Trùng Sinh

Hồ Ly Trùng Sinh

7.5/10
18106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 59
Cửu Trọng Tử

Cửu Trọng Tử

7.5/10
106354

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 404
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

7.5/10
70093

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

7.5/10
554599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Yến Yến Chi Dao
7.8/10
1978

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam
7.3/10
1565

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khát Dục Công Tức Ll
7.7/10
1255

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả
7.3/10
1291

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Từng Có Một Giấc Mơ
7.5/10
2182

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tìm Lại Tất Cả
7.8/10
1386

Thể loại: Ngôn Tình

Như Ánh Trăng Rằm
7.5/10
1497

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Tổ Tông Ma Tộc Trở Thành Tiên Môn Đoàn Sủng
7.3/10
13482

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đầu hàng trước em
8.5/10
15077

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Anh Có Thể Hôn Em Không
7.3/10
3123

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tất Cả Của Em
7.5/10
3341

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đẩy Lùi Kết Cục Của Nam Thần
7.7/10
1509

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Làm Hoàng Đế Khó Lắm
7.7/10
10900

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi
7/10
2756

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Daddy Của Tôi
8/10
3737

Thể loại: Truyện Khác

Người Bạn Trai Tuyệt Vời Của Tôi
7.9/10
1447

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ly Hôn Rồi Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại
7.8/10
6463

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Cùng Giáo Thảo Liên Hôn
7.3/10
2816

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thân Làm Đội Trưởng Cần Phải Lạnh Lùng
7.9/10
2963

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thân Là Đội Trưởng Cần Thiết Cao Lãnh Điện Cạnh
8.2/10
7772

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Xuyên Nhanh Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Xứng Mau Lui Tán
7.9/10
45851

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mỹ nhân bệnh
8.5/10
30599

Thể loại: Truyện Khác

Trọng Sinh Sau Debut Thành Center
7.4/10
18329

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chiếm Không Được Nam Chính Ta Quyết Làm Cá Mặn
7.6/10
6108

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

100 Loại Kế Sách Thu Phục Cẩu Thái Tử
7.7/10
1890

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài
7.4/10
7238

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Chủ Giá Lâm Nữ Phụ Mau Lui Tán!
7.7/10
36102

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ
7/10
4838

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tôi Muốn Uống Cạn Tro Cốt Của Em
7.6/10
1672

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cưới Giả Yêu Thật
7.3/10
1817

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời
7.7/10
7704

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trọng Sinh Ở Nữ Đoàn Tuyển Tú Làm Top
7.8/10
3211

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hóa
7.7/10
4991

Thể loại: Đam Mỹ

Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc FULL
7.5/10
15764

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Xuyên Nhanh Nam Chủ Khai Quải Sao
7.1/10
14691

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Thực Vật Khế Ước Sư
7.1/10
9505

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mộ Nam Chi
7.3/10
8502

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm
7/10
21915

Thể loại: Ngôn Tình

Vạn Phần Mê Luyến
9.8/10
13394

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngưỡng Vọng Cành Nam
7.5/10
1399

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Truyện Khác

Lạc Hoa Không Kết Nhị
10.3/10
11568

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hai Lần Đắm Say
8.6/10
5133

Thể loại: Đam Mỹ

ĐẦU SÓI
5.7/10
4779

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Giang Đông Ôm Trăng Sáng
7/10
94446

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Cá Chép Thần Ngọt Ngào Như Mật
9.1/10
5907

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
7.5/10
135921

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương
9.3/10
221689

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu
8.5/10
16743

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
8.5/10
10195

Thể loại: Truyện Teen

Bã Xã Nhỏ Tuổi
8.5/10
6974

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)
9.3/10
21133

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi
7.5/10
14346

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Crush Bạn Cùng Bàn Cũ
7.5/10
1863

Thể loại: Truyện Teen

Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)
7.5/10
76994

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sứ Giả Địa Ngục
7.5/10
17049

Thể loại: Truyện Teen

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
7.5/10
24388

Thể loại: Đam Mỹ

Thứ Nữ Công Lược
7.5/10
1598844

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Yêu Anh - Chiết Hoa Chi
7.5/10
6785

Thể loại: Đam Mỹ

Tối Cường Song Tu Tà Ác
7.5/10
48675

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!
7.5/10
13866

Thể loại: Truyện Teen

Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
7.5/10
8944

Thể loại: Đam Mỹ

[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long
7.5/10
3880

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
7.5/10
5806

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Bách Hợp

Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi
7.5/10
10613

Thể loại: Truyện Teen

Hạnh Phúc Vì Có Anh
7.5/10
2310

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đời Này Để Em Bù Đắp Cho Anh
7.5/10
13493

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Lệ Hoa Khuynh Quốc
7.5/10
5198

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Em Là Đôi Cánh Của Anh
7.5/10
55385

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Ly Trùng Sinh
7.5/10
18106

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Cửu Trọng Tử
7.5/10
106354

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh, Xuyên Không

Quên Phải Yêu Anh
7.5/10
70093

Thể loại: Ngôn Tình

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
7.5/10
554599

Thể loại: Ngôn Tình