Tác Giả Tiêu Đường Đông Qua

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.1/10
2713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 39
Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

7.9/10
2793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

7.9/10
1838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.9/10
21735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 69
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7/10
5908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.9/10
27039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7.6/10
9186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
9198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7.3/10
13057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

9/10
35664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 102
Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

7.5/10
22327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 62
Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

7.5/10
75445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 100
Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

7.5/10
9219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 26
Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

7.5/10
35936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 79
Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

7.5/10
54662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 94
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

7.5/10
64006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 92
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

7.5/10
90425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 89
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

7.5/10
21575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 86
Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

7.5/10
5506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

7.5/10
16197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 51
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

7.5/10
70801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

7.5/10
21114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 64
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

7.5/10
36940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Dạ Sắc Biên Duyên

Dạ Sắc Biên Duyên

7.5/10
21784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 79
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

7.5/10
22509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

7.5/10
44747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 69
Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng
7.1/10
2713

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL
7.9/10
2793

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL
7.9/10
1838

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.9/10
21735

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thương Khung Chi Thượng
7/10
5908

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.9/10
27039

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cuồng Sóng
7.6/10
9186

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
9198

Thể loại: Đam Mỹ

Mạnh Mẽ Công Thủ
7.3/10
13057

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
9/10
35664

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thăng Chức Toàn Diện
7.5/10
22327

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Tuyệt Xử Phùng Sinh
7.5/10
75445

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
7.5/10
9219

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Rượu Chàng Tiên
7.5/10
35936

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
7.5/10
54662

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cạnh Kiếm Chi Phong
7.5/10
64006

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
7.5/10
90425

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
7.5/10
21575

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Yến Diêu Vân
7.5/10
5506

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tịch Chiếu Huề Phương Điện
7.5/10
16197

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
7.5/10
70801

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
7.5/10
21114

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Đôi Bờ Vực Thẳm
7.5/10
36940

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Sắc Biên Duyên
7.5/10
21784

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đế Quốc Bóng Tối
7.5/10
22509

Thể loại: Đam Mỹ

Sách Đạn Tinh Anh
7.5/10
44747

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ