Tác Giả Tuyết Mặc

Nhân Vật Phản Diện Cuồng Em Gái

Nhân Vật Phản Diện Cuồng Em Gái

8.5/10
12608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 64
Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

7.2/10
2120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 7
Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao FULL

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao FULL

7.7/10
39456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 68
Nhân Vật Phản Diện Là Một Gã Cố Chấp Cuồng Em Gái FULL

Nhân Vật Phản Diện Là Một Gã Cố Chấp Cuồng Em Gái FULL

7.5/10
75137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 64
Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc

7.8/10
5917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 35
Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL

Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL

7.1/10
8125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Khoe Vợ Hằng Ngày

Khoe Vợ Hằng Ngày

7.5/10
38572

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 145
Nơi em, là lối anh về

Nơi em, là lối anh về

8.5/10
78696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Ly hôn với nhân vật phản diện

Ly hôn với nhân vật phản diện

8.5/10
20792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chủ Cùng Vai Ác

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chủ Cùng Vai Ác

9.3/10
11177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 33
Xuyên Qua Thành Người Phụ Nữ Cặn Bã

Xuyên Qua Thành Người Phụ Nữ Cặn Bã

7.3/10
2135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 2
Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

7.5/10
271118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Vi Quan Hào Môn

Vi Quan Hào Môn

7.5/10
15283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 43
Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

7.5/10
32468

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

9.6/10
175079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 93
Em Là Ai?

Em Là Ai?

7.5/10
82755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 97
Cưới Em Rồi Để Em Yêu Anh

Cưới Em Rồi Để Em Yêu Anh

7.5/10
175081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

7.5/10
10813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 35
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

8.7/10
425364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu

Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu

7.5/10
97397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Dị Giới Ta Tới Đây!!!

Dị Giới Ta Tới Đây!!!

7.5/10
4360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Chương 33
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

7.5/10
39133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

7.5/10
20145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Nhân Vật Phản Diện Cuồng Em Gái
8.5/10
12608

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện
7.2/10
2120

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao FULL
7.7/10
39456

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhân Vật Phản Diện Là Một Gã Cố Chấp Cuồng Em Gái FULL
7.5/10
75137

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc
7.8/10
5917

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL
7.1/10
8125

Thể loại: Ngôn Tình

Khoe Vợ Hằng Ngày
7.5/10
38572

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nơi em, là lối anh về
8.5/10
78696

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ly hôn với nhân vật phản diện
8.5/10
20792

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chủ Cùng Vai Ác
9.3/10
11177

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Qua Thành Người Phụ Nữ Cặn Bã
7.3/10
2135

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
7.5/10
271118

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vi Quan Hào Môn
7.5/10
15283

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Hoan Sủng
7.5/10
32468

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
9.6/10
175079

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Em Là Ai?
7.5/10
82755

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cưới Em Rồi Để Em Yêu Anh
7.5/10
175081

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
7.5/10
10813

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đánh Cắp Tình Yêu
8.7/10
425364

Thể loại: Ngôn Tình

Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu
7.5/10
97397

Thể loại: Ngôn Tình

Dị Giới Ta Tới Đây!!!
7.5/10
4360

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một
7.5/10
39133

Thể loại: Ngôn Tình

Bẻ Em Không Thương Lượng
7.5/10
20145

Thể loại: Ngôn Tình