Tác Giả Tiếu Giai Nhân

Gả Cho Quốc Cữu

Gả Cho Quốc Cữu

7.3/10
1170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Chương 5
Tháng Năm Bình An

Tháng Năm Bình An

7.6/10
1048

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

7.8/10
14764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 130
Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

8.4/10
12090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Tinh Dạ Luân Hồi

Tinh Dạ Luân Hồi

7.7/10
1129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.2/10
1494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
13059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 100
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
1225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10
8510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
37792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10
38297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
10545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10
17510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10
7678

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10
12529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.9/10
29537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10
13269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10
91680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 431
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10
18711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10
5576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10
67996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10
56925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

8.5/10
140684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10
153549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10
152840

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
94079

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10
42128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 179
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10
14604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10
185471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10
20234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10
121305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
162007

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
172505

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
10178

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
13713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10
117140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10
3176

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

7.5/10
33700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10
5433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
64561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 96
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10
18759

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10
7197

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

7.5/10
287211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 202
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

7.5/10
24240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 52
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10
57482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10
797085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 299
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10
92069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
500080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 165
Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10
26364

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10
16446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10
8492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10
67411

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10
1066902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 160
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10
18808

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

7.5/10
14724

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 42
Gả Cho Quốc Cữu
7.3/10
1170

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Tháng Năm Bình An
7.6/10
1048

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL
7.8/10
14764

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
8.4/10
12090

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tinh Dạ Luân Hồi
7.7/10
1129

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Và Mèo
7.2/10
1494

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
13059

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
1225

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.2/10
8510

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
37792

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mệnh Quý Phụ
7.5/10
38297

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
10545

Thể loại: Truyện Khác

Gả Kim Thoa
7.1/10
17510

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.2/10
7678

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Cùng Miêu
7.6/10
12529

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.9/10
29537

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thiều Quang Diễm
7.7/10
13269

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.9/10
91680

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.3/10
18711

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL
7.1/10
5576

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoàng Ân FULL
7.1/10
67996

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7/10
56925

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chi kiều thê
8.5/10
140684

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Cưới FULL
7.3/10
153549

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi
10.3/10
152840

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
94079

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê
8.1/10
42128

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ
10.3/10
14604

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời
8.6/10
185471

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm
8.8/10
20234

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.3/10
121305

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
162007

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
172505

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
10178

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
13713

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quốc Sắc Sinh Hương
9/10
117140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền
7.5/10
3176

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vân Tấn Y Hương
7.5/10
33700

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng
7.5/10
5433

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
64561

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cẩm Y Hương Khuê
7.5/10
18759

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Chi Ngự Diệp
7.5/10
7197

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Đường Sủng Thê
7.5/10
287211

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Trăng Sáng Và Em
7.5/10
24240

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuân Noãn Hương Nùng
7.5/10
57482

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
7.5/10
797085

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tình Yêu Phô Trương
7.5/10
92069

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
500080

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân
7.5/10
26364

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Anh Nhà Giàu
7.5/10
16446

Thể loại: Ngôn Tình

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ
7.5/10
8492

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn
7.5/10
67411

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
9.6/10
1066902

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Kiều
7.5/10
18808

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lương Duyên Trời Định
7.5/10
14724

Thể loại: Hài Hước