Tác Giả Trang Sơ

Đm Hey! What Do You Mean FULL

Đm Hey! What Do You Mean FULL

7.4/10
2078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 14
Đmyêu! Tôi Hận Em FULL

Đmyêu! Tôi Hận Em FULL

7.6/10
2096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 15
Đm Hãy! Giữ Em Đi! FULL

Đm Hãy! Giữ Em Đi! FULL

7/10
2114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 22
Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

8.5/10
3360

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
No love - No life

No love - No life

8.5/10
1923

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 3
Thất Tịch đôi ta

Thất Tịch đôi ta

8.5/10
1642

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 2
Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau

Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau

8.5/10
1354

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 0
Những Chuyến Xe Bên Em

Những Chuyến Xe Bên Em

8.5/10
2241

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

7.5/10
16262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 69
Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

7.5/10
7885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 31
Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

7.5/10
10182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Chuyện Học Đường Xàm Xí

Chuyện Học Đường Xàm Xí

7.5/10
5950

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

7.5/10
6990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 23
Tiếu Nhi, Sơ Nhi

Tiếu Nhi, Sơ Nhi

7.5/10
1652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
[Yêu] Tôi Hận Em...

[Yêu] Tôi Hận Em...

7.5/10
2908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 14
Hãy! Giữ Em Đi!

Hãy! Giữ Em Đi!

7.5/10
3980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 21
Hey! What Do You Mean?

Hey! What Do You Mean?

7.5/10
4383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 12
Đm Hey! What Do You Mean FULL
7.4/10
2078

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Đmyêu! Tôi Hận Em FULL
7.6/10
2096

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Đm Hãy! Giữ Em Đi! FULL
7/10
2114

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm
8.5/10
3360

Thể loại: Đam Mỹ

No love - No life
8.5/10
1923

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Thất Tịch đôi ta
8.5/10
1642

Thể loại: Đam Mỹ

Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau
8.5/10
1354

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Những Chuyến Xe Bên Em
8.5/10
2241

Thể loại: Đam Mỹ

Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!
7.5/10
16262

Thể loại: Truyện Teen

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!
7.5/10
7885

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang
7.5/10
10182

Thể loại: Đam Mỹ

Chuyện Học Đường Xàm Xí
7.5/10
5950

Thể loại: Truyện Teen

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
7.5/10
6990

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Tiếu Nhi, Sơ Nhi
7.5/10
1652

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Yêu] Tôi Hận Em...
7.5/10
2908

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Hãy! Giữ Em Đi!
7.5/10
3980

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Hey! What Do You Mean?
7.5/10
4383

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen