Tác Giả Mộng Vi Ngư

Thâm Trì H

Thâm Trì H

7.8/10
1464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 8
Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án

Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án

7.6/10
1339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 7
12 Chiếc Lông Vũ

12 Chiếc Lông Vũ

7.3/10
2340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Đệ Nhất Kiếm Vương

Đệ Nhất Kiếm Vương

7.3/10
8641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 180
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

7.8/10
4578

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 67
Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.6/10
25579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 200
Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

7.8/10
4462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 43
Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL

Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL

7.7/10
10125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 46
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
28959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 124
Phép Lạ Nào Cho Nhau

Phép Lạ Nào Cho Nhau

7.9/10
1726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy

Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy

7.5/10
4452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

7/10
22505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 153
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.9/10
15292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 134
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
30356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 317
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.9/10
54709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 119
Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL

Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL

7.8/10
34001

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 98
Nghiên Phẩm Tân Minh

Nghiên Phẩm Tân Minh

8.3/10
14279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 124
Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

9.3/10
4520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 169
Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

10.3/10
41330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 185
Sổ Ước Luân Hồi

Sổ Ước Luân Hồi

5.8/10
23300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 329
Xương Rồng Đốt Rương

Xương Rồng Đốt Rương

10.1/10
49533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 165
Ba Đường Luân Hồi

Ba Đường Luân Hồi

9.4/10
60667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 134
Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

7.3/10
3820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Sủng Nô Nghịch Tập

Sủng Nô Nghịch Tập

8.5/10
27664

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 40
Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

8.5/10
4062

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Ngôi Sao Tái Sinh

Ngôi Sao Tái Sinh

7.5/10
10756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

7.4/10
14189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 70
Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

7.5/10
66124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 129
Thánh Vũ Xưng Tôn

Thánh Vũ Xưng Tôn

7.5/10
16516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 99
Chuông Gió

Chuông Gió

7.5/10
303865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 139
Bán Yêu Tư Đằng

Bán Yêu Tư Đằng

7.5/10
91056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 110
Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

7.5/10
70571

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 247
Chuyện Tháng Tư

Chuyện Tháng Tư

7.5/10
98647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

7.5/10
19351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Ngươi Là Nương Tử Của Ta

7.5/10
33557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 70
Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

7.5/10
2290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Lớp Học Của Những Thiên Tài

Lớp Học Của Những Thiên Tài

7.5/10
2074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

7.5/10
91986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 57
Bách Thảo Chiết

Bách Thảo Chiết

7.5/10
28836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 164
Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
10272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 29
Vọng Tình

Vọng Tình

7.5/10
20098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 64
Thứ Nữ

Thứ Nữ

7.5/10
157386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 197
Thâm Trì H
7.8/10
1464

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án
7.6/10
1339

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Thám Hiểm, Huyền huyễn

12 Chiếc Lông Vũ
7.3/10
2340

Thể loại: Ngôn Tình

Đệ Nhất Kiếm Vương
7.3/10
8641

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
7.8/10
4578

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Hàng Long Quyết
7.6/10
25579

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú
7.8/10
4462

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền huyễn

Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL
7.7/10
10125

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
28959

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Phép Lạ Nào Cho Nhau
7.9/10
1726

Thể loại: Ngôn Tình

Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy
7.5/10
4452

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La
7/10
22505

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.9/10
15292

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
30356

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Bách Hợp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.9/10
54709

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL
7.8/10
34001

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Nghiên Phẩm Tân Minh
8.3/10
14279

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
9.3/10
4520

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh
10.3/10
41330

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng

Sổ Ước Luân Hồi
5.8/10
23300

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xương Rồng Đốt Rương
10.1/10
49533

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Ba Đường Luân Hồi
9.4/10
60667

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi
7.3/10
3820

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Nô Nghịch Tập
8.5/10
27664

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông
8.5/10
4062

Thể loại: Truyện Teen

Ngôi Sao Tái Sinh
7.5/10
10756

Thể loại: Ngôn Tình

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
7.4/10
14189

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bảy Thanh Hung Giản
7.5/10
66124

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Thánh Vũ Xưng Tôn
7.5/10
16516

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chuông Gió
7.5/10
303865

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam

Bán Yêu Tư Đằng
7.5/10
91056

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
7.5/10
70571

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tháng Tư
7.5/10
98647

Thể loại: Ngôn Tình

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
7.5/10
19351

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngươi Là Nương Tử Của Ta
7.5/10
33557

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường
7.5/10
2290

Thể loại: Đam Mỹ

Lớp Học Của Những Thiên Tài
7.5/10
2074

Thể loại: Truyện Teen

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
7.5/10
91986

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bách Thảo Chiết
7.5/10
28836

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
10272

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Vọng Tình
7.5/10
20098

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thứ Nữ
7.5/10
157386

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không