Tác Giả Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang

Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

7/10
5477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 143
Chạy Nạn Làm Ruộng Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chạy Nạn Làm Ruộng Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

7.2/10
27063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

7.9/10
177639

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Hôn Lễ Chớp Nhoáng Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Hôn Lễ Chớp Nhoáng Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

7.9/10
13628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Idol của tôi không phải gay

Idol của tôi không phải gay

8.5/10
3557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 8
Khóa Thế Tình Duyến

Khóa Thế Tình Duyến

7.5/10
2382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 4
[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly

7.5/10
4290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 16
Thử Sinh Vi Quân Lưu

Thử Sinh Vi Quân Lưu

7.5/10
17269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 57
Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

7.5/10
22782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 134
Bích Thủy Tình Thiên

Bích Thủy Tình Thiên

7.5/10
4054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Tà Ám Độc Phi

Tà Ám Độc Phi

7.5/10
2121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Edit - Đm Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
7/10
5477

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chạy Nạn Làm Ruộng Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng
7.2/10
27063

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
7.9/10
177639

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hôn Lễ Chớp Nhoáng Boss Siêu Cưng Chiều Vợ
7.9/10
13628

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Idol của tôi không phải gay
8.5/10
3557

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khóa Thế Tình Duyến
7.5/10
2382

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly
7.5/10
4290

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thử Sinh Vi Quân Lưu
7.5/10
17269

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bách Biến Dạ Hành
7.5/10
22782

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bích Thủy Tình Thiên
7.5/10
4054

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tà Ám Độc Phi
7.5/10
2121

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn