Tác Giả Nhập Trúc Cố Tiêu Tiêu

Một Giấc Mộng Xưa

Một Giấc Mộng Xưa

7.5/10
1236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 4
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

8.2/10
2800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 37
Sự Nghiệp Và Tình Yêu

Sự Nghiệp Và Tình Yêu

8.1/10
1500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Xuyên Nhanh Ta Là Quý Nhân Của Vai Chính

Xuyên Nhanh Ta Là Quý Nhân Của Vai Chính

7.8/10
1325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 12
Ta Ở Trong Truyện Tranh Cực Kì Thịnh Hành

Ta Ở Trong Truyện Tranh Cực Kì Thịnh Hành

7.6/10
1166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 8
Niên Đại 80 Ba Ba Phản Diện Đọc Tâm Tôi Cực Phẩm Đều Tránh Ra

Niên Đại 80 Ba Ba Phản Diện Đọc Tâm Tôi Cực Phẩm Đều Tránh Ra

7.8/10
1111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Trúc Mã Yandere

Trúc Mã Yandere

7.8/10
1309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Chiến Thần Ở Rể chàng Rể Chiến Thần  Bất Bại Chiến Thần

Chiến Thần Ở Rể chàng Rể Chiến Thần Bất Bại Chiến Thần

8.1/10
30127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 2732
Thần Côn Quân Tẩu

Thần Côn Quân Tẩu

8.3/10
1491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 20
Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi FULL

Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi FULL

7.3/10
4806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Sau Khi Phân Gia Tủ Quần Áo Nhà Ta Thông Hiện Đại

Sau Khi Phân Gia Tủ Quần Áo Nhà Ta Thông Hiện Đại

7.1/10
1525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 8
Thập Niên Tiểu Yêu Tinh Xuyên Thành Nữ Chính

Thập Niên Tiểu Yêu Tinh Xuyên Thành Nữ Chính

7.3/10
2001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Thần Côn Quân Tẩu

Thần Côn Quân Tẩu

7.3/10
1821

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 20
Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

7.4/10
2497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 42
Vượt Qua Đại Dương Để Tìm Lại Nhau

Vượt Qua Đại Dương Để Tìm Lại Nhau

7.8/10
1572

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 11
Thập Niên Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang

Thập Niên Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang

7.8/10
18013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 53
Kẹo Ngọt Và Thuốc Lá

Kẹo Ngọt Và Thuốc Lá

7.8/10
1613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 9
Thập Niên Chúa Diễn Trò Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm

Thập Niên Chúa Diễn Trò Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm

7.9/10
23298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Ngày Nào Thánh Học Triệu Fan Cũng Ghẹo Tui

Ngày Nào Thánh Học Triệu Fan Cũng Ghẹo Tui

7.9/10
1419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Ấm Áp Và Lạnh Lùng

Ấm Áp Và Lạnh Lùng

7/10
1365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Biểu Muội Không Tốt

Biểu Muội Không Tốt

7/10
2938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 13
Tập Sự Trừ Tà

Tập Sự Trừ Tà

7.5/10
3266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị

Chương 31
Ép Hôn Chỉ Có Thể Là Anh

Ép Hôn Chỉ Có Thể Là Anh

7.4/10
3383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Hạnh Phúc Trong Đau Thương

7.3/10
6048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 140
Bác Sĩ Lục Trả Đào Hoa Đây FULL

Bác Sĩ Lục Trả Đào Hoa Đây FULL

7.8/10
16273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 55
Kim Bình Mai FULL

Kim Bình Mai FULL

7.1/10
8414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 101
Xuyên Thành Niên Đại Văn Pháo Hôi Xuyên Thư

Xuyên Thành Niên Đại Văn Pháo Hôi Xuyên Thư

7.7/10
19269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 149
Đứa Trẻ Hư

Đứa Trẻ Hư

7.8/10
9389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 70
Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ

7.4/10
23520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Nam Xứng Thượng Vị Đá Bay Nam Chủ Xuyên Nhanh

Nam Xứng Thượng Vị Đá Bay Nam Chủ Xuyên Nhanh

7.4/10
21737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 499
Nam Chính Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh Xuyên Nhanh

Nam Chính Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh Xuyên Nhanh

7.9/10
35693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 369
Xuyên Thành Niên Đại Văn Cực Phẩm Nữ Xứng Xuyên Thư

Xuyên Thành Niên Đại Văn Cực Phẩm Nữ Xứng Xuyên Thư

8.5/10
59033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 277
Ta Là Nam Nữ Chủ Quý Nhân Xuyên Nhanh

Ta Là Nam Nữ Chủ Quý Nhân Xuyên Nhanh

8.1/10
18214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 314
Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

7.6/10
8489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Tiểu Ách Thú Của Vận Thần FULL

Tiểu Ách Thú Của Vận Thần FULL

7.7/10
1911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim

Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim

7.5/10
2711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 28
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

7.8/10
106464

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 1833
Hồn Đế Võ Thần

Hồn Đế Võ Thần

7.3/10
11066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 61
Tử Bào Ký FULL

Tử Bào Ký FULL

7.2/10
7153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ

Chương 36
Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

7.2/10
2922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 23
Cô Quạnh

Cô Quạnh

7.3/10
2115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 8
Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

7.4/10
3322

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 20
Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi

Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi

7.9/10
3580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 19
Những Chuyện Trong Thôn FULL

Những Chuyện Trong Thôn FULL

7.6/10
8094

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

7.1/10
19098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 26
Hôn Hôn Buồn Ngủ Hôn Hôn Dục Thụy

Hôn Hôn Buồn Ngủ Hôn Hôn Dục Thụy

7.9/10
2210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 11
Bưu Kiện FULL

Bưu Kiện FULL

7.3/10
2654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

7/10
3669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Gả Kiều Nữ

Gả Kiều Nữ

7.2/10
3004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Ôm Đùi Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Ôm Đùi Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.6/10
1906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 5
Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa

Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa

7.9/10
2245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

7.6/10
96443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 563
Xin Đừng Quên

Xin Đừng Quên

7/10
2753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 11
Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng

7.5/10
17096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 58
Ta Man Hoang Bộ Lạc

Ta Man Hoang Bộ Lạc

7.7/10
1025244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 2465
Phượng Lễ FULL

Phượng Lễ FULL

7.2/10
23141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Nếu Mệt Quá Có Anh Đây

Nếu Mệt Quá Có Anh Đây

7.4/10
2720

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

7.4/10
2880

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Chiến Thần Ở Rể

Chiến Thần Ở Rể

7.3/10
1031261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 2732
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

8.3/10
34898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 178
Lại Chẳng Hợp Lý Quá Đi Chứ

Lại Chẳng Hợp Lý Quá Đi Chứ

7.4/10
3897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 14
Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

8.8/10
146072

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 480
Beta Đã Cắn Câu

Beta Đã Cắn Câu

9.3/10
17894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 33
Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

4.8/10
6505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 10
Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi

Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi

8.5/10
16873

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 78
Tổng Tài Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

Tổng Tài Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

8.5/10
16971

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 26
Thiên Hồng Ma Đạo

Thiên Hồng Ma Đạo

8.5/10
22069

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 134
Sát Thủ Khí Phi

Sát Thủ Khí Phi

8.5/10
10086

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Độc Nhất Thế Tử Phi

Độc Nhất Thế Tử Phi

7.5/10
5845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

8.6/10
130033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 237
Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

7.5/10
6714

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Cùng Quân Ban Đầu Gặp Lại

Cùng Quân Ban Đầu Gặp Lại

7.5/10
8032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 19
Thì Ra Anh Yêu Em

Thì Ra Anh Yêu Em

7.5/10
16969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Lục Giới Phong Thần

Lục Giới Phong Thần

7.5/10
7372

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 29
Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

7.5/10
58780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 251
Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

7.5/10
64884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 170
Một Gương Mặt Giang Hồ

Một Gương Mặt Giang Hồ

7.5/10
2023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Thiên Giới Hoàng Hậu

Thiên Giới Hoàng Hậu

7.5/10
367594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 442
Sau Khi Gặp Tiểu Tam

Sau Khi Gặp Tiểu Tam

7.5/10
8345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi

7.5/10
44668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 80
Ngự Lôi

Ngự Lôi

7.5/10
96661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 159
Vạn Giới Gian Thương

Vạn Giới Gian Thương

7.5/10
9347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 43
Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

7.5/10
1927

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 3
Tương Quân Phối

Tương Quân Phối

7.5/10
9620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 32
Qủy Ba Ba

Qủy Ba Ba

7.5/10
19704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)

Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)

7.5/10
1995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Này!! Đừng Khóc, Hãy Để Tôi Bảo Vệ Em!!!

Này!! Đừng Khóc, Hãy Để Tôi Bảo Vệ Em!!!

7.5/10
6911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

7.5/10
32149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 101
Thần Y Thế Tử Phi

Thần Y Thế Tử Phi

7.5/10
27529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không

Chương 60
Huyên Thảo Nan Vong

Huyên Thảo Nan Vong

7.5/10
3126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 10
Thác Dục

Thác Dục

7.5/10
4543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 10
Ellorias

Ellorias

7.5/10
1531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 2
Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

7.5/10
14488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 64
Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

7.5/10
86592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

7.5/10
30969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 200
Chinh Phục Học Trưởng

Chinh Phục Học Trưởng

7.5/10
25848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 19
Nam Sủng Của Tướng Quân

Nam Sủng Của Tướng Quân

7.5/10
38769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 31
Hương Bồ Mềm Như Tơ

Hương Bồ Mềm Như Tơ

7.5/10
4660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 11
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ

Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ

7.5/10
79808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 92
Nông Trang Chủ Cổ Đại

Nông Trang Chủ Cổ Đại

7.5/10
140580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 78
Một Giấc Mộng Xưa
7.5/10
1236

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học
8.2/10
2800

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Sự Nghiệp Và Tình Yêu
8.1/10
1500

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Ta Là Quý Nhân Của Vai Chính
7.8/10
1325

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Ta Ở Trong Truyện Tranh Cực Kì Thịnh Hành
7.6/10
1166

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Niên Đại 80 Ba Ba Phản Diện Đọc Tâm Tôi Cực Phẩm Đều Tránh Ra
7.8/10
1111

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Trúc Mã Yandere
7.8/10
1309

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chiến Thần Ở Rể chàng Rể Chiến Thần  Bất Bại Chiến Thần
8.1/10
30127

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thần Côn Quân Tẩu
8.3/10
1491

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi FULL
7.3/10
4806

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Phân Gia Tủ Quần Áo Nhà Ta Thông Hiện Đại
7.1/10
1525

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên Tiểu Yêu Tinh Xuyên Thành Nữ Chính
7.3/10
2001

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thần Côn Quân Tẩu
7.3/10
1821

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện
7.4/10
2497

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vượt Qua Đại Dương Để Tìm Lại Nhau
7.8/10
1572

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Thập Niên Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang
7.8/10
18013

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Kẹo Ngọt Và Thuốc Lá
7.8/10
1613

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên Chúa Diễn Trò Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm
7.9/10
23298

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ngày Nào Thánh Học Triệu Fan Cũng Ghẹo Tui
7.9/10
1419

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ấm Áp Và Lạnh Lùng
7/10
1365

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Biểu Muội Không Tốt
7/10
2938

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tập Sự Trừ Tà
7.5/10
3266

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị

Ép Hôn Chỉ Có Thể Là Anh
7.4/10
3383

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh Phúc Trong Đau Thương
7.3/10
6048

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bác Sĩ Lục Trả Đào Hoa Đây FULL
7.8/10
16273

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Kim Bình Mai FULL
7.1/10
8414

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thành Niên Đại Văn Pháo Hôi Xuyên Thư
7.7/10
19269

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Đứa Trẻ Hư
7.8/10
9389

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ
7.4/10
23520

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Xứng Thượng Vị Đá Bay Nam Chủ Xuyên Nhanh
7.4/10
21737

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Nam Chính Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh Xuyên Nhanh
7.9/10
35693

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du, Huyền huyễn

Xuyên Thành Niên Đại Văn Cực Phẩm Nữ Xứng Xuyên Thư
8.5/10
59033

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Ta Là Nam Nữ Chủ Quý Nhân Xuyên Nhanh
8.1/10
18214

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ
7.6/10
8489

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Ách Thú Của Vận Thần FULL
7.7/10
1911

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim
7.5/10
2711

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
7.8/10
106464

Thể loại: Đô Thị

Hồn Đế Võ Thần
7.3/10
11066

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tử Bào Ký FULL
7.2/10
7153

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ

Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy
7.2/10
2922

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cô Quạnh
7.3/10
2115

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau
7.4/10
3322

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi
7.9/10
3580

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Những Chuyện Trong Thôn FULL
7.6/10
8094

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng
7.1/10
19098

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Hôn Hôn Buồn Ngủ Hôn Hôn Dục Thụy
7.9/10
2210

Thể loại: Bách Hợp

Bưu Kiện FULL
7.3/10
2654

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện
7/10
3669

Thể loại: Đam Mỹ

Gả Kiều Nữ
7.2/10
3004

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ôm Đùi Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.6/10
1906

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa
7.9/10
2245

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương
7.6/10
96443

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Xin Đừng Quên
7/10
2753

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
7.5/10
17096

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ta Man Hoang Bộ Lạc
7.7/10
1025244

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Phượng Lễ FULL
7.2/10
23141

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nếu Mệt Quá Có Anh Đây
7.4/10
2720

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh
7.4/10
2880

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chiến Thần Ở Rể
7.3/10
1031261

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân
8.3/10
34898

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng

Lại Chẳng Hợp Lý Quá Đi Chứ
7.4/10
3897

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
8.8/10
146072

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Beta Đã Cắn Câu
9.3/10
17894

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư
4.8/10
6505

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi
8.5/10
16873

Thể loại: Truyện Teen

Tổng Tài Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê
8.5/10
16971

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thiên Hồng Ma Đạo
8.5/10
22069

Thể loại: Tiên Hiệp

Sát Thủ Khí Phi
8.5/10
10086

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Độc Nhất Thế Tử Phi
7.5/10
5845

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
8.6/10
130033

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi
7.5/10
6714

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cùng Quân Ban Đầu Gặp Lại
7.5/10
8032

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thì Ra Anh Yêu Em
7.5/10
16969

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Lục Giới Phong Thần
7.5/10
7372

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
7.5/10
58780

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
7.5/10
64884

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Một Gương Mặt Giang Hồ
7.5/10
2023

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Thiên Giới Hoàng Hậu
7.5/10
367594

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Gặp Tiểu Tam
7.5/10
8345

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
7.5/10
44668

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ngự Lôi
7.5/10
96661

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Vạn Giới Gian Thương
7.5/10
9347

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái
7.5/10
1927

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Tương Quân Phối
7.5/10
9620

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Qủy Ba Ba
7.5/10
19704

Thể loại: Đam Mỹ

Vợ Của Tổng Tài Là Mafia (Vợ Của Tổng Giám Đốc Là Mafia)
7.5/10
1995

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Này!! Đừng Khóc, Hãy Để Tôi Bảo Vệ Em!!!
7.5/10
6911

Thể loại: Truyện Teen

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa
7.5/10
32149

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thần Y Thế Tử Phi
7.5/10
27529

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không

Huyên Thảo Nan Vong
7.5/10
3126

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thác Dục
7.5/10
4543

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ellorias
7.5/10
1531

Thể loại: Huyền huyễn

Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
7.5/10
14488

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trúc Mã Nhà Tôi
7.5/10
86592

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê
7.5/10
30969

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chinh Phục Học Trưởng
7.5/10
25848

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nam Sủng Của Tướng Quân
7.5/10
38769

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Hương Bồ Mềm Như Tơ
7.5/10
4660

Thể loại: Bách Hợp

Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
7.5/10
79808

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Nông Trang Chủ Cổ Đại
7.5/10
140580

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không