Tác Giả Thổ Tinh Hỏa Tinh Tại Nhất Khởi

Tận Thế Tới Rồi Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

Tận Thế Tới Rồi Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

7/10
2297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Chấn Kinh! Tủ Lạnh Nhà Ta Thành Tinh Rồi

Chấn Kinh! Tủ Lạnh Nhà Ta Thành Tinh Rồi

7.4/10
3483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Hậu Mạt Thế Tổ Quốc An Bài Ta Làm Ruộng

Hậu Mạt Thế Tổ Quốc An Bài Ta Làm Ruộng

7.2/10
4057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 50
Bắc Hoang FULL

Bắc Hoang FULL

7.6/10
2380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Đến Hậu Tận Thế Ta Nhặt Rác Trồng Trọt Cứu Nhân Loại

Xuyên Đến Hậu Tận Thế Ta Nhặt Rác Trồng Trọt Cứu Nhân Loại

7.3/10
5923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chương 50
Trắc Phi Muốn Thượng Vị

Trắc Phi Muốn Thượng Vị

7.3/10
6721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 71
Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày

Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày

8/10
2528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Số Phận Vướng Vào Nam Thần Đỉnh Cao

Số Phận Vướng Vào Nam Thần Đỉnh Cao

7.3/10
1443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Thập Niên 70 Tiểu Nông Nữ Phất Nhanh Nhờ Không Gian Thông Hiện Đại

Thập Niên 70 Tiểu Nông Nữ Phất Nhanh Nhờ Không Gian Thông Hiện Đại

7.1/10
1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu

Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu

7.1/10
5254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Cung Đấu Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

Cung Đấu Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

7.1/10
1361

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 6
Mộc Hề Bạch FULL

Mộc Hề Bạch FULL

7.7/10
6442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 47
Tiểu Mỹ Nhân Làm Trời Làm Đất

Tiểu Mỹ Nhân Làm Trời Làm Đất

7.9/10
1543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 11
Tiểu Cung Nữ Muốn Thượng Vị

Tiểu Cung Nữ Muốn Thượng Vị

7.8/10
7178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Mạt Thế Quỷ Nhân Doanh Uyên

Mạt Thế Quỷ Nhân Doanh Uyên

7.7/10
2415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 41
Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh Và Chiêu Hồn

Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh Và Chiêu Hồn

7/10
1744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 5
Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

7.7/10
2809

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 19
Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

7.7/10
4339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Bóng Tối Lụi Tàn

Bóng Tối Lụi Tàn

8.2/10
3306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Nồi Ảnh Ninja

Nồi Ảnh Ninja

8.2/10
14069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 362
Tôi Thật Sự Không Muốn Cướp Nam Chính

Tôi Thật Sự Không Muốn Cướp Nam Chính

7.8/10
5905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

7.2/10
9062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Lang Tế Chiến Thần

Lang Tế Chiến Thần

7.7/10
2177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

7.7/10
10022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 98
Bá Tổng Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau

Bá Tổng Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau

7.2/10
6451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

7.9/10
21963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 103
Môi Của Em Vừa Ngọt Vừa Mềm

Môi Của Em Vừa Ngọt Vừa Mềm

7/10
2562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

7.5/10
46735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 160
Sai Quyền

Sai Quyền

7.5/10
4430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Tái Hôn Với Chồng Cũ

Tái Hôn Với Chồng Cũ

7.5/10
13410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

7.5/10
78640

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Xin Lỗi Vì Đã Ngủ Với Anh

Xin Lỗi Vì Đã Ngủ Với Anh

7.5/10
1512

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Mối Tình Siêu Dễ Thương

Mối Tình Siêu Dễ Thương

7.5/10
6190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 8
Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

7.5/10
15706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

7.5/10
9436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

7.5/10
6464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tận Thế Tới Rồi Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta
7/10
2297

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chấn Kinh! Tủ Lạnh Nhà Ta Thành Tinh Rồi
7.4/10
3483

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Hậu Mạt Thế Tổ Quốc An Bài Ta Làm Ruộng
7.2/10
4057

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Bắc Hoang FULL
7.6/10
2380

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuyên Đến Hậu Tận Thế Ta Nhặt Rác Trồng Trọt Cứu Nhân Loại
7.3/10
5923

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Trắc Phi Muốn Thượng Vị
7.3/10
6721

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ta Và Lão Chồng Đấu Trí Hàng Ngày
8/10
2528

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Số Phận Vướng Vào Nam Thần Đỉnh Cao
7.3/10
1443

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Tiểu Nông Nữ Phất Nhanh Nhờ Không Gian Thông Hiện Đại
7.1/10
1219

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhà Huyền Học Nhỏ Dựa Vào Đoán Mệnh Trở Thành Đỉnh Lưu
7.1/10
5254

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cung Đấu Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức
7.1/10
1361

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Mộc Hề Bạch FULL
7.7/10
6442

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Tiểu Mỹ Nhân Làm Trời Làm Đất
7.9/10
1543

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiểu Cung Nữ Muốn Thượng Vị
7.8/10
7178

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Mạt Thế Quỷ Nhân Doanh Uyên
7.7/10
2415

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh Và Chiêu Hồn
7/10
1744

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương, Huyền huyễn

Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con
7.7/10
2809

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn
7.7/10
4339

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bóng Tối Lụi Tàn
8.2/10
3306

Thể loại: Truyện Khác

Nồi Ảnh Ninja
8.2/10
14069

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Tôi Thật Sự Không Muốn Cướp Nam Chính
7.8/10
5905

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh
7.2/10
9062

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lang Tế Chiến Thần
7.7/10
2177

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát
7.7/10
10022

Thể loại: Ngôn Tình

Bá Tổng Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau
7.2/10
6451

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ
7.9/10
21963

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Môi Của Em Vừa Ngọt Vừa Mềm
7/10
2562

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc
7.5/10
46735

Thể loại: Ngôn Tình

Sai Quyền
7.5/10
4430

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tái Hôn Với Chồng Cũ
7.5/10
13410

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Người Mới Tức Giận
7.5/10
78640

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xin Lỗi Vì Đã Ngủ Với Anh
7.5/10
1512

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Siêu Dễ Thương
7.5/10
6190

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ
7.5/10
15706

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu
7.5/10
9436

Thể loại: Ngôn Tình

Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ
7.5/10
6464

Thể loại: Ngôn Tình