Tác Giả Twentine

Chốn Hư Vô FULL

Chốn Hư Vô FULL

7.5/10
9863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Nhẫn Đông - Twentine FULL

Nhẫn Đông - Twentine FULL

7.1/10
20030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 55
Thiển Thiển Mỉm Cười

Thiển Thiển Mỉm Cười

7.8/10
20693

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 49
Chuyện Khuya

Chuyện Khuya

7.5/10
32941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 53
Sinh Thời

Sinh Thời

8.5/10
49198

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Cô Nàng Lạnh Lùng: Girl Coldly

Cô Nàng Lạnh Lùng: Girl Coldly

8.5/10
6765

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 38
Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

8.5/10
25737

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 57
Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử

Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử

8.5/10
7409

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
[ Fanfic Exo ] Hậu Chiến Hoàng Tử Và Mĩ Nam

[ Fanfic Exo ] Hậu Chiến Hoàng Tử Và Mĩ Nam

8.5/10
10789

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 46
Nữ Quái Sân Trường

Nữ Quái Sân Trường

8.5/10
3610

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Một Nét Son Tình

Một Nét Son Tình

7.5/10
41003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Trọn Đời Về Sau

Trọn Đời Về Sau

7.5/10
31792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
A Nam

A Nam

7.5/10
44665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

7.5/10
39497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 283
Nhánh Hồng Thứ Ba

Nhánh Hồng Thứ Ba

7.5/10
9158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Bạn Trai Tôi Là Yêu Tinh

Bạn Trai Tôi Là Yêu Tinh

7.5/10
1764

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

7.5/10
29442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Ở Nơi Tịch Lặng

Người Ở Nơi Tịch Lặng

7.5/10
78293

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

7.5/10
48277

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

7.5/10
631752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 115
Lãng Nhân Thiên Nhai

Lãng Nhân Thiên Nhai

7.5/10
36341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 79
Hẹn Ước

Hẹn Ước

7.5/10
97462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

7.5/10
37286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 71
Nhị Gia Nhà Ta

Nhị Gia Nhà Ta

7.5/10
34812

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Chốn Hư Vô FULL
7.5/10
9863

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhẫn Đông - Twentine FULL
7.1/10
20030

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thiển Thiển Mỉm Cười
7.8/10
20693

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chuyện Khuya
7.5/10
32941

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sinh Thời
8.5/10
49198

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nàng Lạnh Lùng: Girl Coldly
8.5/10
6765

Thể loại: Truyện Teen

Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá
8.5/10
25737

Thể loại: Truyện Teen

Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử
8.5/10
7409

Thể loại: Truyện Teen

[ Fanfic Exo ] Hậu Chiến Hoàng Tử Và Mĩ Nam
8.5/10
10789

Thể loại: Truyện Teen

Nữ Quái Sân Trường
8.5/10
3610

Thể loại: Truyện Teen

Một Nét Son Tình
7.5/10
41003

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Về Sau
7.5/10
31792

Thể loại: Ngôn Tình

A Nam
7.5/10
44665

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng
7.5/10
39497

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nhánh Hồng Thứ Ba
7.5/10
9158

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Trai Tôi Là Yêu Tinh
7.5/10
1764

Thể loại: Truyện Teen

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
7.5/10
29442

Thể loại: Ngôn Tình

Người Ở Nơi Tịch Lặng
7.5/10
78293

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)
7.5/10
48277

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
7.5/10
631752

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Lãng Nhân Thiên Nhai
7.5/10
36341

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Hẹn Ước
7.5/10
97462

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Sơn Có Quỷ
7.5/10
37286

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nhị Gia Nhà Ta
7.5/10
34812

Thể loại: Ngôn Tình