Tác Giả Tam Nguyệt Tam Nhật Tình

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

7.2/10
1113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Hương Giang Thập Niên 90 Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Hương Giang Thập Niên 90 Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

7.4/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời

Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời

7.4/10
3711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 25
Thanh Xuân Có Bạn

Thanh Xuân Có Bạn

7.2/10
1146

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 8
Hoạn Quan H FULL

Hoạn Quan H FULL

7.2/10
11862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền

7/10
1252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân

Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân

7.9/10
1280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

7.4/10
6579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Trùng Sinh Năm 80 Nuôi Sói Con

Trùng Sinh Năm 80 Nuôi Sói Con

7.7/10
3691

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa Một Nhà Bạo Quân Đều Hoang Mang

Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa Một Nhà Bạo Quân Đều Hoang Mang

7.2/10
5498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 31
Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

7.2/10
3242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Đoàn Sủng Bảo Bối Mỏng Manh Sáu Đại Lão Tranh Nhau Làm Ba Tôi

Đoàn Sủng Bảo Bối Mỏng Manh Sáu Đại Lão Tranh Nhau Làm Ba Tôi

7.6/10
1176

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 4
Ngon Ngọt

Ngon Ngọt

8.1/10
1791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 17
Mãn Nguyệt Tương Tư

Mãn Nguyệt Tương Tư

8.3/10
1578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

8.5/10
3498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 248
Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

8.1/10
4833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 248
Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

7.6/10
3273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Hẻm Mười Sáu

Hẻm Mười Sáu

7.5/10
1140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 3
Đại Mộng

Đại Mộng

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 0
Hoà Thượng Trong Núi Mãnh Như Hổ

Hoà Thượng Trong Núi Mãnh Như Hổ

7.6/10
13747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Người Đưa Tang Cõi Trần

Người Đưa Tang Cõi Trần

7.4/10
1978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 26
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.1/10
1315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.4/10
1026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

8.2/10
1046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

8/10
1300

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.8/10
1072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Nhuyễn Ngọc Sinh Hương

Nhuyễn Ngọc Sinh Hương

7.5/10
1480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

7.9/10
1949

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 23
Mỹ Nhân Trủng

Mỹ Nhân Trủng

8.3/10
1687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư

8.1/10
1117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 6
Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư

7.6/10
1250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 6
Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq

Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq

7.1/10
1680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 28
Trong Nhà Có Chồng Quỷ

Trong Nhà Có Chồng Quỷ

7.5/10
1614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 11
Xuyên Đến Tương Lai Làm Vợ Thiếu Tướng

Xuyên Đến Tương Lai Làm Vợ Thiếu Tướng

7.2/10
11021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 135
Bước Về Phía Không Anh FULL

Bước Về Phía Không Anh FULL

7.7/10
3249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Sau khi xuyên sách tôi bỗng nhiên có chồng

Sau khi xuyên sách tôi bỗng nhiên có chồng

8.5/10
1778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 10
Từ Không Diễn Ý

Từ Không Diễn Ý

7.5/10
2555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 29
Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

7.3/10
1625

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Các Anh Trai Tôi Hối Hận Rồi!

Các Anh Trai Tôi Hối Hận Rồi!

7/10
2331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 23
Stop Friendly Fire!

Stop Friendly Fire!

7.5/10
1861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 8
Trạm Thu Nhận Tai Ách

Trạm Thu Nhận Tai Ách

7.1/10
19426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng

Chương 85
Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

7.7/10
1404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Hoài Bích

Hoài Bích

7.7/10
2000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

7.3/10
17546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Đêm Xuân FULL

Đêm Xuân FULL

7.6/10
10124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 80
Ta Là Fan Của Bồ Tát

Ta Là Fan Của Bồ Tát

7/10
1598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 10
Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ FULL

Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ FULL

7.2/10
4067

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL

Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL

7.1/10
5325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 60
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

7.8/10
9164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 55
Will You Say Love Me

Will You Say Love Me

7.1/10
1335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

7.3/10
9742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 130
Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

7.8/10
1448

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.2/10
5627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

7.9/10
2280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 33
Nữ phụ đào hôn không chạy nữa

Nữ phụ đào hôn không chạy nữa

8.5/10
9928

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 99
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
2701

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 30
Cường Giả Đô Thị

Cường Giả Đô Thị

7.9/10
23915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 300
Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Đừng Làm Tổn Thương Nhau

7.4/10
2786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 27
Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”

Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”

7.8/10
2750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 12
Mê Hoặc Tỷ Phu

Mê Hoặc Tỷ Phu

7/10
102633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 55
Beta

Beta

7.8/10
3465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 29
Thời Ái Thấm Bi Lệ

Thời Ái Thấm Bi Lệ

7.9/10
5996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 46
Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy

Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy

7.3/10
23167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 84
Cha dượng

Cha dượng

7/10
1017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

7.8/10
66642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 131
Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

7.9/10
16038

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 64
Ma Túy

Ma Túy

7.4/10
3105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Xuyên Nhanh Ngược Tình FULL

Xuyên Nhanh Ngược Tình FULL

7.2/10
21463

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Mau Xuyên Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian FULL

Mau Xuyên Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian FULL

7.1/10
22916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 121
Thiếu Niên Cửu Hoang

Thiếu Niên Cửu Hoang

7.4/10
3479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 43
Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

7.5/10
2531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Trái Tim Phản Nghịch

Trái Tim Phản Nghịch

7.7/10
4450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Đóa Hồng Tàn FULL

Đóa Hồng Tàn FULL

7.2/10
4634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh

7.1/10
23049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

7.8/10
20864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc

7/10
5573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega

Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega

7/10
2027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

7.7/10
4798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 34
Phía Sau Mật Ngọt

Phía Sau Mật Ngọt

7.7/10
2124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 7
Điện Ảnh Thế Giới Đương Thần Thám

Điện Ảnh Thế Giới Đương Thần Thám

7.1/10
25250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 501
Xuyên Qua Đại Phản Phái

Xuyên Qua Đại Phản Phái

7.7/10
35574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

7.2/10
1487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 3
Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui FULL

Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui FULL

7.9/10
13595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Thập Niên 80 Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu

Thập Niên 80 Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu

7.2/10
16957

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Chương 40
Cướp Lấy Em FULL

Cướp Lấy Em FULL

7.3/10
2149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

7.8/10
14833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 352
Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

7.4/10
7165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Chương 41
Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ

Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ

7.4/10
3078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Giang Nguyên FULL

Giang Nguyên FULL

7.7/10
14864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

7.1/10
5997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 39
Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

7.1/10
1580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Trăng Tỏ Hòa Sương Trong FULL

Trăng Tỏ Hòa Sương Trong FULL

7.1/10
7491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Abo Tổng Tài Có Cuộc Hẹn Không

Abo Tổng Tài Có Cuộc Hẹn Không

7.4/10
1826

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 6
Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

7.8/10
1929

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

7.6/10
5024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 9
Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

7.5/10
96564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 171
Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!

7.7/10
33633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 101
Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng

Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng

7.5/10
1898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Chân Nguyên Đại Lục

Chân Nguyên Đại Lục

7.7/10
2355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 11
Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

7.5/10
11552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 55
Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn
7.2/10
1113

Thể loại: Ngôn Tình

Hương Giang Thập Niên 90 Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc
7.4/10
1174

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời
7.4/10
3711

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thanh Xuân Có Bạn
7.2/10
1146

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hoạn Quan H FULL
7.2/10
11862

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền
7/10
1252

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân
7.9/10
1280

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng
7.4/10
6579

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trùng Sinh Năm 80 Nuôi Sói Con
7.7/10
3691

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa Một Nhà Bạo Quân Đều Hoang Mang
7.2/10
5498

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời
7.2/10
3242

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đoàn Sủng Bảo Bối Mỏng Manh Sáu Đại Lão Tranh Nhau Làm Ba Tôi
7.6/10
1176

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ngon Ngọt
8.1/10
1791

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mãn Nguyệt Tương Tư
8.3/10
1578

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ
8.5/10
3498

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ
8.1/10
4833

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL
7.6/10
3273

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hẻm Mười Sáu
7.5/10
1140

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đại Mộng
7.3/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hoà Thượng Trong Núi Mãnh Như Hổ
7.6/10
13747

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Ngôn Tình

Người Đưa Tang Cõi Trần
7.4/10
1978

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.1/10
1315

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.4/10
1026

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
8.2/10
1046

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
8/10
1300

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.8/10
1072

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nhuyễn Ngọc Sinh Hương
7.5/10
1480

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu
7.9/10
1949

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mỹ Nhân Trủng
8.3/10
1687

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư
8.1/10
1117

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư
7.6/10
1250

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Đông Phương

Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq
7.1/10
1680

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du

Trong Nhà Có Chồng Quỷ
7.5/10
1614

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Xuyên Đến Tương Lai Làm Vợ Thiếu Tướng
7.2/10
11021

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bước Về Phía Không Anh FULL
7.7/10
3249

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Sau khi xuyên sách tôi bỗng nhiên có chồng
8.5/10
1778

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Từ Không Diễn Ý
7.5/10
2555

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi
7.3/10
1625

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Các Anh Trai Tôi Hối Hận Rồi!
7/10
2331

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Stop Friendly Fire!
7.5/10
1861

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Light Novel, Huyền huyễn

Trạm Thu Nhận Tai Ách
7.1/10
19426

Thể loại: Dị Năng

Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế
7.7/10
1404

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Hoài Bích
7.7/10
2000

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi
7.3/10
17546

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đêm Xuân FULL
7.6/10
10124

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ta Là Fan Của Bồ Tát
7/10
1598

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ FULL
7.2/10
4067

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL
7.1/10
5325

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
7.8/10
9164

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Will You Say Love Me
7.1/10
1335

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ
7.3/10
9742

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp
7.8/10
1448

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.2/10
5627

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
7.9/10
2280

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ phụ đào hôn không chạy nữa
8.5/10
9928

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hạc Giấy
7.5/10
2701

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Cường Giả Đô Thị
7.9/10
23915

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Đừng Làm Tổn Thương Nhau
7.4/10
2786

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”
7.8/10
2750

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mê Hoặc Tỷ Phu
7/10
102633

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Beta
7.8/10
3465

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thời Ái Thấm Bi Lệ
7.9/10
5996

Thể loại: Việt Nam

Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy
7.3/10
23167

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cha dượng
7/10
1017

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
7.8/10
66642

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn
7.9/10
16038

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Ma Túy
7.4/10
3105

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Ngược Tình FULL
7.2/10
21463

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mau Xuyên Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian FULL
7.1/10
22916

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Thiếu Niên Cửu Hoang
7.4/10
3479

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL
7.5/10
2531

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trái Tim Phản Nghịch
7.7/10
4450

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Đóa Hồng Tàn FULL
7.2/10
4634

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ta Dựa Mỹ Nhan Hệ Thống Phất Nhanh
7.1/10
23049

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt
7.8/10
20864

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc
7/10
5573

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega
7/10
2027

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi
7.7/10
4798

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phía Sau Mật Ngọt
7.7/10
2124

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Điện Ảnh Thế Giới Đương Thần Thám
7.1/10
25250

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Qua Đại Phản Phái
7.7/10
35574

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy
7.2/10
1487

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui FULL
7.9/10
13595

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 80 Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu
7.2/10
16957

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Cướp Lấy Em FULL
7.3/10
2149

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa
7.8/10
14833

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương
7.4/10
7165

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ
7.4/10
3078

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Nguyên FULL
7.7/10
14864

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ
7.1/10
5997

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi
7.1/10
1580

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trăng Tỏ Hòa Sương Trong FULL
7.1/10
7491

Thể loại: Ngôn Tình

Abo Tổng Tài Có Cuộc Hẹn Không
7.4/10
1826

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi
7.8/10
1929

Thể loại: Ngôn Tình

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL
7.6/10
5024

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi
7.5/10
96564

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!
7.7/10
33633

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng
7.5/10
1898

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Nguyên Đại Lục
7.7/10
2355

Thể loại: Việt Nam, Huyền huyễn

Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn
7.5/10
11552

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh