Tác Giả Twentine

Nhẫn Đông - Twentine FULL

Nhẫn Đông - Twentine FULL

7.1/10
15466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 55
Chuyện Khuya

Chuyện Khuya

7.5/10
30644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 53
Sinh Thời

Sinh Thời

8.5/10
46068

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Một Nét Son Tình

Một Nét Son Tình

7.5/10
37203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Trọn Đời Về Sau

Trọn Đời Về Sau

7.5/10
29039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
A Nam

A Nam

7.5/10
40143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nhánh Hồng Thứ Ba

Nhánh Hồng Thứ Ba

7.5/10
7972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

7.5/10
26478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Ở Nơi Tịch Lặng

Người Ở Nơi Tịch Lặng

7.5/10
49408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

7.5/10
43823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

7.5/10
282986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 115
Lãng Nhân Thiên Nhai

Lãng Nhân Thiên Nhai

7.5/10
33492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 79
Hẹn Ước

Hẹn Ước

7.5/10
84952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

7.5/10
34540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 71
Nhị Gia Nhà Ta

Nhị Gia Nhà Ta

7.5/10
32482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Nhẫn Đông - Twentine FULL
7.1/10
15466

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chuyện Khuya
7.5/10
30644

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Sinh Thời
8.5/10
46068

Thể loại: Ngôn Tình

Một Nét Son Tình
7.5/10
37203

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Về Sau
7.5/10
29039

Thể loại: Ngôn Tình

A Nam
7.5/10
40143

Thể loại: Ngôn Tình

Nhánh Hồng Thứ Ba
7.5/10
7972

Thể loại: Đam Mỹ

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
7.5/10
26478

Thể loại: Ngôn Tình

Người Ở Nơi Tịch Lặng
7.5/10
49408

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)
7.5/10
43823

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
7.5/10
282986

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Lãng Nhân Thiên Nhai
7.5/10
33492

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hẹn Ước
7.5/10
84952

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Sơn Có Quỷ
7.5/10
34540

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Nhị Gia Nhà Ta
7.5/10
32482

Thể loại: Ngôn Tình