Tác Giả Tống Cửu Cận

Phong Có Thơ Tình

Phong Có Thơ Tình

7.2/10
2900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Vừa Gặp Đã Thương Nhất Niệm Sơ Kiến FULL

Vừa Gặp Đã Thương Nhất Niệm Sơ Kiến FULL

7.4/10
123520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 189
Vừa Gặp Đã Thương

Vừa Gặp Đã Thương

7.3/10
5705

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 35
Một lần gặp gỡ một đời bên anh

Một lần gặp gỡ một đời bên anh

8.5/10
30624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 189
Yêu chiều tận tim

Yêu chiều tận tim

8.5/10
99055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 103
Chờ gió, đợi em

Chờ gió, đợi em

8.5/10
153452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 65
Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em

8.9/10
148267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Cô Ấy Rất Không Vui!

Cô Ấy Rất Không Vui!

8.9/10
60768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Thơ Tình Trong Gió

Thơ Tình Trong Gió

8.8/10
62950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Người Trong Lòng

Người Trong Lòng

7.5/10
187816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Ôn Nhu Mười Dặm

Ôn Nhu Mười Dặm

7.5/10
127356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 111
Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

7.5/10
93167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Quy Lộc

Quy Lộc

8.4/10
22108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Búp Bê Cầu Nắng

Búp Bê Cầu Nắng

7.5/10
129931

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Sủng Nhập Tâm Phi

Sủng Nhập Tâm Phi

9.1/10
21669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

7.5/10
33714

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Con Đường Theo Đuổi Nam Thần

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần

7.5/10
151008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Phong Có Thơ Tình
7.2/10
2900

Thể loại: Ngôn Tình

Vừa Gặp Đã Thương Nhất Niệm Sơ Kiến FULL
7.4/10
123520

Thể loại: Ngôn Tình

Vừa Gặp Đã Thương
7.3/10
5705

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Một lần gặp gỡ một đời bên anh
8.5/10
30624

Thể loại: Truyện Khác

Yêu chiều tận tim
8.5/10
99055

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chờ gió, đợi em
8.5/10
153452

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người Anh Nhìn Là Em
8.9/10
148267

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Ấy Rất Không Vui!
8.9/10
60768

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thơ Tình Trong Gió
8.8/10
62950

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Trong Lòng
7.5/10
187816

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ôn Nhu Mười Dặm
7.5/10
127356

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm
7.5/10
93167

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quy Lộc
8.4/10
22108

Thể loại: Ngôn Tình

Búp Bê Cầu Nắng
7.5/10
129931

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Nhập Tâm Phi
9.1/10
21669

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển
7.5/10
33714

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần
7.5/10
151008

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng