Tác Giả Tử lá cam lam mộng nghìn kiếm

Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ

Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ

7.7/10
1036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Chương 6
Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

7.8/10
1192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL

Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL

7.1/10
17869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 83
Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê

Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê

7.7/10
12234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 221
Long Vương Điện Hạ

Long Vương Điện Hạ

7.3/10
2910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 18
Phần 1 Dệt Ngân Hà Cho Em FULL

Phần 1 Dệt Ngân Hà Cho Em FULL

7.2/10
18368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 197
Phần 2 Dệt Ngân Hà Cho Em

Phần 2 Dệt Ngân Hà Cho Em

7.2/10
5652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 21
Quân Quyền Liêu Sắc

Quân Quyền Liêu Sắc

7.7/10
21587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 123
Hứa Với Em Một Đời Bình An

Hứa Với Em Một Đời Bình An

9.6/10
5370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Chuyện Con Mèo Báo Ân

Chuyện Con Mèo Báo Ân

8.3/10
4169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 24
Hoàng đế hắc hóa

Hoàng đế hắc hóa

8.5/10
17137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 83
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

8.5/10
133013

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 69
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

7.5/10
92161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 43
Trở Về Năm 1981

Trở Về Năm 1981

7.5/10
64015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 69
Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ

7.5/10
25888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 83
Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

7.5/10
36271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 83
Gia Đình Công Hầu

Gia Đình Công Hầu

7.5/10
14023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 37
Hôn Ước Với Trúc Mã

Hôn Ước Với Trúc Mã

7.5/10
10937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 24
Tranh Đấu Hào Môn: Trùng Sinh Chi Nhị Tiểu Thư

Tranh Đấu Hào Môn: Trùng Sinh Chi Nhị Tiểu Thư

7.5/10
1452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 1
Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

7.5/10
28690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 91
Cấm Ái Chi Tương Sủng

Cấm Ái Chi Tương Sủng

7.5/10
18241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 76
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

7.5/10
27507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 63
Ái Khanh, Thị Tẩm!

Ái Khanh, Thị Tẩm!

7.5/10
35972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không

Chương 67
Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ
7.7/10
1036

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh
7.8/10
1192

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá FULL
7.1/10
17869

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê
7.7/10
12234

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Long Vương Điện Hạ
7.3/10
2910

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Phần 1 Dệt Ngân Hà Cho Em FULL
7.2/10
18368

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Phần 2 Dệt Ngân Hà Cho Em
7.2/10
5652

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Quân Quyền Liêu Sắc
7.7/10
21587

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Việt Nam

Hứa Với Em Một Đời Bình An
9.6/10
5370

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Con Mèo Báo Ân
8.3/10
4169

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Hoàng đế hắc hóa
8.5/10
17137

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Trở Về Năm 1981 Oº°
8.5/10
133013

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyệt Mãn Kinh Hoa
7.5/10
92161

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trở Về Năm 1981
7.5/10
64015

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ
7.5/10
25888

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nhiếp Chính Vương
7.5/10
36271

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Gia Đình Công Hầu
7.5/10
14023

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hôn Ước Với Trúc Mã
7.5/10
10937

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tranh Đấu Hào Môn: Trùng Sinh Chi Nhị Tiểu Thư
7.5/10
1452

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
7.5/10
28690

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cấm Ái Chi Tương Sủng
7.5/10
18241

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương

Long Thái Tử Báo Ân
7.5/10
27507

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ái Khanh, Thị Tẩm!
7.5/10
35972

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không