Tác Giả Tiểu Dài Mân Dòng

Em Ấy Đói Bụng Rồi

Em Ấy Đói Bụng Rồi

7.3/10
1234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Chồng Cũ Của Từ Ý Kha

Chồng Cũ Của Từ Ý Kha

7.8/10
2497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Nhân Vật Phản Diện Của Tôi

Nhân Vật Phản Diện Của Tôi

7.1/10
1746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 5
Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.1/10
2713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 39
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

8.4/10
1160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

7.1/10
14220

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 1188
Dị Thế Đạo Môn FULL

Dị Thế Đạo Môn FULL

7.7/10
22009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 51
Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

7.9/10
2791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Hôn Nhân Chớp Nhoáng Đại Thúc Là “thê Quản Nghiêm”

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Đại Thúc Là “thê Quản Nghiêm”

7.2/10
1384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Sủng

Chương 6
Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

7.6/10
11004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 94
Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

7.9/10
1838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Thủ Phụ Kiều Thê Có Không Gian

Thủ Phụ Kiều Thê Có Không Gian

8.3/10
347310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 501
Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ

Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ

7.6/10
18856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 227
Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.9/10
21732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 69
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7/10
5906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.9/10
27039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7.6/10
9183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
9198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7.3/10
13056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

9/10
35661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 102
Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

7.5/10
22325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 62
Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

7.5/10
75343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 100
Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

7.5/10
9219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 26
Bảo Bối - Tiểu Ngư Đồng Học

Bảo Bối - Tiểu Ngư Đồng Học

7.5/10
6546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

7.5/10
35934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 79
Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

7.5/10
54659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 94
Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

7.5/10
769481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1299
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

7.5/10
64002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 92
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

7.5/10
27884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 123
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

7.5/10
90422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 89
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

7.5/10
21565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 86
Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

7.5/10
5506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

7.5/10
16197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 51
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

7.5/10
70680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

7.5/10
438722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 206
Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

7.5/10
21114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 64
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

7.5/10
36926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Dạ Sắc Biên Duyên

Dạ Sắc Biên Duyên

7.5/10
21784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 79
Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

7.5/10
32124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 90
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

7.5/10
22508

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

7.5/10
44744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 69
Em Ấy Đói Bụng Rồi
7.3/10
1234

Thể loại: Đam Mỹ

Chồng Cũ Của Từ Ý Kha
7.8/10
2497

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nhân Vật Phản Diện Của Tôi
7.1/10
1746

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng
7.1/10
2713

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp
8.4/10
1160

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu
7.1/10
14220

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Dị Thế Đạo Môn FULL
7.7/10
22009

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL
7.9/10
2791

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Đại Thúc Là “thê Quản Nghiêm”
7.2/10
1384

Thể loại: Đô Thị, Truyện Sủng

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
7.6/10
11004

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL
7.9/10
1838

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thủ Phụ Kiều Thê Có Không Gian
8.3/10
347310

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
7.6/10
18856

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.9/10
21732

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thương Khung Chi Thượng
7/10
5906

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.9/10
27039

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cuồng Sóng
7.6/10
9183

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
9198

Thể loại: Đam Mỹ

Mạnh Mẽ Công Thủ
7.3/10
13056

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
9/10
35661

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thăng Chức Toàn Diện
7.5/10
22325

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Tuyệt Xử Phùng Sinh
7.5/10
75343

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
7.5/10
9219

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Bảo Bối - Tiểu Ngư Đồng Học
7.5/10
6546

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Rượu Chàng Tiên
7.5/10
35934

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
7.5/10
54659

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
7.5/10
769481

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cạnh Kiếm Chi Phong
7.5/10
64002

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
7.5/10
27884

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
7.5/10
90422

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
7.5/10
21565

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Yến Diêu Vân
7.5/10
5506

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tịch Chiếu Huề Phương Điện
7.5/10
16197

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
7.5/10
70680

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
7.5/10
438722

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
7.5/10
21114

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Đôi Bờ Vực Thẳm
7.5/10
36926

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Sắc Biên Duyên
7.5/10
21784

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
7.5/10
32124

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đế Quốc Bóng Tối
7.5/10
22508

Thể loại: Đam Mỹ

Sách Đạn Tinh Anh
7.5/10
44744

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ