Tác Giả Bản Lật Tử

Không thể làm người yêu

Không thể làm người yêu

8.5/10
3113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 36
Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu

Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu

7.9/10
1369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Mỉm cười ngay lúc gặp người

Mỉm cười ngay lúc gặp người

8.5/10
3596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 34
Sau Khi Cầm Kịch Bản Máu Chó Tôi Có Thể Nhìn Thấy Đạn Mạc

Sau Khi Cầm Kịch Bản Máu Chó Tôi Có Thể Nhìn Thấy Đạn Mạc

7.6/10
1745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Đoá Hoa Cao Lãnh

Đoá Hoa Cao Lãnh

7.5/10
5247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Sụp Đổ Hình Tượng FULL

Sụp Đổ Hình Tượng FULL

7.8/10
12634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Bông Hoa Cao Ngạo

Bông Hoa Cao Ngạo

7.1/10
1382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

7.6/10
16367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 79
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

7.4/10
8918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 37
Hình Như Tôi Không Hợp Yêu Đương FULL

Hình Như Tôi Không Hợp Yêu Đương FULL

7.2/10
24158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

7.5/10
4607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 27
Thần Thần Ngự Kim Long

Thần Thần Ngự Kim Long

9.3/10
46146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 44
Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

7.9/10
64275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 155
Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

9.1/10
41549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cinderella 12 Giờ

Cinderella 12 Giờ

7.5/10
92398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ

9.4/10
35400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Nụ Hôn Của Nữ Thần

Nụ Hôn Của Nữ Thần

7.5/10
26388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Nụ Hôn Của Nàng Venus

Nụ Hôn Của Nàng Venus

7.5/10
13911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
12 Độ Ngọt

12 Độ Ngọt

7.5/10
3246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Em Mù Mới Yêu Anh

Em Mù Mới Yêu Anh

7.5/10
91622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 63
Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

7.5/10
58474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 79
Nữ Vương Mất Trí Nhớ

Nữ Vương Mất Trí Nhớ

7.5/10
63406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em

Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em

7.5/10
150131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

7.5/10
130333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

7.5/10
82243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 78
Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)

7.5/10
116070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Tôi Không Hợp Yêu Đương

Tôi Không Hợp Yêu Đương

7.5/10
107908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Cuộc Chiến Bản Thảo

Cuộc Chiến Bản Thảo

7.5/10
97121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

7.5/10
123245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 66
Không thể làm người yêu
8.5/10
3113

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Không Hề Có Khả Năng Là Người Yêu
7.9/10
1369

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mỉm cười ngay lúc gặp người
8.5/10
3596

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sau Khi Cầm Kịch Bản Máu Chó Tôi Có Thể Nhìn Thấy Đạn Mạc
7.6/10
1745

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Đoá Hoa Cao Lãnh
7.5/10
5247

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sụp Đổ Hình Tượng FULL
7.8/10
12634

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bông Hoa Cao Ngạo
7.1/10
1382

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Không Thích Kiếm Tiền!
7.6/10
16367

Thể loại: Ngôn Tình

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật
7.4/10
8918

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Hình Như Tôi Không Hợp Yêu Đương FULL
7.2/10
24158

Thể loại: Ngôn Tình

Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!
7.5/10
4607

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thần Thần Ngự Kim Long
9.3/10
46146

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương
7.9/10
64275

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi
9.1/10
41549

Thể loại: Ngôn Tình

Cinderella 12 Giờ
7.5/10
92398

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
9.4/10
35400

Thể loại: Ngôn Tình

Nụ Hôn Của Nữ Thần
7.5/10
26388

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nụ Hôn Của Nàng Venus
7.5/10
13911

Thể loại: Ngôn Tình

12 Độ Ngọt
7.5/10
3246

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em Mù Mới Yêu Anh
7.5/10
91622

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)
7.5/10
58474

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nữ Vương Mất Trí Nhớ
7.5/10
63406

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em
7.5/10
150131

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân
7.5/10
130333

Thể loại: Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
7.5/10
82243

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)
7.5/10
116070

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Không Hợp Yêu Đương
7.5/10
107908

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Chiến Bản Thảo
7.5/10
97121

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù
7.5/10
123245

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình