Tác Giả Twentine

Chốn Hư Vô FULL

Chốn Hư Vô FULL

7.5/10
16550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Nhẫn Đông - Twentine FULL

Nhẫn Đông - Twentine FULL

7.1/10
25153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 55
Chuyện Khuya

Chuyện Khuya

7.5/10
35290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 53
Sinh Thời

Sinh Thời

8.5/10
54090

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Một Nét Son Tình

Một Nét Son Tình

7.5/10
47153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Trọn Đời Về Sau

Trọn Đời Về Sau

7.5/10
35995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
A Nam

A Nam

7.5/10
51210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nhánh Hồng Thứ Ba

Nhánh Hồng Thứ Ba

7.5/10
11440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

7.5/10
35324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Ở Nơi Tịch Lặng

Người Ở Nơi Tịch Lặng

7.5/10
84532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

7.5/10
54057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

7.5/10
689665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 115
Lãng Nhân Thiên Nhai

Lãng Nhân Thiên Nhai

7.5/10
41431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 79
Hẹn Ước

Hẹn Ước

7.5/10
115901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

7.5/10
41838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 71
Nhị Gia Nhà Ta

Nhị Gia Nhà Ta

7.5/10
37772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Chốn Hư Vô FULL
7.5/10
16550

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhẫn Đông - Twentine FULL
7.1/10
25153

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chuyện Khuya
7.5/10
35290

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sinh Thời
8.5/10
54090

Thể loại: Ngôn Tình

Một Nét Son Tình
7.5/10
47153

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Về Sau
7.5/10
35995

Thể loại: Ngôn Tình

A Nam
7.5/10
51210

Thể loại: Ngôn Tình

Nhánh Hồng Thứ Ba
7.5/10
11440

Thể loại: Đam Mỹ

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
7.5/10
35324

Thể loại: Ngôn Tình

Người Ở Nơi Tịch Lặng
7.5/10
84532

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)
7.5/10
54057

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
7.5/10
689665

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Lãng Nhân Thiên Nhai
7.5/10
41431

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Hẹn Ước
7.5/10
115901

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Sơn Có Quỷ
7.5/10
41838

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nhị Gia Nhà Ta
7.5/10
37772

Thể loại: Ngôn Tình