Tác Giả Nhĩ Quỵ Dao Khống Khí

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê

7.1/10
1195

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Hợp Đồng Hôn Nhân Của Thỏ Con Và Tổng Tài

Hợp Đồng Hôn Nhân Của Thỏ Con Và Tổng Tài

7.9/10
2667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 48
Tàn Dương Kiếm - Lãnh Nguyệt Đao

Tàn Dương Kiếm - Lãnh Nguyệt Đao

7.3/10
2098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 14
Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại

Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại

7.9/10
5905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

7.8/10
8528

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 101
Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma FULL

Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma FULL

7.5/10
5778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

7.4/10
9215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 133
Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

7.5/10
2719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Dâm Ma

Dâm Ma

7.5/10
149404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 239
Hoa Hồng Dại

Hoa Hồng Dại

5.8/10
127807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 92
Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

8.6/10
597402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 170
Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

7.7/10
82691

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Đệ Nhất Tiên Sư

Đệ Nhất Tiên Sư

7.5/10
2352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Bốn Mươi Hai Cây Số

Bốn Mươi Hai Cây Số

7.5/10
5906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

8.6/10
227887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 93
Đợi Mưa Tạnh

Đợi Mưa Tạnh

7.5/10
290761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Dung Tuyết

Dung Tuyết

7.5/10
6497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Nam Phong Đến Rồi

Nam Phong Đến Rồi

7.5/10
12547

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Thâm Tình Tựa Như Cạn

Thâm Tình Tựa Như Cạn

8.1/10
191380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

7.5/10
94057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 196
Trục Quang Giả

Trục Quang Giả

7.5/10
1658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1
Bố Y Thiên Kim

Bố Y Thiên Kim

7.5/10
16319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 41
Hợp Hoan

Hợp Hoan

7.5/10
5963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

7.5/10
85831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

7.5/10
19798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Người Bên Gối

Người Bên Gối

7.5/10
5110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

7.5/10
94216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

7.5/10
96932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
7.1/10
1195

Thể loại: Đam Mỹ

Hợp Đồng Hôn Nhân Của Thỏ Con Và Tổng Tài
7.9/10
2667

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tàn Dương Kiếm - Lãnh Nguyệt Đao
7.3/10
2098

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Tổng Tài Truy Thê Vợ Ngốc Mau Đứng Lại
7.9/10
5905

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu
7.8/10
8528

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma FULL
7.5/10
5778

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát
7.4/10
9215

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thanh Thanh Tử Khâm
7.5/10
2719

Thể loại: Đam Mỹ

Dâm Ma
7.5/10
149404

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Hoa Hồng Dại
5.8/10
127807

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
8.6/10
597402

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Theo Đuổi Ánh Sáng
7.7/10
82691

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đệ Nhất Tiên Sư
7.5/10
2352

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bốn Mươi Hai Cây Số
7.5/10
5906

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhạn Bay Hướng Nam
8.6/10
227887

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đợi Mưa Tạnh
7.5/10
290761

Thể loại: Ngôn Tình

Dung Tuyết
7.5/10
6497

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Phong Đến Rồi
7.5/10
12547

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Tình Tựa Như Cạn
8.1/10
191380

Thể loại: Ngôn Tình

Tận Thế Đàn Thú
7.5/10
94057

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trục Quang Giả
7.5/10
1658

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bố Y Thiên Kim
7.5/10
16319

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Hợp Hoan
7.5/10
5963

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
7.5/10
85831

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Được Yêu Như Thế
7.5/10
19798

Thể loại: Ngôn Tình

Người Bên Gối
7.5/10
5110

Thể loại: Ngôn Tình

Vọng Tưởng Cuồng
7.5/10
94216

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Buông Tay
7.5/10
96932

Thể loại: Ngôn Tình