Tác Giả Tiểu Bảo Bối Thích Xuyên Không

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

7.4/10
3424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 133
Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

7.5/10
1453

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Dâm Ma

Dâm Ma

7.5/10
62474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 239
Hoa Hồng Dại

Hoa Hồng Dại

5.8/10
101760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 92
Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

8.6/10
484215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 170
Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

7.7/10
60834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Đệ Nhất Tiên Sư

Đệ Nhất Tiên Sư

7.5/10
1824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Bốn Mươi Hai Cây Số

Bốn Mươi Hai Cây Số

7.5/10
4490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Nhạn Bay Hướng Nam

Nhạn Bay Hướng Nam

8.6/10
182856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 93
Đợi Mưa Tạnh

Đợi Mưa Tạnh

7.5/10
263588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Dung Tuyết

Dung Tuyết

7.5/10
5125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Nam Phong Đến Rồi

Nam Phong Đến Rồi

7.5/10
9786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Thâm Tình Tựa Như Cạn

Thâm Tình Tựa Như Cạn

8.1/10
167459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

7.5/10
79737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 196
Trục Quang Giả

Trục Quang Giả

7.5/10
1381

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 1
Bố Y Thiên Kim

Bố Y Thiên Kim

7.5/10
11862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn

Chương 41
Hợp Hoan

Hợp Hoan

7.5/10
5031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

7.5/10
71613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

7.5/10
16182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Người Bên Gối

Người Bên Gối

7.5/10
4284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

7.5/10
81287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

7.5/10
78321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát
7.4/10
3424

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Thanh Thanh Tử Khâm
7.5/10
1453

Thể loại: Đam Mỹ

Dâm Ma
7.5/10
62474

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hoa Hồng Dại
5.8/10
101760

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
8.6/10
484215

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Linh Dị, Trọng Sinh

Người Theo Đuổi Ánh Sáng
7.7/10
60834

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đệ Nhất Tiên Sư
7.5/10
1824

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bốn Mươi Hai Cây Số
7.5/10
4490

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhạn Bay Hướng Nam
8.6/10
182856

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Đợi Mưa Tạnh
7.5/10
263588

Thể loại: Ngôn Tình

Dung Tuyết
7.5/10
5125

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Phong Đến Rồi
7.5/10
9786

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Tình Tựa Như Cạn
8.1/10
167459

Thể loại: Ngôn Tình

Tận Thế Đàn Thú
7.5/10
79737

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Trục Quang Giả
7.5/10
1381

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Bố Y Thiên Kim
7.5/10
11862

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn

Hợp Hoan
7.5/10
5031

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về
7.5/10
71613

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Được Yêu Như Thế
7.5/10
16182

Thể loại: Ngôn Tình

Người Bên Gối
7.5/10
4284

Thể loại: Ngôn Tình

Vọng Tưởng Cuồng
7.5/10
81287

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thể Buông Tay
7.5/10
78321

Thể loại: Ngôn Tình