Tác Giả Vương Khiết Băng yu

Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia

8.5/10
20298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương

8.1/10
14491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã

Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã

8.3/10
2818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bị Lừa

Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bị Lừa

8.1/10
4240

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Chú Ơi Kết Hôn Nào

Chú Ơi Kết Hôn Nào

8.3/10
2708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Nghiệt Duyên Cô Dâu Nuôi Từ Bé

Nghiệt Duyên Cô Dâu Nuôi Từ Bé

7.8/10
3005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn

Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn

7.3/10
11397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 114
Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

7.8/10
1686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 27
Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

7.7/10
4311

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!

Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!

7.4/10
1795

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Số Lạ

Số Lạ

7.6/10
1098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 4
Yêu Em Yêu Em Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Yêu Em Yêu Em Cả Đời Chỉ Yêu Em!

7/10
53496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Lời Yêu Khó Nói FULL

Lời Yêu Khó Nói FULL

7/10
3650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 46
Oan Gia Thành Đôi FULL

Oan Gia Thành Đôi FULL

7.3/10
5848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng FULL

Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng FULL

7/10
7218

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 64
Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng FULL

Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng FULL

7.4/10
7421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cực Phẩm Nam Nhân Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Cực Phẩm Nam Nhân Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

7.6/10
3466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 63
Cái Đuôi Nhỏ Của Tô Lão Đại

Cái Đuôi Nhỏ Của Tô Lão Đại

7.4/10
5704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Nhặt Được Siêu Cấp Soái Ca

Nhặt Được Siêu Cấp Soái Ca

7.2/10
4681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 89
Nghiệt Duyên Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

Nghiệt Duyên Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

7.9/10
13166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Hôm Nay Yêu Em Nhiều Hơn Hôm Qua

Hôm Nay Yêu Em Nhiều Hơn Hôm Qua

7.3/10
3464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Cô Dâu Gả Thay Lão Đại Anh Nhẹ Chút

Cô Dâu Gả Thay Lão Đại Anh Nhẹ Chút

7.3/10
17125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!

Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!

7.7/10
10030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

5.8/10
9788

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
CÔ ẤY LÀM LOẠN, VÌ TÔI CHO PHÉP!

CÔ ẤY LÀM LOẠN, VÌ TÔI CHO PHÉP!

6.8/10
44313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Cưng Chiều Vợ Yêu: Bà Xã Là Bạn Gái Cũ Của Em Trai!

Cưng Chiều Vợ Yêu: Bà Xã Là Bạn Gái Cũ Của Em Trai!

7.5/10
128162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Vợ Yêu! Muốn Trốn?

Vợ Yêu! Muốn Trốn?

7.5/10
176649

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Độc Sủng Hoàng Hậu

Độc Sủng Hoàng Hậu

6.4/10
61308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu

7.5/10
48837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
8.5/10
20298

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương
8.1/10
14491

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã
8.3/10
2818

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bị Lừa
8.1/10
4240

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chú Ơi Kết Hôn Nào
8.3/10
2708

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghiệt Duyên Cô Dâu Nuôi Từ Bé
7.8/10
3005

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn
7.3/10
11397

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào
7.8/10
1686

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi
7.7/10
4311

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Nhân Bạc Tỷ Của Yến Gia!
7.4/10
1795

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Số Lạ
7.6/10
1098

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Yêu Em Yêu Em Cả Đời Chỉ Yêu Em!
7/10
53496

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lời Yêu Khó Nói FULL
7/10
3650

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Oan Gia Thành Đôi FULL
7.3/10
5848

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Kế Hoạch Trăm Năm Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng FULL
7/10
7218

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng FULL
7.4/10
7421

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Nam Nhân Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng
7.6/10
3466

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cái Đuôi Nhỏ Của Tô Lão Đại
7.4/10
5704

Thể loại: Ngôn Tình

Nhặt Được Siêu Cấp Soái Ca
7.2/10
4681

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghiệt Duyên Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
7.9/10
13166

Thể loại: Ngôn Tình

Hôm Nay Yêu Em Nhiều Hơn Hôm Qua
7.3/10
3464

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cô Dâu Gả Thay Lão Đại Anh Nhẹ Chút
7.3/10
17125

Thể loại: Ngôn Tình

Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!
7.7/10
10030

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt
5.8/10
9788

Thể loại: Ngôn Tình

CÔ ẤY LÀM LOẠN, VÌ TÔI CHO PHÉP!
6.8/10
44313

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Yêu: Bà Xã Là Bạn Gái Cũ Của Em Trai!
7.5/10
128162

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Yêu! Muốn Trốn?
7.5/10
176649

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Độc Sủng Hoàng Hậu
6.4/10
61308

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Lạnh Lùng Của Hắc Thiếu
7.5/10
48837

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng