Tác Giả Tiếu Giai Nhân

Phúc Tinh Soi Sáng

Phúc Tinh Soi Sáng

7.4/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 16
Hàng Xóm Mới Dọn Tới

Hàng Xóm Mới Dọn Tới

7.9/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 12
Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

7.3/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 5
Gả Cho Quốc Cữu

Gả Cho Quốc Cữu

7.3/10
2454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Chương 5
Tháng Năm Bình An

Tháng Năm Bình An

7.6/10
1134

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

7.8/10
23433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 130
Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

8.4/10
15942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Tinh Dạ Luân Hồi

Tinh Dạ Luân Hồi

7.7/10
1204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.2/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
14580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 100
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
1371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10
13288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
39345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10
41940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
12483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10
19034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10
9198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10
13865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.9/10
67765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10
14403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10
102828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 431
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10
19617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10
5721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10
69332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10
58586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

8.5/10
148212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10
155232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10
156080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
100464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10
48847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 179
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10
16745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10
188105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10
20598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10
123510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
164498

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
174859

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
10408

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
14025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10
119030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10
3278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

7.5/10
34345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10
5668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
66035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 96
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10
19597

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10
7586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

7.5/10
296875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 202
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

7.5/10
24669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 52
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10
58725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10
819045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 299
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10
94913

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
520305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 165
Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10
27586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10
17053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10
8680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10
69289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10
1087132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 160
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10
19230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

7.5/10
15108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 42
Phúc Tinh Soi Sáng
7.4/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Hàng Xóm Mới Dọn Tới
7.9/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh
7.3/10
1229

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Gả Cho Quốc Cữu
7.3/10
2454

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Tháng Năm Bình An
7.6/10
1134

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL
7.8/10
23433

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
8.4/10
15942

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tinh Dạ Luân Hồi
7.7/10
1204

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Và Mèo
7.2/10
1672

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
14580

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
1371

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.2/10
13288

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
39345

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mệnh Quý Phụ
7.5/10
41940

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
12483

Thể loại: Truyện Khác

Gả Kim Thoa
7.1/10
19034

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.2/10
9198

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Cùng Miêu
7.6/10
13865

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.9/10
67765

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thiều Quang Diễm
7.7/10
14403

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.9/10
102828

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.3/10
19617

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL
7.1/10
5721

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoàng Ân FULL
7.1/10
69332

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7/10
58586

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chi kiều thê
8.5/10
148212

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Cưới FULL
7.3/10
155232

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi
10.3/10
156080

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
100464

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê
8.1/10
48847

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ
10.3/10
16745

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời
8.6/10
188105

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm
8.8/10
20598

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.3/10
123510

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
164498

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
174859

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
10408

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
14025

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quốc Sắc Sinh Hương
9/10
119030

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền
7.5/10
3278

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vân Tấn Y Hương
7.5/10
34345

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng
7.5/10
5668

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
66035

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cẩm Y Hương Khuê
7.5/10
19597

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Chi Ngự Diệp
7.5/10
7586

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Đường Sủng Thê
7.5/10
296875

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Trăng Sáng Và Em
7.5/10
24669

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuân Noãn Hương Nùng
7.5/10
58725

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
7.5/10
819045

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tình Yêu Phô Trương
7.5/10
94913

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
520305

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân
7.5/10
27586

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Anh Nhà Giàu
7.5/10
17053

Thể loại: Ngôn Tình

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ
7.5/10
8680

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn
7.5/10
69289

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
9.6/10
1087132

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Kiều
7.5/10
19230

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lương Duyên Trời Định
7.5/10
15108

Thể loại: Hài Hước