Tác Giả Tiêu Đường Đông Qua

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

7.9/10
1605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

7.9/10
1454

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.9/10
19066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 69
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7/10
5389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.9/10
25567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7.6/10
8214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
7875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7.3/10
11349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

9/10
33034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 102
Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

7.5/10
20556

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 62
Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

7.5/10
69009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 100
Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

7.5/10
8123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 26
Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

7.5/10
33163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 79
Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

7.5/10
52210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 94
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

7.5/10
60884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 92
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

7.5/10
84542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 89
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

7.5/10
19438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 86
Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

7.5/10
5070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

7.5/10
14837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 51
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

7.5/10
66296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

7.5/10
19263

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 64
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

7.5/10
32816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Dạ Sắc Biên Duyên

Dạ Sắc Biên Duyên

7.5/10
19868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 79
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

7.5/10
20265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

7.5/10
41689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 69
Nhìn Vào Vực Thẳm FULL
7.9/10
1605

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL
7.9/10
1454

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.9/10
19066

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thương Khung Chi Thượng
7/10
5389

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.9/10
25567

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cuồng Sóng
7.6/10
8214

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
7875

Thể loại: Đam Mỹ

Mạnh Mẽ Công Thủ
7.3/10
11349

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
9/10
33034

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thăng Chức Toàn Diện
7.5/10
20556

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Tuyệt Xử Phùng Sinh
7.5/10
69009

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
7.5/10
8123

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Rượu Chàng Tiên
7.5/10
33163

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
7.5/10
52210

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cạnh Kiếm Chi Phong
7.5/10
60884

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
7.5/10
84542

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
7.5/10
19438

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Yến Diêu Vân
7.5/10
5070

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tịch Chiếu Huề Phương Điện
7.5/10
14837

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
7.5/10
66296

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
7.5/10
19263

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Đôi Bờ Vực Thẳm
7.5/10
32816

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Sắc Biên Duyên
7.5/10
19868

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đế Quốc Bóng Tối
7.5/10
20265

Thể loại: Đam Mỹ

Sách Đạn Tinh Anh
7.5/10
41689

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ