Tác Giả Viet Nguyen Hữu

Đệ Nhất Kiếm Vương

Đệ Nhất Kiếm Vương

7.3/10
5237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 155
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

7.8/10
3289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 67
Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.6/10
14785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 173
Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

7.8/10
3395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 43
Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL

Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL

7.7/10
8162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 46
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
20987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 124
Phép Lạ Nào Cho Nhau

Phép Lạ Nào Cho Nhau

7.9/10
1532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy

Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy

7.5/10
3175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

7/10
13059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 153
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.9/10
13416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 134
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
20794

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 317
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.9/10
47608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 119
Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL

Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL

7.8/10
29024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 98
Nghiên Phẩm Tân Minh

Nghiên Phẩm Tân Minh

8.3/10
10858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 124
Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

9.3/10
3960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 169
Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

10.3/10
35416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 185
Sổ Ước Luân Hồi

Sổ Ước Luân Hồi

5.8/10
18382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 329
Xương Rồng Đốt Rương

Xương Rồng Đốt Rương

10.1/10
42765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 165
Ba Đường Luân Hồi

Ba Đường Luân Hồi

9.4/10
53318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 134
Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

7.3/10
3267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Sủng Nô Nghịch Tập

Sủng Nô Nghịch Tập

8.5/10
25457

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 40
Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

8.5/10
3542

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Ngôi Sao Tái Sinh

Ngôi Sao Tái Sinh

7.5/10
9786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

7.4/10
12169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 70
Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

7.5/10
60221

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 129
Thánh Vũ Xưng Tôn

Thánh Vũ Xưng Tôn

7.5/10
14634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 99
Chuông Gió

Chuông Gió

7.5/10
230926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 139
Bán Yêu Tư Đằng

Bán Yêu Tư Đằng

7.5/10
84472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 110
Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

7.5/10
62550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 247
Chuyện Tháng Tư

Chuyện Tháng Tư

7.5/10
91047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

7.5/10
17827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Ngươi Là Nương Tử Của Ta

7.5/10
30202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 70
Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

7.5/10
2125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Lớp Học Của Những Thiên Tài

Lớp Học Của Những Thiên Tài

7.5/10
1889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

7.5/10
79731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 57
Bách Thảo Chiết

Bách Thảo Chiết

7.5/10
24908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 164
Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
9080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 29
Vọng Tình

Vọng Tình

7.5/10
18143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 64
Thứ Nữ

Thứ Nữ

7.5/10
147849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 197
Đệ Nhất Kiếm Vương
7.3/10
5237

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
7.8/10
3289

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Hàng Long Quyết
7.6/10
14785

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú
7.8/10
3395

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền huyễn

Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL
7.7/10
8162

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
20987

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Phép Lạ Nào Cho Nhau
7.9/10
1532

Thể loại: Ngôn Tình

Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy
7.5/10
3175

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La
7/10
13059

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.9/10
13416

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
20794

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Bách Hợp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.9/10
47608

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Đêm Nay Tỉnh Rượu FULL
7.8/10
29024

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Bách Hợp

Nghiên Phẩm Tân Minh
8.3/10
10858

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
9.3/10
3960

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Bách Hợp

Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh
10.3/10
35416

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng

Sổ Ước Luân Hồi
5.8/10
18382

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xương Rồng Đốt Rương
10.1/10
42765

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Ba Đường Luân Hồi
9.4/10
53318

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi
7.3/10
3267

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Nô Nghịch Tập
8.5/10
25457

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông
8.5/10
3542

Thể loại: Truyện Teen

Ngôi Sao Tái Sinh
7.5/10
9786

Thể loại: Ngôn Tình

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
7.4/10
12169

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bảy Thanh Hung Giản
7.5/10
60221

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Thánh Vũ Xưng Tôn
7.5/10
14634

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chuông Gió
7.5/10
230926

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam

Bán Yêu Tư Đằng
7.5/10
84472

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
7.5/10
62550

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tháng Tư
7.5/10
91047

Thể loại: Ngôn Tình

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
7.5/10
17827

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngươi Là Nương Tử Của Ta
7.5/10
30202

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường
7.5/10
2125

Thể loại: Đam Mỹ

Lớp Học Của Những Thiên Tài
7.5/10
1889

Thể loại: Truyện Teen

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
7.5/10
79731

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bách Thảo Chiết
7.5/10
24908

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
9080

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Vọng Tình
7.5/10
18143

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thứ Nữ
7.5/10
147849

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không